Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Cronfa Cymorth Dewisol yn ôl oedran – Data misoedd (O Ebrill 2023)
None
Mesur[Hidlwyd]
Math[Hidlwyd]
Measure1
Misoedd[Hidlo]
Oed[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2023Cliciwch yma i ddidoliMai 2023Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2023Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2023Cliciwch yma i ddidoliAwst 2023Cliciwch yma i ddidoliMedi 2023Cliciwch yma i ddidoliHydref 2023Cliciwch yma i ddidoliTachwedd 2023Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2023Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2024Cliciwch yma i ddidoliChwefror 2024Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2024
16-295,4924,8745,4454,4484,3044,7464,9554,6244,8027,0445,4766,705
30-396,7375,5936,3765,5775,3976,0906,5086,2486,9059,7047,0868,425
40-494,1513,3843,9063,4293,0113,5783,9463,6564,0625,6543,9894,692
50-592,5761,8942,1281,8751,7041,9852,1751,9592,0372,7891,9212,353
60-691,1118538737936857939548037781,032757901
70+289247247225172202212198141200178196

Metadata

Teitl

Cronfa Cymorth Dewisol yn ôl oedran – Data misoedd (O Ebrill 2023)

Diweddariad diwethaf

Ebrill 2024 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) yn cynnig dau fath o grant. Mae’r Taliad Cymorth i Unigolion (IAP) yn helpu pobl i fyw'n annibynnol yn eu cartref eu hunain neu mewn cartref y maent yn symud i mewn iddo. Mae’r Taliad Cymorth mewn Argyfwng (EAP) yn helpu i dalu am gostau hanfodol, fel bwyd, nwy, trydan, dillad, neu deithio mewn achos o argyfwng.

O 1 Ebrill 2023 ymlaen bydd pob ymgeisydd yn gymwys i gael 3 taliad mewn cyfnod treigl o 12 mis. (Mae hyn yn cynnwys yr holl taliadau EAP a dderbyniwyd yn flaenorol o fewn y 12 mis diwethaf). Ers 2020, mae pobl a ddioddefodd effeithiau’r pandemig neu yn sgil colli’r codiad o £20 i’r Credyd Cynhwysol wedi gallu derbyn 5 taliad. Bydd y 3 taliad hwn yn uwch o ran gwerth gyda chynnydd chwyddiant o 11% ar bob dyfarniad o’r Taliad Cymorth mewn Argyfwng. Bydd y bwlch o 28 diwrnod rhwng dyddiadau ymgeisio yn gostwng i 7 diwrnod i bob ymgeisydd. Bwriad y newidiadau hyn yw caniatáu defnydd olynol o’r gronfa dros gyfnod byr pan fo argyfwng.DAF data is supplied to the Welsh Government by our service provider NEC Software Solutions UK.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data DAF yn cael eu darparu i Lywodraeth Cymru gan ein darparwr gwasanaeth NEC Software Solutions UK.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Allweddeiriau

DAF

Ansawdd ystadegol

Mae data DAF yn cael eu darparu i Lywodraeth Cymru gan ein darparwr gwasanaeth NEC Software Solutions UK. Nid yw'r data'n mynd drwy unrhyw brosesau dilysu ffurfiol ac felly nid ydynt yn cael eu cyhoeddi fel Ystadegyn Gwladol.