Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Llwyddiant mewn prentisiaethau, yn ôl blwyddyn academaidd a rhanbarth domisil
None
Grwp oedranMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi oed y dysgwr ar 31 Awst yn y flwyddyn academaidd.[Hidlo]
[Lleihau]EthnigrwyddTarddiad ethnig y dysgwr (yn ôl ei ddisgrifiad ei hun)[Hidlwyd]
-
Ethnigrwydd 1[Hidlwyd]
Grwp oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Codau Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn academaiddMae blynyddoedd academaidd yn rhedeg o 1 Awst yn y flwyddyn gychwynnol tan 31 Gorffennaf y flwyddyn ganlynol.[Hidlo]
[Lleihau]Rhanbarth domisilMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi awdurdod lleol domisil y dysgwr, ac mae wedi\'i gyfrifo gan ddefnyddio\'r cod post cartref a gofnodwyd iddo. Mae\'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru wedi\'u grwpio o dan bedwar rhanbarth.[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 1
-
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 2
-
-
Rhanbarth domisil 3
Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17Cliciwch yma i ddidoli2017/18Cliciwch yma i ddidoli2018/19Cliciwch yma i ddidoli2019/20Ni chynhyrchwyd y mesurau perfformiad safonol ym mlynyddoedd academaidd 2019/20 a 2020/21 oherwydd y tarfu a achoswyd gan y pandemig.Cliciwch yma i ddidoli2020/21Ni chynhyrchwyd y mesurau perfformiad safonol ym mlynyddoedd academaidd 2019/20 a 2020/21 oherwydd y tarfu a achoswyd gan y pandemig.Cliciwch yma i ddidoli2021/22Cliciwch yma i ddidoli2022/23
[Lleihau]PopethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Popeth[Lleihau]CymruGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Gogledd CymruMae rhanbarth Gogledd Cymru\'n cynnwys awdurdodau lleol Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Rhanbarth Gogledd CymruMae rhanbarth Gogledd Cymru\'n cynnwys awdurdodau lleol Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.Sir y FflintGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Sir DdinbychGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
WrecsamGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
ConwyGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
GwyneddGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Ynys MônGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Rhanbarth Canolbarth CymruMae rhanbarth Canolbarth Cymru\'n cynnwys awdurdodau lleol Powys a Cheredigion.GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Rhanbarth Canolbarth CymruMae rhanbarth Canolbarth Cymru\'n cynnwys awdurdodau lleol Powys a Cheredigion.PowysGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
CeredigionGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Rhanbarth De-orllewin CymruMae rhanbarth De-orllewin Cymru\'n cynnwys awdurdodau lleol Sir Penfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Rhanbarth De-orllewin CymruMae rhanbarth De-orllewin Cymru\'n cynnwys awdurdodau lleol Sir Penfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.Castell-nedd Port TalbotGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
AbertaweGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Sir GaerfyrddinGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Sir BenfroGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Rhanbarth De-ddwyrain CymruMae rhanbarth De-ddwyrain Cymru\'n cynnwys awdurdodau lleol Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen, Sir Fynwy, Casnewydd a Chaerdydd.GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Rhanbarth De-ddwyrain CymruMae rhanbarth De-ddwyrain Cymru\'n cynnwys awdurdodau lleol Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen, Sir Fynwy, Casnewydd a Chaerdydd.CaerdyddGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Rhondda Cynon TafGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Bro MorgannwgGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
CaerffiliGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
CasnewyddGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Pen-y-bont ar OgwrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Merthyr TudfulGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Sir FynwyGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Tor-faenGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blaenau GwentGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]Y tu allan i Gymru neu'n anhysbysYn cynnwys pob dysgwr y gwyddys bod ei ddomisil y tu allan i Gymru a phob dysgwr y mae rhanbarth ei ddomisil yn anhysbys.GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn darparu nifer y llwyddiannau a'r cyfraddau llwyddo ar gyfer prentisiaethau yng Nghymru. Mae'r data yn cynnwys Dysgu Seiliedig ar Waith a ddarperir gan sefydliadau addysg bellach ac awdurdodau lleol.

Nifer y fframweithiau prentisiaeth llawn a gyflawnwyd sy’n cael ei gyfrif, nid nifer y dysgwyr. Yr enwadur ar gyfer y cyfraddau llwyddo yw nifer y rhaglenni a gwblhawyd (gyda nifer bach o eithriadau, gan gynnwys trosglwyddiadau).


Casgliad data a dull cyfrifo

O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2016/17 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2017.
Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data yn y tabl hwn yn cael ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt i fonitro tueddiadau addysgol ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad pellach o'r data sylfaenol. Dyma rai o'r materion allweddol:

Gweinidogion a swyddogion yn Llywodraeth Cymru;
Aelodau o'r Senedd ac ymchwilwyr yn y Senedd
Adrannau eraill y llywodraeth
Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac awdurdodau lleol
Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Myfyrwyr, ymchwilwyr ac academyddion
Dinasyddion unigol, cwmnïau preifat a'r cyfryngau

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rai enghreifftiau:

Ymchwil a chefndir cyffredinol
Cynhwysiant mewn adroddiadau a briffiau
Cyngor i Weinidogion
Llywio a gwerthuso'r broses o lunio polisïau addysg yng Nghymru

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i adroddiadau perfformiad a chyllid ar gyfer darparwyr dysgu, i gyfrifo ffigurau NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ac i fodelu cyllid myfyrwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Nid yw unrhyw werthoedd sy'n llai na 5 wedi'u nodi, a rhoddwyd seren (*) yn eu lle. Nid yw'r cyfraddau wedi'u nodi os nad yw'r cyfrif cyfatebol wedi'i nodi, neu os yw'r enwadur ar gyfer y gyfradd yn llai na 23 o weithgareddau.

Teitl

Llwyddiant mewn prentisiaethau, yn ôl blwyddyn academaidd, rhanbarth domisil, grwp oedran, rhyw ac ethnigrwydd

Diweddariad diwethaf

14 Mawrth 2024 14 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Dolenni'r we

https://gov.wales/learner-outcome-measures-work-based-learning-and-adult-community-learning Mesurau deilliannau dysgwyr Dysgu Seiliedig ar Waith a Dysgu Oedolion - cyhoeddiad blynyddol yn amlinellu tueddiadau mewn deilliannau dysgwyr mewn rhaglenni Dysgu Seiliedig ar Waith a Dysgu Oedolion. Roedd fersiynau blaenorol o’r datganiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am ddeilliannau dysgwyr Addysg Bellach. Ni fydd hyn yn parhau, gan fod yr ystadegau wedi’u disodli gan y mesurau perfformiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16 (https://gov.wales/consistent-performance-measures-post-16-learning-achievement-and-value-added).

Allweddeiriau

Dysgu Cymunedol Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Dysgu Seiliedig ar Waith DSW Ôl-16 P16

Ansawdd ystadegol

Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.