Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Myfyrwyr blwyddyn gyntaf o Gymru ar gyrsiau AGA yn y DU, ar 1 Rhagfyr, yn ôl y math o radd a blwyddyn
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Gwlad astudio[Hidlwyd]
-
Gwlad astudio 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhanbarth Cartref[Hidlwyd]
-
Rhanbarth Cartref 1[Hidlo]
[Lleihau]Lefel Ysgol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Lefel Ysgol 1[Hidlo]
-
Lefel Ysgol 2[Hidlo]
[Lleihau]Blwyddyn astudio[Hidlwyd]
-
Blwyddyn astudio 1[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Math o Radd[Hidlo]
-
Math o Radd 1
Blwyddyn(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Pob MyfyrwyrCliciwch yma i ddidoliPob Myfyrwyr
Cliciwch yma i ddidoliTARCliciwch yma i ddidoliGradd Arall
1996/971,2558302,085
1997/981,2307752,005
1998/991,2357601,990
1999/001,2507502,000
2000/011,4557702,225
2001/021,4408002,240
2002/031,4557652,220
2003/041,5657652,325
2004/051,5207502,270
2005/061,4757152,190
2006/071,4206802,100
2007/081,3355801,915
2008/091,3705851,955
2009/101,4454501,890
2010/111,3554451,800
2011/121,3604001,760
2012/131,3804701,845
2013/141,3454051,750
2014/151,2553901,645
2015/161,1503751,525
2016/171,2303801,610

Metadata

Teitl
First years from Wales on ITE courses in the UK, as at 1 December

Diweddariad diwethaf
Mai 2018 Mai 2018

Diweddariad nesaf
Mai 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cynnig gwybodaeth am gofrestriadau ar gyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA), sy'n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC), a ddarperir drwy sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.
I addysgu fel athro cymwysedig mewn ysgol a gynhelir neu ysgol arbennig nas cynhelir yng Nghymru neu yn Lloegr, rhaid i fyfyrwyr fodloni safonau SAC. Gall myfyrwyr wneud hynny drwy naill ai gwneud cwrs gradd gyntaf sy'n cyfuno gradd - fel arfer BEd, BA neu BSc - â SAC, neu drwy gwblhau cwrs TAR sy'n arwain at SAC. Mae modd dilyn llwybrau eraill sy'n seiliedig ar gyflogaeth er mwyn ennill SAC, ond nid yw'r rhain wedi'u cynnwys yn y bwletin hwn.
Mae'r ffigurau'n cynrychioli'r nifer sydd wedi cofrestru ar gyfer pob blwyddyn, ac maent wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. O 2007/08 ymlaen, ni fydd y boblogaeth gofrestru'n cynnwys y myfyrwyr hynny sydd ar flwyddyn sabothol neu'n ysgrifennu eu traethodau.
Dylid cymryd gofal wrth gymharu data ar yr holl fyfyrwyr dros gyfnod o amser gan fod hyd cyrsiau'n gallu amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd gyntaf a oedd gynt yn bedair blynedd o hyd, bellach yn gyrsiau tair blynedd o hyd.


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
Cyswllt: post16ed.stats@gov.wales

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Cyfrif poblogaeth Rhagfyr HESA yw’r cyfrif o’r holl elfennau gweithredol ar gyfer myfyrwyr ar 1 Rhagfyr yn ystod y cyfnod adrodd. Nid yw myfyrwyr sy’n gadael cyn y dyddiad hwn, neu sy’n cofrestru ar ôl y dyddiad hwn, yn cael eu cynnwys yng nghyfrif y boblogaeth ar gyfer mis Rhagfyr. Mae myfyrwyr segur, myfyrwyr sy’n dod i mewn ar ymweliad a myfyrwyr cyfnewid o dramor a myfyrwyr sy’n astudio’u rhaglen astudio yn gyfan gwbl y tu allan i’r Deyrnas Unedig hefyd wedi’u heithrio o’r boblogaeth hon.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae’r ffordd y caiff y ffigurau eu cyflwyno yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth talgrynnu Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. Bwriad y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae’r strategaeth hon yn cynnwys talgrynnu pob rhif i’r 5 agosaf. Dyma grynodeb o’r strategaeth hon:
• 0, 1, 2 yn cael eu talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli gan '*'.
• Pob rhif arall yn cael eu talgrynnu i’r 5 agosaf

Ansawdd ystadegol
Dylid bod yn ofalus wrth gymharu data ar gyfer pob myfyriwr dros amser oherwydd gall hyd cyrsiau amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd cyntaf a arferai fod yn 4 blynedd bellach yn 3 blynedd o hyd.

Allweddeiriau
Higher Education