Skip to content

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yw'r mesur swyddogol o amddifadedd ardaloedd bach yng Nghymru.

Mae’r Mynegai llawn yn cael ei diweddaru bob 4 i 5 mlynedd. Cafodd y Mynegai diweddaraf ei gyhoeddi yn 2014, ac mae’r un nesaf ar y gweill ar gyfer 2019.

Ym mhob diweddariad llawn mae’r holl ardaloedd bach yng Nghymru (fel y rhoddir gan y daearyddiaethau Cyfrifiad o'r enw ardaloedd cynnyrch ehangach haen is (ACEHI)) yn cael eu graddio o’r mwyaf i'r lleiaf difreintiedig.

Mae nifer o ddangosyddion yn cyfrannu at MALlC. Caiff rhai o'r rhain eu diweddaru bob blwyddyn (lle y bo'n bosibl), rhai o bryd i'w gilydd, rhai ar gyfer diweddariad llawn MALlC yn unig, a rhai dim ond pan fydd data'r cyfrifiad ar gael. Gallwch weld y data dangosydd ar lefelau daearyddiaeth wahanol yma ar StatsCymru.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y mynegai ar y tudalennau gwe ar wefan Llywodraeth Cymru (gweler y dolenni isod).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau gallwch anfon ebost atom:
Ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru