Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrchfan myfyrwyr cymwysedig o SAUau yng Nghymru yn ôl statws cyflogaeth, lefel y cymhwyster a rhyw
None
[Lleihau]Domicile[Hidlwyd]
-
Domicile 1[Hidlo]
[Lleihau]Modd[Hidlwyd]
-
Modd 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Cymhwyster[Hidlo]
-
Cymhwyster 1
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Gweithgarwch[Hidlo]
-
-
Gweithgarwch 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Ymchwil ôl-radd[Lleihau]Cwrs ôl-radd a addysgir[Lleihau]Gradd gyntaf[Lleihau]Israddedig eraill
[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau
Cliciwch yma i ddidoliGwrywaiddCliciwch yma i ddidoliBenywaiddCliciwch yma i ddidoliGwrywaiddCliciwch yma i ddidoliBenywaiddCliciwch yma i ddidoliGwrywaiddCliciwch yma i ddidoliBenywaiddCliciwch yma i ddidoliGwrywaiddCliciwch yma i ddidoliBenywaidd
[Lleihau]Y cyfan7457051,4504,5706,60011,17016,28520,33536,6403,5954,0957,69556,960
Y cyfanGweithio’n llawnamser3353206552,0752,9154,9956,4058,39014,8051,0408351,88022,330
Gweithio’n rhan-amser40701102506709301,4602,2503,7152305007305,475
Yn gweithio yn bennaf ond hefyd yn astudio1010201001402352253505751801803651,195
Yn astudio’n bennaf ond hefyd yn gweithio10101045851303506359901052003051,440
Astudio llawnamser25*501901903752,5402,7655,3103905359256,660
Astudio rhan-amser**15153045751302007085155410
Ar fin dechrau gwaith***30306013015528515*20370
Di-waith301540130100230555440995105651651,435
Arall152545801502355156301,145901702501,670
Gwrthodiad penodol2525551802304105506401,1951651853502,005
Heb ateb2551904451,4702,0653,5353,4753,9457,4251,2201,3352,55513,960

Metadata

Teitl
Lleoliad Myfyrwyr Cymwysedig o Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru yn ôl statws cyflogaeth, lefel cymhwysterau a rhyw

Diweddariad diwethaf
Gorffennaf 2018 Gorffennaf 2018

Diweddariad nesaf
Yn sgil adolygiad mawr, mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn rhagweld mai hon fydd y flwyddyn olaf y byddant cyhoeddi allbynnau Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch. Mae arolwg newydd ar Hynt Graddedigion wrthi'n cael ei roi ar waith, a bydd yn cael ei gynnal ymhlith graddedigion oddeutu 15 mis ar ôl iddynt gwblhau eu hastudiaethau. Disgwylir y bydd y set gyntaf o ddata Hynt Graddedigion yn cael ei chyhoeddi yn ystod gwanwyn 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Yn dilyn adolygiad o arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) ac ymgynghoriad gydag adrannau’r llywodraeth, y sector AU a’r defnyddwyr y data, cafodd yr arolwg ei ail-ddylunio ar gyfer 2011/12 i gasglu gwybodaeth fanylach gan y ymadawyr yn arbennig ynghylch eu gweithgarwch ar ddyddiad yr arolwg. Mae’r ymadawyr bellach yn adrodd am yr holl weithgarwch y maent yn ei wneud ar ddyddiad y cyfrifiad ac yna’n dweud p’un sydd bwysicaf iddynt. O’r atebion hyn mae categorïau lleoliad yn deillio, gan ystyried y weithgaredd bwysicaf, ac mewn rhai achosion, gweithgareddau eraill y mae’r ymadawr yn rhan ohonynt.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
Cyswllt: post16ed.stats@gov.wales


Amlder cyhoeddi
Dim hwy diweddaru

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r tabl hwn yn rhoi gwybodaeth am leoliad myfyrwyr sy’n hanu o’r DU chwe mis ar ôl iddynt ennill cymwysterau addysg uwch o Sefydliadau Addysg Uwch yn y DU.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae’r ffordd y caiff y ffigurau eu cyflwyno yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth talgrynnu Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. Bwriad y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae’r strategaeth hon yn cynnwys talgrynnu pob rhif i’r 5 agosaf. Dyma grynodeb o’r strategaeth hon:
• 0, 1, 2 yn cael eu talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli gan '*'.
• Pob rhif arall yn cael eu talgrynnu i’r 5 agosaf


Ansawdd ystadegol
Cafodd cwmpas arolwg 2011/12 ei ehangu i gynnwys cymwysterau AU ychwanegol ac mae bellach yn cynnwys ymadawyr nad ydynt yn hanu o’r UE lle roedd wedi’i gyfyngu cyn hynny i ymadawyr o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd yn unig. Yn 2011/12 roedd y boblogaeth darged yn 703,615 o ymadawyr ac roedd 133,175 ohonynt yn ymadawyr nad oeddent yn hanu o’r UE. Cynhaliwyd arolwg peilot o’r ymadawyr hyn yn 2011/12 gyda chyfarwyddyd clir na ddylai’r wybodaeth a gesglir gael ei chyhoeddi tan iddi gael ei hadolygu’n ofalus. Mae’r ymadawyr hyn felly’n cael eu heithrio o SFR Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch ac o’r bwletin ystadegol hwn. Yn ogystal â hynny, enillodd 2,960 o ymadawyr gymwysterau ymchwil ôl-raddedig o statws segur. Ystyrir bod canlyniadau lleoliad yr ymadawyr hyn yn wahanol iawn eu natur i ganlyniadau ymadawyr ymchwil ôl-raddedig eraill a gafodd eu cynnwys yn yr arolwg, felly mae’r ymadawyr hyn wedi cael eu heithrio

Enw
EDUC0153