Neidio i'r cynnwys

Addysg uwch

Ystadegau ar addysg uwch yng Nghymru ac am fyfyrwyr o Gymru. Mae'r wybodaeth yn cynnwys niferoedd y myfyrwyr a staff, y niferoedd sydd wedi cofrestru ar gyfer hyfforddiant cychwynnol athrawon, dangosyddion perfformiad a chyllid y sefydliadau.

Oherwydd materion capasiti, nid yw tablau StatsCymru ar gyfer staff a myfyrwyr wedi'u diweddaru i gynnwys data ar gyfer 2021/22. Bydd y set ddata fanwl ar StatsCymru yn cael ei ddiweddaru i gynnwys y data newydd hyn cyn gynted â phosibl. Mae rhywfaint o ddata ar gyfer 2021/22 ar gael ar ein tudalennau penawdau ar staff a myfyrwyr a hefyd ar dudalennau gwefan HESA ar staff a myfyrwyr. I gael cymorth i ddefnyddio'r data, cysylltwch â addysguwchachyllidmyfyrwyr.yst@llyw.cymru