Skip to content

Addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith

Ystadegau ar darpariaeth addysg bellach, dysgu cymunedol a dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru. Mae'r wybodaeth yn cynnwys nifer dysgwyr a staff.