Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Pensiynwyr mewn tlodi incwm cymharol, yn ôl oedran y penteulu
None
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
BlwyddynNid yw amcangyfrifon ar gyfer cyfnodau sy\'n rhychwantu\'r flwyddyn ariannol a ddaeth i ben (FYE) 2021 yn cynnwys y data a gasglwyd yn ystod FYE 2021 mewn cyfrifiadau. Ar gyfer y ddau gyfnod diweddaraf a ddangosir, mae amcangyfrifon a gyfrifwyd gynt fel cyfartaleddau treigl 3 i 5 mlynedd yn seiliedig ar gyfartaleddau treigl 2 i 4 blynedd sy\'n hepgor data arolwg FYE 2021.<br /><br />[Hidlo]
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
-
Dangosydd 1
Cliciwch yma i ddidoliFYE 2008 i FYE 2010Cliciwch yma i ddidoliFYE 2009 i FYE 2011Cliciwch yma i ddidoliFYE 2010 i FYE 2012Cliciwch yma i ddidoliFYE 2011 i FYE 2013Cliciwch yma i ddidoliFYE 2012 i FYE 2014Cliciwch yma i ddidoliFYE 2013 i FYE 2015Cliciwch yma i ddidoliFYE 2014 i FYE 2016Cliciwch yma i ddidoliFYE 2015 i FYE 2017Cliciwch yma i ddidoliFYE 2016 i FYE 2018Cliciwch yma i ddidoliFYE 2017 i FYE 2019Cliciwch yma i ddidoliFYE 2018 i FYE 2020Cliciwch yma i ddidoliFYE 2019 i FYE 2021Cliciwch yma i ddidoliFYE 2020 i FYE 2022Cliciwch yma i ddidoliFYE 2021 i FYE 2023
[Lleihau]Pob aelwyd1715141415171820191918181816
Pob aelwydO dan 65 oedMae rhai pensiynwyr yn byw fel cwpwl gyda phartner oedran gweithio, felly bydd oedran y penteulu dan 65.21201820(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.20(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.17(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.14*Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar lai na 100 o ymatebion i\'r arolwg, ac nid yw\'n ddigon cadarn i\'w chyhoeddi*Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar lai na 100 o ymatebion i\'r arolwg, ac nid yw\'n ddigon cadarn i\'w chyhoeddi*Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar lai na 100 o ymatebion i\'r arolwg, ac nid yw\'n ddigon cadarn i\'w chyhoeddi*Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar lai na 100 o ymatebion i\'r arolwg, ac nid yw\'n ddigon cadarn i\'w chyhoeddi*Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar lai na 100 o ymatebion i\'r arolwg, ac nid yw\'n ddigon cadarn i\'w chyhoeddi*Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar lai na 100 o ymatebion i\'r arolwg, ac nid yw\'n ddigon cadarn i\'w chyhoeddi*Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar lai na 100 o ymatebion i\'r arolwg, ac nid yw\'n ddigon cadarn i\'w chyhoeddi
65-69141618151312141517161615(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.1917
70-7414118912192023212019201713
75-79171191011141922212019(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.202117
80-84181715(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.18(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.22(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.26(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.23(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.221819(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.16(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.18(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.15(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.18
85+(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.22(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.17(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.15(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.14(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.19(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.19(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.21(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.20(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.22(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.21(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.21*Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar lai na 100 o ymatebion i\'r arolwg, ac nid yw\'n ddigon cadarn i\'w chyhoeddi*Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar lai na 100 o ymatebion i\'r arolwg, ac nid yw\'n ddigon cadarn i\'w chyhoeddi(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.20

