Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gyrsiau AGA yng Nghymru yn ôl anabledd a blwyddyn
None
SylwAr gyfer data rhwng 2008/09 a 2012/13, cofnodir myfyrwyr yn y Brifysgol Agored yng Nghymru fel myfyrwyr yn y Brifysgol Agored sy\'n cael eu hariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Rhwng 2013/14 a 2019/20, fe\'u cofnodir fel myfyrwyr sy\'n hanu o Gymru sy\'n astudio yn y Brifysgol Agored. O 2020/21 ymlaen, maent yn cael eu cyfrif fel myfyrwyr sydd wedi\'u cofrestru yng nghanolfan genedlaethol Cymru\'r Brifysgol Agored.[Hidlwyd]
[Lleihau]Blwyddyn astudio[Hidlwyd]
-
Blwyddyn astudio 1[Hidlwyd]
Math o RaddTystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) neu Radd Gyntaf sy\'n arwain at Statws Athro Cymwysedig<br />[Hidlo]
Math o Radd 1[Hidlo]
[Lleihau]Lefel YsgolA adnabyddir hefyd fel \'Cyfnod Ysgol\'[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Lefel Ysgol 1[Hidlo]
-
Lefel Ysgol 2[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]AnableddCaiff anableddau eu hunangofnodi ac felly mae\'n bosibl nad yw\’n cynnwys pawb sydd ag anabledd penodol. [Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Anabledd 1
-
-
Anabledd 2
Cliciwch yma i ddidoli2010/11Cliciwch yma i ddidoli2011/12Cliciwch yma i ddidoli2012/13Cliciwch yma i ddidoli2013/14Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17Cliciwch yma i ddidoli2017/18Cliciwch yma i ddidoli2018/19Cliciwch yma i ddidoli2019/20Cliciwch yma i ddidoli2020/21Cliciwch yma i ddidoli2021/22
[Lleihau]Pob Myfyrwyr1,7801,7601,7401,6501,5001,3101,2451,2001,0651,0801,6801,610
Pob Myfyrwyr[Ehangu]Dim anabledd hysbys1,6751,6501,6301,5201,3851,1951,1351,0759609501,4451,400
[Lleihau]Anabledd hysbys110110115135115115105125105125235210
Anabledd hysbysAnhawster dysgu penodol e.e. dyslecsia6070758065555550556011080
Dall/rhannol ddall.Data item not applicable.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Data item not applicable.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Data item not applicable.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable
Byddar/nam ar y clyw55.Data item not applicable555555555
Nam corfforol / problemau symudedd10510.Data item not applicable55.Data item not applicable5.Data item not applicable5.Data item not applicable5
Cyflwr iechyd meddwl e.e. iselder555151515152015305560
Nam cymdeithasol / cyfathrebu e.e. anhwylder sbectrwm awtistig.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Data item not applicable.Data item not applicable55.Data item not applicable105
Salwch / cyflwr iechyd hirdymor e.e. diabetes, canser151515151525202015102515
Anableddau lluosog55.Data item not applicable1055510552025
Anabledd arall nad yw wedi ei restru5551010.Data item not applicable101510101515

Metadata

Teitl

Myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gyrsiau AGA yng Nghymru yn ôl anabledd a blwyddyn

Diweddariad diwethaf

25ain Mai 2023 25ain Mai 2023

Diweddariad nesaf

Mai 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru a Lloegr

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

AGA Addysg Gychwynnol i Athrawon Cymru SAC Statws Athro Cymwysedig TAR Addysg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cynnig gwybodaeth am anableddau myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA), sy'n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC), a ddarperir drwy sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

I addysgu fel athro cymwysedig mewn ysgol a gynhelir neu ysgol arbennig nas cynhelir yng Nghymru neu yn Lloegr, rhaid i fyfyrwyr fodloni safonau SAC. Gall myfyrwyr wneud hynny drwy naill ai gwneud cwrs gradd gyntaf sy'n cyfuno gradd - fel arfer BEd, BA neu BSc - â SAC, neu drwy gwblhau cwrs TAR sy'n arwain at SAC. Mae modd dilyn llwybrau eraill sy'n seiliedig ar gyflogaeth er mwyn ennill SAC, ond nid yw'r rhain wedi'u cynnwys yn y bwletin hwn.
Mae'r ffigurau'n cynrychioli'r nifer sydd wedi cofrestru ar gyfer pob blwyddyn, ac maent wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. O 2007/08 ymlaen, ni fydd y boblogaeth gofrestru'n cynnwys y myfyrwyr hynny sydd ar flwyddyn sabothol neu'n ysgrifennu eu traethodau.
Dylid cymryd gofal wrth gymharu data ar yr holl fyfyrwyr dros gyfnod o amser gan fod hyd cyrsiau'n gallu amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd gyntaf a oedd gynt yn bedair blynedd o hyd, bellach yn gyrsiau tair blynedd o hyd.Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cofnod Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae poblogaeth gofrestru safonol Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn cyfrif pawb a gofrestrodd o fewn y flwyddyn adrodd 1 Awst tan 31 Gorffennaf. Ni chaiff myfyrwyr sy’n gadael o fewn pythefnos i’w dyddiad dechrau, neu o fewn blwyddyn i’w dyddiad dechrau, ac sydd ar gwrs sy’n para mwy na phythefnos, eu cynnwys yn y boblogaeth gofrestru safonol. Mae myfyrwyr segur, myfyrwyr sy’n ymweld a myfyrwyr cyfnewid o dramor a myfyrwyr sy’n astudio eu rhaglen gyfan y tu allan i’r DU hefyd yn cael eu heithrio o’r niferoedd hyn.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu HESA. Diben y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae'n golygu talgrynnu'r ffigurau i'r lluosrif agosaf o 5. Dyma grynodeb o'r strategaeth:
• Mae cyfrifiadau o bobl yn cael eu talgrynnu i’r lluosrif o 5 agosaf.

Ansawdd ystadegol


Dylid bod yn ofalus wrth gymharu data ar gyfer pob myfyriwr dros amser oherwydd gall hyd cyrsiau amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd cyntaf a arferai fod yn 4 blynedd bellach yn 3 blynedd o hyd.