Neidio i'r cynnwys

Gronfa Cymorth Dewisol (DAF)

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) yn cynnig dau fath o grant. Mae’r Taliad Cymorth i Unigolion (IAP) yn helpu pobl i fyw'n annibynnol yn eu cartref eu hunain neu mewn cartref y maent yn symud i mewn iddo. Mae’r Taliad Cymorth mewn Argyfwng (EAP) yn helpu i dalu am gostau hanfodol, fel bwyd, nwy, trydan, dillad, neu deithio mewn achos o argyfwng. Mae'r ffolder hwn yn cynnwys data ar rif a gwerth wythnosol IAPs ac EAPs o fis Mawrth 2020, ac fe gyhoeddwyd yr olaf ohonynt yn flaenorol yn y datganiad ystadegol COVID-19 yng Nghymru: dangosfwrdd rhyngweithiol.