Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrchfan myfyrwyr sy'n cwblhau cyrsiau Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon yng Nghymru yn ôl rhyw, lleoliad cyflogaeth, cymhwyster a enillwyd a chyfnod
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]LleoliadMae\'r cyfanswm ar gyfer lleoliad addysgu yn cynnwys y rheini sy\'n addysgu y tu allan i\'r DU, a\'r rheini lle mae\'r lleoliad addysgu yn anhysbys.[Hidlo]
-
Lleoliad 1
[Lleihau]Math o YsgolA adnabyddir hefyd fel \'Cyfnod Ysgol\'. Mae\'r cyfanswm ar gyfer y math o ysgol yn cynnwys y rhai sy\'n addysgu mewn coleg neu sefydliad addysgol arall, y rhai sy\'n addysgu mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, a\'r rhai lle nad yw\'r math o ysgol yn hysbys.[Hidlo]
-
Math o Ysgol 1
[Lleihau]Math o Radd[Hidlo]
-
-
Math o Radd 1
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
-
Rhyw 1
[Lleihau]PobCliciwch yma i ddidoliPob
[Lleihau]Cymru[Lleihau]Gweddill y DU
[Lleihau]PobCliciwch yma i ddidoliPob[Lleihau]PobCliciwch yma i ddidoliPob
Cliciwch yma i ddidoliCynraddCliciwch yma i ddidoliUwchraddCliciwch yma i ddidoliCynraddCliciwch yma i ddidoliUwchradd
[Lleihau]Pob7305501,3601001352551,650
PobTARTAR yn cynnwys Tystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion a Diploma Addysg i Raddedigion[Lleihau]PersonauO 2007/08, mae cyfanswm y personau\'n cynnwys y rheini o ryw amhenodol ac yn anhysbys; ac o 2013 mae\'n cynnwys y rheini a gategoreiddiwyd fel \'Arall\' o 2012/13.4805201,045551201901,250
PersonauO 2007/08, mae cyfanswm y personau\'n cynnwys y rheini o ryw amhenodol ac yn anhysbys; ac o 2013 mae\'n cynnwys y rheini a gategoreiddiwyd fel \'Arall\' o 2012/13.Gwrywaidd120165295154070375
Benywaidd3653607503575115880
Gradd ArallGradd arall sy\'n arwain at SAC[Lleihau]PersonauO 2007/08, mae cyfanswm y personau\'n cynnwys y rheini o ryw amhenodol ac yn anhysbys; ac o 2013 mae\'n cynnwys y rheini a gategoreiddiwyd fel \'Arall\' o 2012/13.25025315451565395
PersonauO 2007/08, mae cyfanswm y personau\'n cynnwys y rheini o ryw amhenodol ac yn anhysbys; ac o 2013 mae\'n cynnwys y rheini a gategoreiddiwyd fel \'Arall\' o 2012/13.Gwrywaidd40106010*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1080
Benywaidd2102025540*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi55315

Metadata

Teitl

Cyrchfannau myfyrwyr a gwblhaodd cyrsiau Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2018 Gorffennaf 2018

Diweddariad nesaf

Yn sgil adolygiad mawr, mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn rhagweld mai hon fydd y flwyddyn olaf y byddant cyhoeddi allbynnau Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch. Mae arolwg newydd ar Hynt Graddedigion wrthi'n cael ei roi ar waith, a bydd yn cael ei gynnal ymhlith graddedigion oddeutu 15 mis ar ôl iddynt gwblhau eu hastudiaethau. Disgwylir y bydd y set gyntaf o ddata Hynt Graddedigion yn cael ei chyhoeddi yn ystod gwanwyn 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru a Lloegr

Cwmpas daearyddol

Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
Cyswllt: post16ed.stats@gov.wales

Talgrynnwyd pob rhif i'r 5 agosaf.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
Cyswllt: post16ed.stats@gov.wales


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae’r tabl hwn yn rhoi gwybodaeth am leoliad myfyrwyr sy’n hanu o’r DU chwe mis ar ôl iddynt ennill cymwysterau addysg uwch o Sefydliadau Addysg Uwch yn y DU.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae’r ffordd y caiff y ffigurau eu cyflwyno yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth talgrynnu Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. Bwriad y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae’r strategaeth hon yn cynnwys talgrynnu pob rhif i’r 5 agosaf. Dyma grynodeb o’r strategaeth hon:
• 0, 1, 2 yn cael eu talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli gan '*'.
• Pob rhif arall yn cael eu talgrynnu i’r 5 agosaf

Ansawdd ystadegol

Gallai nifer bach o fyfyrwyr ennill statws athro cymwysedig mewn sefydliadau addysg uwch heb ennill gradd neu gymhwyster TAR. Mae'r myfyrwyr hyn wedi cael eu heithrio o'r tabl.

Mae rhai ymadawyr sy'n ennill cymwysterau ymchwil ôl-raddedig o statws segur. Mae canlyniadau cyrchfan yr ymadawyr hyn yn cael eu hystyried yn wahanol iawn o ran natur i ganlyniadau ymadawyr ymchwil ôl-raddedig eraill sy’n cael eu cynnwys yn yr arolwg, felly mae’r ymadawyr hyn wedi cael eu hepgor.