Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrchfan myfyrwyr cymwysedig sy'n hanu o Gymru yn ôl y pwnc a astudiwyd, lefel astudio, rhyw a gweithgarwch cyfredol
None
[Lleihau]Cymhwyster[Hidlwyd]
-
Cymhwyster 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Gweithgarwch[Hidlo]
-
Gweithgarwch 1
[Lleihau]Pwnc[Hidlo]
-
-
Pwnc 1
[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau
[Lleihau]Gwrywaidd[Lleihau]Benywaidd
[Lleihau]Y cyfanCliciwch yma i ddidoliY cyfan[Lleihau]Y cyfanCliciwch yma i ddidoliY cyfan
Cliciwch yma i ddidoliYn gweithio yn bennafCliciwch yma i ddidoliYn astudio yn bennafCliciwch yma i ddidoliDi-waithCliciwch yma i ddidoliArall (gan gynnwys gwrthodiad penodol)Cliciwch yma i ddidoliYn gweithio yn bennafCliciwch yma i ddidoliYn astudio yn bennafCliciwch yma i ddidoliDi-waithCliciwch yma i ddidoliArall (gan gynnwys gwrthodiad penodol)
[Lleihau]Pob pwnc21,6254,9501,43011,08539,09032,2156,9701,19016,17056,54095,655
Pob pwncMeddygaeth a deintyddiaeth69045*19092082040*2501,1202,035
Pynciau sy’n gysylltiedig â meddygaeth1,485180306002,3006,520490752,4209,50511,805
Gwyddorau biolegol1,7357801301,1303,7652,4601,1351251,5855,3059,065
Gwyddor milfeddygaeth25*.*4595*.30120165
Amaethyddiaeth a phynciau cysylltiedig24095*125470340185*2207601,230
Gwyddorau ffisegol1,1655401456852,525790330653951,5704,100
Gwyddorau mathemategol33018040220780245145*1405501,330
Cyfrifiadureg1,5452651807402,74033070301305503,290
Peirianneg a thechnoleg2,9854701451,3054,90533060*1705605,465
Pensaernïaeth, adeiladu a chynllunio1,075120404051,63043550*1406252,265
Astudiaethau cymdeithasol1,170360857702,3902,9709201251,9856,0058,395
Y Gyfraith515265403801,215950460407602,2153,425
Astudiaethau busnes a gweinyddol2,5403701601,3854,4552,9804051051,5305,0159,470
Cyfathrebu torfol a dogfennu480754526086566585453701,1652,025
Ieithoedd475265553951,1801,315640908902,9404,115
Astudiaethau hanesyddol ac athronyddol670325705101,580900430756352,0403,620
Celfyddydau creadigol a dylunio1,9904052101,0953,7052,9256802351,6905,5359,240
Addysg2,470190407603,4557,0858401302,66010,71514,175
Cyfunol50**11016575**165265430

Metadata

Teitl
Lleoliad myfyrwyr cymwysedig sy’n hanu o Gymru yn ôl y pwnc sy’n cael ei astudio, rhyw a gweithgareddau presennol

Diweddariad diwethaf
Gorffennaf 2018 Gorffennaf 2018

Diweddariad nesaf
Yn sgil adolygiad mawr, mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn rhagweld mai hon fydd y flwyddyn olaf y byddant cyhoeddi allbynnau Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch. Mae arolwg newydd ar Hynt Graddedigion wrthi'n cael ei roi ar waith, a bydd yn cael ei gynnal ymhlith graddedigion oddeutu 15 mis ar ôl iddynt gwblhau eu hastudiaethau. Disgwylir y bydd y set gyntaf o ddata Hynt Graddedigion yn cael ei chyhoeddi yn ystod gwanwyn 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Yn dilyn adolygiad o arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) ac ymgynghoriad gydag adrannau’r llywodraeth, y sector AU a’r defnyddwyr y data, cafodd yr arolwg ei ail-ddylunio ar gyfer 2011/12 i gasglu gwybodaeth fanylach gan y ymadawyr yn arbennig ynghylch eu gweithgarwch ar ddyddiad yr arolwg. Mae’r ymadawyr bellach yn adrodd am yr holl weithgarwch y maent yn ei wneud ar ddyddiad y cyfrifiad ac yna’n dweud p’un sydd bwysicaf iddynt. O’r atebion hyn mae categorïau lleoliad yn deillio, gan ystyried y weithgaredd bwysicaf, ac mewn rhai achosion, gweithgareddau eraill y mae’r ymadawr yn rhan ohonynt.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
Cyswllt: post16ed.stats@gov.wales


Amlder cyhoeddi
Dim hwy diweddaru

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r tabl hwn yn rhoi gwybodaeth am leoliad myfyrwyr sy’n hanu o’r DU chwe mis ar ôl iddynt ennill cymwysterau addysg uwch o Sefydliadau Addysg Uwch yn y DU.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae’r ffordd y caiff y ffigurau eu cyflwyno yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth talgrynnu Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. Bwriad y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae’r strategaeth hon yn cynnwys talgrynnu pob rhif i’r 5 agosaf. Dyma grynodeb o’r strategaeth hon:
• 0, 1, 2 yn cael eu talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli gan '*'.
• Pob rhif arall yn cael eu talgrynnu i’r 5 agosaf


Ansawdd ystadegol
Cafodd cwmpas arolwg 2011/12 ei ehangu i gynnwys cymwysterau AU ychwanegol ac mae bellach yn cynnwys ymadawyr nad ydynt yn hanu o’r UE lle roedd wedi’i gyfyngu cyn hynny i ymadawyr o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd yn unig. Yn 2011/12 roedd y boblogaeth darged yn 703,615 o ymadawyr ac roedd 133,175 ohonynt yn ymadawyr nad oeddent yn hanu o’r UE. Cynhaliwyd arolwg peilot o’r ymadawyr hyn yn 2011/12 gyda chyfarwyddyd clir na ddylai’r wybodaeth a gesglir gael ei chyhoeddi tan iddi gael ei hadolygu’n ofalus. Mae’r ymadawyr hyn felly’n cael eu heithrio o SFR Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch ac o’r bwletin ystadegol hwn. Yn ogystal â hynny, enillodd 2,960 o ymadawyr gymwysterau ymchwil ôl-raddedig o statws segur. Ystyrir bod canlyniadau lleoliad yr ymadawyr hyn yn wahanol iawn eu natur i ganlyniadau ymadawyr ymchwil ôl-raddedig eraill a gafodd eu cynnwys yn yr arolwg, felly mae’r ymadawyr hyn wedi cael eu heithrio

Enw
EDUC0151