Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y staff cyfwerth ag amser llawn mewn Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru, yn ôl categorïau gwariant ar gyflog
None
[Lleihau]Sefydliad AB[Hidlwyd]
-
Sefydliad AB 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn academaidd[Hidlo]
[Lleihau]Categori[Hidlo]
-
-
Categori 1
Cliciwch yma i ddidoli2004/05Cliciwch yma i ddidoli2005/06Cliciwch yma i ddidoli2006/07Cliciwch yma i ddidoli2007/08Cliciwch yma i ddidoli2008/09Cliciwch yma i ddidoli2009/10Cliciwch yma i ddidoli2010/11Cliciwch yma i ddidoli2011/12Cliciwch yma i ddidoli2012/13Cliciwch yma i ddidoli2013/14Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17
[Lleihau]Cyfanswm8,9109,0809,0358,9558,8058,5308,8108,8559,3309,1308,465(r) 7,8158,045
CyfanswmDysgu ac Addysgu5,5355,5205,3605,3955,2205,1005,3005,2255,4205,3905,2804,7954,985
Gwasanaethau Cefnogi Dysgu ac Addysgu6358059258759709559809751,1501,050760(r) 740675
Gwasanaethau Cefnogi Eraill430420400335365335370355385360410425495
Gweinyddu a Gwasanaethau Canolog1,3051,3301,2801,3201,3451,2351,2101,3051,3451,275980(r) 1,0001,045
Gwariant Addysg Cyffredinol75701351307075606060901005540
Adeiladau350350330330345335335335340340325290285
Ymchwil ac Ymgynghori*52525***.202015*10
Gweithgareddau Cynhyrchu Incwm Arall345355365345300315370415425410415375380
Arlwyo a Phreswylio205190190170165160170165175165155110100
Fferm30303030201520252525252525

Metadata

Teitl
Nifer y staff cyfwerth ag amser llawn mewn Sefydliadau Addysg Bellach

Diweddariad diwethaf
10 Mai 2018 10 Mai 2018

Diweddariad nesaf
Mai 2019 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnodion Cyllid Sefydliadau Addysg Bellach

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data ar staff cyfwerth ag amser llawn (FTE) yn darparu ffynhonnell swyddogol ystadegau ar FTEs staff ôl-16 mewn Sefydliadau Addysg Bellach (SABau) yng Nghymru. Defnyddir y data i fonitro ffigurau FTE staff ac i lywio datblygiad strategaeth. Gall y data gael ei ddadansoddi yn ôl blwyddyn academaidd, sefydliad a chategori gwariant.

Mae'r data ar FTE staff yn cael ei gasglu fel rhan o'r Cofnod Cyllid. Mae'r Cofnod Cyllid yn gofnod ariannol a gyflenwir i Lywodraeth Cymru gan SABau ac sy'n cynnwys copi o'u cyfriflenni ariannol.

Nid oedd data ar gyfer Coleg Merthyr Tudful wedi'i gasglu rhwng 2006/07 a 2011/12 yn dilyn yr uno gyda Phrifysgol Morgannwg yn 2006. Mae data ar gyfer Coleg Merthyr Tudful hefyd wedi'i hepgor o flynyddoedd academaidd 2004/05 a 2005/06. Ers 2012/13, mae data ar gyfer Coleg Merthyr Tudful wedi'i gynnwys unwaith eto.

Nid yw ffigurau ar wahân ar gyfer Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Amaethyddol Cymru wedi'u cynnwys o 2009/10 ymlaen, gan fod y sefydliadau hyn wedi uno i ffurfio Coleg Llandrillo Cymru a Choleg Glannau Dyfrdwy yn ystod y flwyddyn academaidd. Felly, mae'r ddau sefydliad hyn yn dangos cynnydd mewn niferoedd FTE staff rhwng 2008/09 a 2009/10. Gwelir effeithiau tebyg o 2010/11 ymlaen o ganlyniad i uno Coleg Llysfasi fel rhan o Goleg Glannau Dyfrdwy. Mae manylion llawn unrhyw achosion o uno mewn anodiadau yn ymyl enw'r darparwr.

I osgoi datgelu enwau unigolion, mae ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf, ac er bod ffigurau sero go iawn wedi'u dangos, mae unrhyw werthoedd o 1, 2, 3 neu 4 wedi'u rowndio i lawr gan ddefnyddio symbol '*'. Gall y strategaeth dalgrynnu hon arwain at anghysondeb rhwng symiau rhesi a'r cyfansymiau a roddir.


Casgliad data a dull cyfrifo
I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan SFR:

http://gov.wales/statistics-and-research/staff-further-education-institutions/

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2004/05 - 2016/17, blwyddyn academaidd

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan SFR:

http://gov.wales/statistics-and-research/staff-further-education-institutions/

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae gwerthoedd wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5, gyda phob gwerth nad yw'n sero llai na 5 wedi'u diystyru a'u nodi gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol
I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan SFR:

http://gov.wales/statistics-and-research/staff-further-education-institutions/

Dolenni'r we
http://gov.wales/statistics-and-research/staff-further-education-institutions - Lleoliad o’r ddatganiad ystadegol cyntaf sydd yn gyd-fynd â’r adroddiad rhyngweithiol hwn

Allweddeiriau
Staff Sefydliadau Addysg Bellach Cymru