Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Cronfa Cymorth Dewisol yn ôl awdurdod lleol - Data chwarterol (O Ebrill 2023)
None
Mesur[Hidlwyd]
Math[Hidlwyd]
Measure1
chwarter[Hidlo]
Awdurdod lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliEbrill i MehefinCliciwch yma i ddidoliGorffennaf i MediCliciwch yma i ddidoliHydref i RhagfyrCliciwch yma i ddidoliIonawr i Mawrth
Ynys Môn9468529421,217
Blaenau Gwent2,1821,8052,1202,648
Pen-y-bont ar Ogwr2,6452,3752,5953,258
Caerffili3,7433,1453,5044,457
Caerdydd7,2646,6446,9528,961
Sir Gaerfyrddin2,3052,1802,5433,002
Ceredigion483469555574
Conwy1,5721,3831,6612,074
Sir Ddinbych1,6501,4721,8272,202
Sir y Fflint1,8691,7282,0532,613
Gwynedd1,5251,2691,6082,093
Merthyr Tudful2,1751,6241,7872,388
Sir Fynwy7467068851,042
Castell-nedd Port Talbot3,0002,6232,8383,480
Casnewydd4,2753,6993,9995,187
Sir Benfro1,1791,0961,2651,532
Powys7958278411,051
Rhondda Cynon Taf6,1394,8875,6116,843
Abertawe4,6093,9774,4045,622
Tor-faen1,9291,8122,0192,632
Bro Morgannwg1,9771,7841,9142,590
Wrecsam3,1682,6573,0403,636

Metadata

Teitl

Cronfa Cymorth Dewisol yn ôl awdurdod lleol - Data chwarterol (O Ebrill 2023)

Diweddariad diwethaf

Ebrill 2024 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) yn cynnig dau fath o grant. Mae’r Taliad Cymorth i Unigolion (IAP) yn helpu pobl i fyw'n annibynnol yn eu cartref eu hunain neu mewn cartref y maent yn symud i mewn iddo. Mae’r Taliad Cymorth mewn Argyfwng (EAP) yn helpu i dalu am gostau hanfodol, fel bwyd, nwy, trydan, dillad, neu deithio mewn achos o argyfwng.

O 1 Ebrill 2023 ymlaen bydd pob ymgeisydd yn gymwys i gael 3 taliad mewn cyfnod treigl o 12 mis. (Mae hyn yn cynnwys yr holl taliadau EAP a dderbyniwyd yn flaenorol o fewn y 12 mis diwethaf). Ers 2020, mae pobl a ddioddefodd effeithiau’r pandemig neu yn sgil colli’r codiad o £20 i’r Credyd Cynhwysol wedi gallu derbyn 5 taliad. Bydd y 3 taliad hwn yn uwch o ran gwerth gyda chynnydd chwyddiant o 11% ar bob dyfarniad o’r Taliad Cymorth mewn Argyfwng. Bydd y bwlch o 28 diwrnod rhwng dyddiadau ymgeisio yn gostwng i 7 diwrnod i bob ymgeisydd. Bwriad y newidiadau hyn yw caniatáu defnydd olynol o’r gronfa dros gyfnod byr pan fo argyfwng.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data DAF yn cael eu darparu i Lywodraeth Cymru gan ein darparwr gwasanaeth NEC Software Solutions UK.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Allweddeiriau

DAF

Ansawdd ystadegol

Mae data DAF yn cael eu darparu i Lywodraeth Cymru gan ein darparwr gwasanaeth NEC Software Solutions UK. Nid yw'r data'n mynd drwy unrhyw brosesau dilysu ffurfiol ac felly nid ydynt yn cael eu cyhoeddi fel Ystadegyn Gwladol.