Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gyrsiau AGA ysgol uwchradd yng Nghymru yn ôl pwnc a blwyddyn
None
SylwAr gyfer data rhwng 2008/09 a 2012/13, cofnodir myfyrwyr yn y Brifysgol Agored yng Nghymru fel myfyrwyr yn y Brifysgol Agored sy\'n cael eu hariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Rhwng 2013/14 a 2019/20, fe\'u cofnodir fel myfyrwyr sy\'n hanu o Gymru sy\'n astudio yn y Brifysgol Agored. O 2020/21 ymlaen, maent yn cael eu cyfrif fel myfyrwyr sydd wedi\'u cofrestru yng nghanolfan genedlaethol Cymru\'r Brifysgol Agored.[Hidlwyd]
[Lleihau]RhywO 2007/08, mae cyfanswm y personau\'n cynnwys y rheini o ryw amhenodol ac yn anhysbys; ac mae\'n cynnwys y rheini a gategoreiddiwyd fel \'Arall\' o 2012/13.<br />        [Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o RaddTystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) neu Radd Gyntaf sy\'n arwain at Statws Athro Cymwysedig<br />[Hidlwyd]
-
Math o Radd 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Blwyddyn astudio[Hidlwyd]
-
Blwyddyn astudio 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfrwng CymraegP\'un a yw\'r cwrs yn galluogi\'r myfyriwr i addysgu\'n ddwyieithog<br />        [Hidlwyd]
-
Cyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Pwnc[Hidlwyd]
-
-
Pwnc 1
Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17Cliciwch yma i ddidoli2017/18Cliciwch yma i ddidoli2018/19Cliciwch yma i ddidoli2019/20Cliciwch yma i ddidoli2020/21Cliciwch yma i ddidoli2021/22
[Lleihau]Pob pwnc453520353010.Data item not applicable5
Pob pwncGwyddoniaeth Gyffredinol5555105.Data item not applicable.Data item not applicable
Bioleg.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable
Cemeg.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable
Ffiseg.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable
Mathemateg25151010155.Data item not applicable.Data item not applicable
Dylunio a Thechnoleg510.Data item not applicable10105.Data item not applicable5
Systemau Gwybodaeth.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable
Celf.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable
Astudiaethau Busnes.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable
Drama.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable
Saesneg.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable
Daearyddiaeth.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable
Hanes.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable
Ieithoedd Modern.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable
Cerddoriaeth55.Data item not applicable5.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable
Addysg Gorfforol.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable
Addysg Grefyddol.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable
Cymraeg.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable5.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable

Metadata

Teitl

Myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gyrsiau AGA yng Nghymru yn ôl pwnc

Diweddariad diwethaf

25ain Mai 2023 25ain Mai 2023

Diweddariad nesaf

Mai 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru a Lloegr

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cynnig gwybodaeth am y pynciau a gaiff eu hastudio gan fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon, sy'n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC), a ddarperir drwy sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

I addysgu fel athro cymwysedig mewn ysgol a gynhelir neu ysgol arbennig nas cynhelir yng Nghymru neu yn Lloegr, rhaid i fyfyrwyr fodloni safonau SAC. Gall myfyrwyr wneud hynny drwy naill ai gwneud cwrs gradd gyntaf sy'n cyfuno gradd - fel arfer BEd, BA neu BSc - â SAC, neu drwy gwblhau cwrs TAR sy'n arwain at SAC. Mae modd dilyn llwybrau eraill sy'n seiliedig ar gyflogaeth er mwyn ennill SAC, ond nid yw'r rhain wedi'u cynnwys yn y bwletin hwn.
Mae'r ffigurau'n cynrychioli'r nifer sydd wedi cofrestru ar gyfer pob blwyddyn, ac maent wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. O 2007/08 ymlaen, ni fydd y boblogaeth gofrestru'n cynnwys y myfyrwyr hynny sydd ar flwyddyn sabothol neu'n ysgrifennu eu traethodau.
Dylid cymryd gofal wrth gymharu data ar yr holl fyfyrwyr dros gyfnod o amser gan fod hyd cyrsiau'n gallu amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd gyntaf a oedd gynt yn bedair blynedd o hyd, bellach yn gyrsiau tair blynedd o hyd.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
Cyswllt: addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae poblogaeth gofrestru safonol Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn cyfrif pawb a gofrestrodd o fewn y flwyddyn adrodd 1 Awst tan 31 Gorffennaf. Ni chaiff myfyrwyr sy’n gadael o fewn pythefnos i’w dyddiad dechrau, neu o fewn blwyddyn i’w dyddiad dechrau, ac sydd ar gwrs sy’n para mwy na phythefnos, eu cynnwys yn y boblogaeth gofrestru safonol. Mae myfyrwyr segur, myfyrwyr sy’n ymweld a myfyrwyr cyfnewid o dramor a myfyrwyr sy’n astudio eu rhaglen gyfan y tu allan i’r DU hefyd yn cael eu heithrio o’r niferoedd hyn.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu HESA. Diben y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae'n golygu talgrynnu'r ffigurau i'r lluosrif agosaf o 5. Dyma grynodeb o'r strategaeth:
• Mae cyfrifiadau o bobl yn cael eu talgrynnu i’r lluosrif o 5 agosaf.


Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ar hyn o bryd mae'r Brifysgol Agored yn cofnodi pob myfyriwr ar gyrsiau AGA yng nghanolfan genedlaethol Cymru'r Brifysgol Agored fel myfyrwyr sy’n hyfforddi i addysgu yn Gymraeg. Arweiniodd hyn at orgofnodi nifer y myfyrwyr a oedd yn hyfforddi i addysgu'n ddwyieithog yn 2020/21. Mae'r ffigurau hyn wedi cael eu diwygio ers hynny yn dilyn gwaith gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a'r Brifysgol Agored. Mae Llywodraeth Cymru bellach yn cael gwybodaeth am fyfyrwyr sy'n hyfforddi i addysgu'n ddwyieithog yn uniongyrchol gan y Brifysgol Agored, er mwyn darparu ffigurau diwygiedig bob blwyddyn.

Ansawdd ystadegol

Dylid bod yn ofalus wrth gymharu data ar gyfer pob myfyriwr dros amser oherwydd gall hyd cyrsiau amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd cyntaf a arferai fod yn 4 blynedd bellach yn 3 blynedd o hyd.

Mae’r data gwaelodol am bynciau’r cwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon (AGA) wedi newid ers 2019/20 yn sgil newid o godau pynciau JACS i godau pynciau HECOS. Mae mwy o fanylion am godau pynciau HECOS ar gael ar we-dudalen HESA: https://www.hesa.ac.uk/support/documentation/hecos

Allweddeiriau

AGA Addysg Gychwynnol i Athrawon Cymru SAC Statws Athro Cymwysedig TAR Addysg