Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Cronfa Cymorth Dewisol yn ôl awdurdod lleol - Data misol (O Ebrill 2023)
None
Mesur[Hidlwyd]
Math[Hidlwyd]
Measure1
Mis[Hidlo]
Awdurdod lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2023Cliciwch yma i ddidoliMai 2023Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2023Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2023Cliciwch yma i ddidoliAwst 2023Cliciwch yma i ddidoliMedi 2023Cliciwch yma i ddidoliHydref 2023Cliciwch yma i ddidoliTachwedd 2023Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2023Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2024Cliciwch yma i ddidoliChwefror 2024Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2024
Ynys Môn341266339290261301340276326501330386
Blaenau Gwent821672689615542648745697678978718952
Pen-y-bont ar Ogwr9487799188227328218588388991,2869081,064
Caerffili1,3321,1241,2871,0501,0081,0871,2551,0971,1521,6861,2271,544
Caerdydd2,5532,1842,5272,1772,1322,3352,4132,1102,4293,4132,4823,066
Sir Gaerfyrddin8456797816706968147908469071,158893951
Ceredigion157152174148138183180199176242142190
Conwy582453537479416488559530572802581691
Sir Ddinbych600485565469482521621559647897600705
Sir y Fflint675580614556518654739614700975734904
Gwynedd536446543422401446502530576804635654
Merthyr Tudful787635753574484566576593618919681788
Sir Fynwy253224269235212259318271296378302362
Castell-nedd Port Talbot1,1408571,0039278138839359419621,3479631,170
Casnewydd1,5071,3371,4311,2171,1581,3241,3831,1561,4601,9891,4421,756
Sir Benfro445381353314360422401411453586436510
Powys291226278280259288295262284391296364
Rhondda Cynon Taf2,3621,7672,0101,6371,5291,7211,9191,9441,7482,5891,8962,358
Abertawe1,7821,3661,4611,3511,2141,4121,5141,4161,4742,1271,5891,906
Tor-faen6326086896115586436766427011,004736892
Bro Morgannwg698599680576557651659605650953789848
Wrecsam1,0691,0251,0749278039271,0729511,0171,3981,0271,211

Metadata

Teitl

Cronfa Cymorth Dewisol yn ôl awdurdod lleol - Data misol (O Ebrill 2023)

Diweddariad diwethaf

Ebrill 2024 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Allweddeiriau

DAF

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) yn cynnig dau fath o grant. Mae’r Taliad Cymorth i Unigolion (IAP) yn helpu pobl i fyw'n annibynnol yn eu cartref eu hunain neu mewn cartref y maent yn symud i mewn iddo. Mae’r Taliad Cymorth mewn Argyfwng (EAP) yn helpu i dalu am gostau hanfodol, fel bwyd, nwy, trydan, dillad, neu deithio mewn achos o argyfwng.

O 1 Ebrill 2023 ymlaen bydd pob ymgeisydd yn gymwys i gael 3 taliad mewn cyfnod treigl o 12 mis. (Mae hyn yn cynnwys yr holl taliadau EAP a dderbyniwyd yn flaenorol o fewn y 12 mis diwethaf). Ers 2020, mae pobl a ddioddefodd effeithiau’r pandemig neu yn sgil colli’r codiad o £20 i’r Credyd Cynhwysol wedi gallu derbyn 5 taliad. Bydd y 3 taliad hwn yn uwch o ran gwerth gyda chynnydd chwyddiant o 11% ar bob dyfarniad o’r Taliad Cymorth mewn Argyfwng. Bydd y bwlch o 28 diwrnod rhwng dyddiadau ymgeisio yn gostwng i 7 diwrnod i bob ymgeisydd. Bwriad y newidiadau hyn yw caniatáu defnydd olynol o’r gronfa dros gyfnod byr pan fo argyfwng.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data DAF yn cael eu darparu i Lywodraeth Cymru gan ein darparwr gwasanaeth NEC Software Solutions UK.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Ansawdd ystadegol

Mae data DAF yn cael eu darparu i Lywodraeth Cymru gan ein darparwr gwasanaeth NEC Software Solutions UK. Nid yw'r data'n mynd drwy unrhyw brosesau dilysu ffurfiol ac felly nid ydynt yn cael eu cyhoeddi fel Ystadegyn Gwladol.