Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC) yw’r dull swyddogol gan Lywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Mae’n canfod ardaloedd sydd â’r crynoadau uchaf o fathau gwahanol o amddifadedd. Mae MALlC yn gosod yr holl ardaloedd bach yng Nghymru mewn safleoedd rhwng 1 (mwyaf difreintiedig) a 1,909 (lleiaf difreintiedig). Mae’n dod o dan faner Ystadegau Gwladol, ac yn cael ei baratoi gan ystadegwyr Llywodraeth Cymru. Mae ardaloedd bach yn cyfeirio at ddaearyddiaethau’r Cyfrifiad o'r enw Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHIau).
Caiff y mynegai llawn ei ddiweddaru bob 4 i 5 mlynedd. Cafodd y mynegai diweddaraf ei gyhoeddi yn 2019. Gellir gweld y mynegai a safleoedd y meysydd ar y tab MALlC 2019.

Mae nifer o ddangosyddion yn bwydo fewn i MALlC. Caiff rhai o’r rhain eu diweddaru yn flynyddol (lle’n bosib), rhai yn achlysurol, rhai ar gyfer prif ddiweddariad MALlC yn unig a rhai pan fydd data’r cyfrifiad ar gael yn unig. Gallwch weld data’r dangosyddion ar lefelau daearyddol amrywiol yn y tab data dangosyddion.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am MALlC ar wefan Llywodraeth Cymru (gweler dolenni isod).

Os oes unrhyw gwestiynau gennych, ebostiwch: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru