Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dadansoddiad Bwrdd Iechyd Lleol
None
Math o ddata[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Maes[Hidlwyd]
Measure2
Grwp[Hidlo]
Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr AGEHINifer yr AGEHI yn yr awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoli10% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 191)Nifer neu ganran AGEHI yr awdurdod lleol yn y 10% o AGEHI mwyaf difreintiedig CymruCliciwch yma i ddidoli20% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 382)Nifer neu ganran AGEHI yr awdurdod lleol yn y 20% o AGEHI mwyaf difreintiedig CymruCliciwch yma i ddidoli30% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 573)Nifer neu ganran AGEHI yr awdurdod lleol yn y 30% o AGEHI mwyaf difreintiedig CymruCliciwch yma i ddidoli50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 955)Nifer neu ganran AGEHI yr awdurdod lleol yn y 50% o AGEHI mwyaf difreintiedig Cymru
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr423234883162
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Addysgu Powys7915919
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda229102244112
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan36843100138211
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro293426989133
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg2784173123187
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe239316587131

Metadata

Teitl

Dadansoddiad Bwrdd Iechyd Lleol

Diweddariad diwethaf

27/11/2019 27/11/2019

Diweddariad nesaf

Nid yn allbwn rheolaidd

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

MALlC yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol mewn rhannau bychain o Gymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o’r wlad sydd â’r nifer mwyaf o sawl gwahanol fath o amddifadedd. Felly, mae MALlC yn mesur amddifadedd lluosog ar sail ardal a hefyd o safbwynt amddifadedd cymharol.

Mae MALlC yn graddio ardaloedd bach yng Nghymru o 1 (mwyaf difreintiedig) I 1,909 (lleiaf difreintiedig).

Mae tair elfen sylfaenol yn perthyn i’r Mynegai:
- Y Mynegai ei hun, sef set o safleoedd;
- safleoedd yr wyth math o amddifadedd, neu faes, a ddefnyddir i lunio’r Mynegai cyffredinol;
- Y dangosyddion sylfaenol, sy’n uniongyrchol fesuradwy, ac sy’n cael eu cyfuno i greu safleoedd y meysydd. Nodir rhai, ond nid pob un, o’r dangosyddion fel cyfraddau. Mae’r unedau’n dibynnu ar yr hyn sy’n cael ei fesur.

Cyfrifir yr holl elfennau hyn ar gyfer pob ACEHI yng Nghymru. Mae safleoedd cyffredinol MALlC 2019 a safleoedd yr wyth maes amddifadedd yn cael eu cyhoeddi ar wefan StatsCymru. Os ydynt ar gael, mae data sylfaenol y dangosyddion bellach yn cael eu cyhoeddi bob blwyddyn ar StatsCymru.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Cyfnodau data dan sylw

Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Ansawdd ystadegol

Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Allweddeiriau

MALlC 2019; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; AGEHI; Mynegai; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai; Degradd; Cwintel

Dolenni'r we

Gwefan: https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru

Canllawiau i’r Mynegai: https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru-canllawiau-ir-mynega