Metadata

Teitl

Aelwydydd islaw'r incwm cyfartalog

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2024 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog, Arolwg Adnoddau Teuluol, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ar yr holl bensiynwyr sy'n byw mewn cartrefi sydd ag incwm aelwyd islaw 60 y cant o ganolrif incwm aelwydydd y DU ar ôl i gostau tai gael eu talu.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r data yn seiliedig ar ddadansoddiad Llywodraeth Cymru o ddata a ddarparwyd gan dim Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r ffigyrau a ddangosir ar gyfer cyfartaledd newidiol aml-flwyddyn, fel y nodir.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiad methodolegol mân wedi’u gwneud i’r gyfres data Cartrefi Islaw Ystadegau Incwm Cyfartalog gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i gasglu holl incwm o Gynhaliaeth Plant. O ganlyniad i hyn bydd mwy o incwm o gynhaliaeth plant yn cael ei gynnwys, gan gynyddu rhai incwm aelwydydd ychydig ac felly‘n tueddu lleihau’r cyfraddau incwm isel ar gyfer teuluoedd â phlant. Mae’r gyfres lawn (yn ôl i FYE 1995) wedi’i diwygio i sicrhau bod cymariaethau dros amser ar sail gyson ar draws y gyfres amser llawn. Yn nhermau effaith y diwygiadau, yn y mwyafrif o achosion mae’r canran o bobl mewn incwm isel heb newid ar ôl eu talgrynnu i’r pwynt canran agosaf.

Ansawdd ystadegol

Nodyn 1: Mae amcangyfrifon FYE 2021 yn annibynadwy gan eu bod yn seiliedig ar ddata a gasglwyd yn ystod blwyddyn gyntaf pandemig y coronafeirws (COVID-19), pan wnaeth rheolau'r cyfyngiadau symud amharu'n ddifrifol ar y casglu data.

Nodyn 2: Roedd y casgliad o ddata yn ystod y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben (FYE) 2022 drwy gyfweliadau ffôn yn hytrach na'r dull wyneb yn wyneb sefydledig a ddefnyddiwyd cyn pandemig y coronafeirws (COVID-19). Er ein bod wedi asesu ansawdd data FYE 2022 i fod yn ddigon cadarn i'w gyhoeddi, mae rhywfaint o ragfarn weddilliol o hyd yn sampl yr arolwg sy'n deillio o'r newid yn y modd arolygu. Mae rhagor o wybodaeth am ansawdd data ar gael yn adroddiad technegol yr Adran Gwaith a Phensiynau sy'n cyd-fynd â rhyddhau ystadegau FYE 2022.

Nodyn 3: Mae'r arolwg yn gofyn i'r ymatebwyr beth maent yn barnu yw eu tarddiad ethnig. Dosbarthwyd unigolion yn ôl grwp ethnig person cyswllt y cartref, sy'n golygu bod gwybodaeth am aelwydydd aml-ethnig yn cael ei golli. Nifer fach sy'n cael eu samplu o'r grwpiau lleiafrifoedd ethnig llai, ac am y rheswm hwn mae angen cyfuno rhai grwpiau lleiafrifoedd ethnig i un categori "Grwp Du, Asiaidd neu Ethnig Leiafrifol" a chyflwyno dadansoddiad fel cyfartaledd dros bum mlynedd. Mae'r categori Gwyn yn cynnwys Gwyn – Cymraeg/Saesneg/Albanaidd/Gogledd Iwerddon/Prydeinig ac unrhyw gefndir Gwyn arall gan gynnwys Sipsiwn a Theithwyr Gwyddelig.

Nodyn 4: Pobl anabl yw'r rhai sydd ag unrhyw gyflwr neu afiechyd corfforol neu feddyliol sydd wedi para, neu sy'n debyg o bara, am 12 mis neu fwy, ac sy'n cyfyngu ychydig neu gryn dipyn ar eu gallu i gyflawni gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae hyn yn unol â diffiniad y Ddeddf Cydraddoldeb. Mae'r ffordd o adnabod pobl ag anabledd wedi newid dros amser, ac nid oes modd cymharu data cyn 2012/13 â'r data presennol.

Nodyn 5: Mae rhai pensiynwyr yn byw fel cwpwl gyda phartner o oedran gweithio ac felly bydd oedran y pen cartref o dan 65 oed.

Nodyn 6: Mae'r categori Cwpwl sy'n Bensiynwyr yn cynnwys rhai oedolion oedran gweithio sy'n byw fel cwpwl gyda phartner o oedran pensiwn.

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.


Allweddeiriau

Cynhwysiant Cymdeithasol; HBAI; Incwm; Tlodi