Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gyrsiau AGA yng Nghymru yn ôl math o radd, lefel ysgol a blwyddyn
None
Sylw[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Domisil[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Domisil 1[Hidlo]
-
Domisil 2[Hidlo]
[Lleihau]Canolfan Addysgu[Hidlwyd]
-
Canolfan Addysgu 1[Hidlo]
[Lleihau]Blwyddyn Addysu[Hidlwyd]
-
Blwyddyn Addysu 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Hidlwyd]
-
Cyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
[Lleihau]Siaradwr Cymraeg[Hidlwyd]
-
Siaradwr Cymraeg 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Math o Radd[Hidlo]
-
-
Math o Radd 1
[Lleihau]Lefel Ysgol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Lefel Ysgol 1
-
-
Lefel Ysgol 2
Cliciwch yma i ddidoli2010/11Cliciwch yma i ddidoli2011/12Cliciwch yma i ddidoli2012/13Cliciwch yma i ddidoli2013/14Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17
[Lleihau]Pob Myfyrwyr1,7801,7601,7401,6501,5001,3101,245
Pob MyfyrwyrTAR[Lleihau]Pob Myfyrwyr1,3701,3601,3401,2851,1651,000955
Pob Myfyrwyr[Ehangu]Ysgol Gynradd430460470465465440425
[Ehangu]Ysgol Uwchradd940900870820695560530
Gradd Arall[Lleihau]Pob Myfyrwyr415400405365335305290
Pob Myfyrwyr[Ehangu]Ysgol Gynradd335310305300290270270
[Ehangu]Ysgol Uwchradd75959565453520

Metadata

Teitl
Myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gyrsiau AGA yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
Mai 2018 Mai 2018

Diweddariad nesaf
Mai 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau addysg Llywodraeth Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Diweddariad diwethaf: Mai 2018
Diweddariad nesaf: Mai 2019
Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
Cyswllt: ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk

Mae'r tabl hwn yn cynnig gwybodaeth am gofrestriadau ar gyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA), sy'n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC), a ddarperir drwy sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.
I addysgu fel athro cymwysedig mewn ysgol a gynhelir neu ysgol arbennig nas cynhelir yng Nghymru neu yn Lloegr, rhaid i fyfyrwyr fodloni safonau SAC. Gall myfyrwyr wneud hynny drwy naill ai gwneud cwrs gradd gyntaf sy'n cyfuno gradd - fel arfer BEd, BA neu BSc - â SAC, neu drwy gwblhau cwrs TAR sy'n arwain at SAC. Mae modd dilyn llwybrau eraill sy'n seiliedig ar gyflogaeth er mwyn ennill SAC, ond nid yw'r rhain wedi'u cynnwys yn y bwletin hwn.
Mae'r ffigurau'n cynrychioli'r nifer sydd wedi cofrestru ar gyfer pob blwyddyn, ac maent wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. O 2007/08 ymlaen, ni fydd y boblogaeth gofrestru'n cynnwys y myfyrwyr hynny sydd ar flwyddyn sabothol neu'n ysgrifennu eu traethodau.
Dylid cymryd gofal wrth gymharu data ar yr holl fyfyrwyr dros gyfnod o amser gan fod hyd cyrsiau'n gallu amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd gyntaf a oedd gynt yn bedair blynedd o hyd, bellach yn gyrsiau tair blynedd o hyd.


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
Cyswllt: ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk


Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae poblogaeth gofrestru safonol Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn cyfrif pawb a gofrestrodd o fewn y flwyddyn adrodd 1 Awst tan 31 Gorffennaf. Ni chaiff myfyrwyr sy’n gadael o fewn pythefnos i’w dyddiad dechrau, neu o fewn blwyddyn i’w dyddiad dechrau, ac sydd ar gwrs sy’n para mwy na phythefnos, eu cynnwys yn y boblogaeth gofrestru safonol. Mae myfyrwyr segur, myfyrwyr sy’n ymweld a myfyrwyr cyfnewid o dramor a myfyrwyr sy’n astudio eu rhaglen gyfan y tu allan i’r DU hefyd yn cael eu heithrio o’r niferoedd hyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Bob blwyddyn, bydd Llywodraeth Cymru yn pennu targedau ynglyn â’r nifer a dderbynnir ar gyrsiau Addysg Gychwynnol i Athrawon (AGA) yng Nghymru. Mae’r targedau wedi’u seilio ar nifer y rhai sy’n hyfforddi i fod naill ai’n athrawon ysgol gynradd neu athrawon ysgol uwchradd a ph’un a ydynt yn gwneud cyrsiau ôl-raddedig neu israddedig.
Yn 2015/16, roedd targedau derbyn myfyrwyr wedi'u pennu i 750 o gofrestriadau ar gyfer y cyfnod Cynradd, ac i 880 ar gyfer y cyfnod Uwchradd.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae’r ffordd y caiff y ffigurau eu cyflwyno yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth talgrynnu Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. Bwriad y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae’r strategaeth hon yn cynnwys talgrynnu pob rhif i’r 5 agosaf. Dyma grynodeb o’r strategaeth hon:
• 0, 1, 2 yn cael eu talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli gan '*'.
• Pob rhif arall yn cael eu talgrynnu i’r 5 agosaf


Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gwybodaeth am ddiwygiadau: Yn 2013/14 ac yn 2014/15, cafodd myfyrwyr a oedd yn astudio yn y Brifysgol Agored eu camgyfrif yn y tablau hyn.

Ansawdd ystadegol
Dylid bod yn ofalus wrth gymharu data ar gyfer pob myfyriwr dros amser oherwydd gall hyd cyrsiau amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd cyntaf a arferai fod yn 4 blynedd bellach yn 3 blynedd o hyd.

Allweddeiriau
AGA Addysg Gychwynnol i Athrawon Cymru SAC Statws Athro Cymwysedig TAR Addysg