Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dadansoddiad Awdurdod Lleol
None
Math o ddata[Hidlwyd]
Maes[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Grwp[Hidlo]
Awdurdod Lleol[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr AGEHINifer yr AGEHI yn yr awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoli10% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 191)Nifer neu ganran AGEHI yr awdurdod lleol yn y 10% o AGEHI mwyaf difreintiedig CymruCliciwch yma i ddidoli20% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 382)Nifer neu ganran AGEHI yr awdurdod lleol yn y 20% o AGEHI mwyaf difreintiedig CymruCliciwch yma i ddidoli30% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 573)Nifer neu ganran AGEHI yr awdurdod lleol yn y 30% o AGEHI mwyaf difreintiedig CymruCliciwch yma i ddidoli50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 955)Nifer neu ganran AGEHI yr awdurdod lleol yn y 50% o AGEHI mwyaf difreintiedig Cymru
[Ehangu]Ynys Môn90037148183359
[Ehangu]Gwynedd90069128173347
[Ehangu]Conwy90054112209381
[Ehangu]Sir Ddinbych900104171237434
[Ehangu]Sir y Fflint90036106177323
[Ehangu]Wrecsam90068140233410
[Ehangu]Ceredigion90095141190349
[Ehangu]Sir Benfro90081145196390
[Ehangu]Sir Gaerfyrddin90067156250460
[Ehangu]Abertawe90081164240409
[Ehangu]Castell-nedd Port Talbot900101220334557
[Ehangu]Pen-y-bont ar Ogwr90056155262446
[Ehangu]Bro Morgannwg90043107163331
[Ehangu]Caerdydd900161251338467
[Ehangu]Rhondda Cynon Taf900102220357583
[Ehangu]Caerffili90082194310546
[Ehangu]Blaenau Gwent900122311495689
[Ehangu]Tor-faen90061204332518
[Ehangu]Sir Fynwy9003699153304
[Ehangu]Casnewydd900186296380533
[Ehangu]Powys90067120178300
[Ehangu]Merthyr Tudful900144252398684

Metadata

Teitl

Dadansoddiad Awdurdodau Lleol

Diweddariad diwethaf

27/11/2019 27/11/2019

Diweddariad nesaf

Nid yn allbwn rheolaidd

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

MALlC yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol mewn rhannau bychain o Gymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o’r wlad sydd â’r nifer mwyaf o sawl gwahanol fath o amddifadedd. Felly, mae MALlC yn mesur amddifadedd lluosog ar sail ardal a hefyd o safbwynt amddifadedd cymharol.

Mae MALlC yn graddio ardaloedd bach yng Nghymru o 1 (mwyaf difreintiedig) I 1,909 (lleiaf difreintiedig).

Mae tair elfen sylfaenol yn perthyn i’r Mynegai:
- Y Mynegai ei hun, sef set o safleoedd;
- safleoedd yr wyth math o amddifadedd, neu faes, a ddefnyddir i lunio’r Mynegai cyffredinol;
- Y dangosyddion sylfaenol, sy’n uniongyrchol fesuradwy, ac sy’n cael eu cyfuno i greu safleoedd y meysydd. Nodir rhai, ond nid pob un, o’r dangosyddion fel cyfraddau. Mae’r unedau’n dibynnu ar yr hyn sy’n cael ei fesur.

Cyfrifir yr holl elfennau hyn ar gyfer pob ACEHI yng Nghymru. Mae safleoedd cyffredinol MALlC 2019 a safleoedd yr wyth maes amddifadedd yn cael eu cyhoeddi ar wefan StatsCymru. Os ydynt ar gael, mae data sylfaenol y dangosyddion bellach yn cael eu cyhoeddi bob blwyddyn ar StatsCymru.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Cyfnodau data dan sylw

Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Ansawdd ystadegol

Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Dolenni'r we

Gwefan: https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru

Canllawiau i’r Mynegai: https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru-canllawiau-ir-mynega

Allweddeiriau

MALlC 2019; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; AGEHI; Mynegai; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai; Degradd; Cwintel