Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dadansoddiad ardaloedd etholaethol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Math o ddata[Hidlwyd]
Maes[Hidlwyd]
Measure2
Grwp[Hidlo]
Etholaeth[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr AGEHICliciwch yma i ddidoli10% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 191)Cliciwch yma i ddidoli20% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 382)Cliciwch yma i ddidoli30% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 573)Cliciwch yma i ddidoli50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 955)
[Ehangu]Ynys Môn4416817
[Ehangu]Arfon3524514
[Ehangu]Aberconwy3412411
[Ehangu]Gorllewin Clwyd45371018
[Ehangu]Dyffryn Clwyd44791324
[Ehangu]Delyn42151014
[Ehangu]Alun a Glannau Dyfrdwy5025815
[Ehangu]Wrecsam46581519
[Ehangu]De Clwyd4512919
[Ehangu]Dwyfor Meirionnydd3800111
[Ehangu]Sir Drefaldwyn350368
[Ehangu]Ceredigion4612321
[Ehangu]Preseli Sir Benfro4314618
[Ehangu]Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr4400825
[Ehangu]Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro4735720
[Ehangu]Llanelli495112028
[Ehangu]Gwyr4903612
[Ehangu]Gorllewin Abertawe507131524
[Ehangu]Dwyrain Abertawe4910192532
[Ehangu]Castell-nedd483101830
[Ehangu]Aberafan4311202333
[Ehangu]Pen-y-bont ar Ogwr49261520
[Ehangu]Rhondda4814193146
[Ehangu]Cwm Cynon457162536
[Ehangu]Gorllewin Caerdydd5717212329
[Ehangu]Canol Caerdydd526101330
[Ehangu]Mynwy510139
[Ehangu]Caerffili546132030
[Ehangu]Islwyn45161328
[Ehangu]Tor-faen543192533
[Ehangu]Blaenau Gwent476213040
[Ehangu]Gorllewin Casnewydd5612172028
[Ehangu]Dwyrain Casnewydd5011161832
[Ehangu]Brycheiniog a Sir Faesyfed4412311
[Ehangu]Gogledd Caerdydd541348
[Ehangu]De Caerdydd a Phenarth6915253439
[Ehangu]Merthyr Tudful a Rhymni4712182739
[Ehangu]Ogwr475142233
[Ehangu]Pontypridd53571224
[Ehangu]Bro Morgannwg613101527

Metadata

Teitl
Dadansoddiad Ardal Etholiadol

Diweddariad diwethaf
27/11/2019 27/11/2019

Diweddariad nesaf
Nid yn allbwn rheolaidd

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
MALlC yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol mewn rhannau bychain o Gymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o’r wlad sydd â’r nifer mwyaf o sawl gwahanol fath o amddifadedd. Felly, mae MALlC yn mesur amddifadedd lluosog ar sail ardal a hefyd o safbwynt amddifadedd cymharol.

Mae MALlC yn graddio ardaloedd bach yng Nghymru o 1 (mwyaf difreintiedig) I 1,909 (lleiaf difreintiedig).

Mae tair elfen sylfaenol yn perthyn i’r Mynegai:
- Y Mynegai ei hun, sef set o safleoedd;
- safleoedd yr wyth math o amddifadedd, neu faes, a ddefnyddir I lunio’r Mynegai cyffredinol;
- Y dangosyddion sylfaenol, sy’n uniongyrchol fesuradwy, ac sy’n cael eu cyfuno I greu safleoedd y meysydd. Nodir rhai, ond nid pob un, o’r dangosyddion fel cyfraddau. Mae’r unedau’n dibynnu ar yr hyn sy’n cael ei fesur.

Cyfrifir yr holl elfennau hyn ar gyfer pob ACEHI yng Nghymru. Mae safleoedd cyffredinol MALlC 2019 a safleoedd yr wyth maes amddifadedd yn cael eu cyhoeddi ar wefan StatsCymru. Os ydynt ar gael, mae data sylfaenol y dangosyddion bellach yn cael eu cyhoeddi bob blwyddyn ar StatsCymru.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Cyfnodau data dan sylw
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Ansawdd ystadegol
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Dolenni'r we
Gwefan: https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru

Canllawiau i’r Mynegai: https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru-canllawiau-ir-mynega

Allweddeiriau
MALlC 2019; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; AGEHI; Mynegai; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad I Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai; Degradd; Cwintel