Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dadansoddiad Dinas-Ranbarth
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Math o ddata[Hidlwyd]
Maes[Hidlwyd]
Measure2
Grwp[Hidlo]
Rhanbarthau Dinasoedd[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr AGEHICliciwch yma i ddidoli10% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 191)Cliciwch yma i ddidoli20% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 382)Cliciwch yma i ddidoli30% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 573)Cliciwch yma i ddidoli50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 955)
[Ehangu]Rhanbarth Bargen Twf Gogledd Cymru1005112038
[Ehangu]Rhanbarth Bargen Twf Canolbarth Cymru100261032
[Ehangu]Dinas Ranbarth Bae Abertawe1009203053
[Ehangu]Prifddinas-Ranbarth Caerdydd10013263757

Metadata

Teitl
Dadansoddiad Dinas-Ranbarth

Diweddariad diwethaf
27/11/2019 27/11/2019

Diweddariad nesaf
Nid yn allbwn rheolaidd

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
MALlC yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol mewn rhannau bychain o Gymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o’r wlad sydd â’r nifer mwyaf o sawl gwahanol fath o amddifadedd. Felly, mae MALlC yn mesur amddifadedd lluosog ar sail ardal a hefyd o safbwynt amddifadedd cymharol.

Mae MALlC yn graddio ardaloedd bach yng Nghymru o 1 (mwyaf difreintiedig) I 1,909 (lleiaf difreintiedig).

Mae tair elfen sylfaenol yn perthyn i’r Mynegai:
- Y Mynegai ei hun, sef set o safleoedd;
- safleoedd yr wyth math o amddifadedd, neu faes, a ddefnyddir I lunio’r Mynegai cyffredinol;
- Y dangosyddion sylfaenol, sy’n uniongyrchol fesuradwy, ac sy’n cael eu cyfuno I greu safleoedd y meysydd. Nodir rhai, ond nid pob un, o’r dangosyddion fel cyfraddau. Mae’r unedau’n dibynnu ar yr hyn sy’n cael ei fesur.

Cyfrifir yr holl elfennau hyn ar gyfer pob ACEHI yng Nghymru. Mae safleoedd cyffredinol MALlC 2019 a safleoedd yr wyth maes amddifadedd yn cael eu cyhoeddi ar wefan StatsCymru. Os ydynt ar gael, mae data sylfaenol y dangosyddion bellach yn cael eu cyhoeddi bob blwyddyn ar StatsCymru.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Cyfnodau data dan sylw
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Noder, cafodd dadansoddiad ardal y Ddinas Ranbarth / Fargen Twf ei ddiweddaru ar y 10fed o Ragfyr 2019, yn dilyn cywiriad i’r chwiliad ardal sy’n cael ei ddefnyddio i gyfrifo’r dadansoddiad hwn.

Ansawdd ystadegol
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Dolenni'r we
Gwefan: https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru

Canllawiau i’r Mynegai: https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru-canllawiau-ir-mynega

Allweddeiriau
MALlC 2019; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; AGEHI; Mynegai; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad I Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai; Degradd; Cwintel