Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gyrsiau AGA yng Nghymru yn ôl pwnc a blwyddyn
None
Sylw[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o Radd[Hidlwyd]
-
Math o Radd 1[Hidlo]
[Lleihau]Canolfan Addysgu[Hidlwyd]
-
Canolfan Addysgu 1[Hidlo]
[Lleihau]Blwyddyn astudio[Hidlwyd]
-
Blwyddyn astudio 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Hidlwyd]
-
Cyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Pwnc[Hidlwyd]
-
-
Pwnc 1
Cliciwch yma i ddidoli2010/11Cliciwch yma i ddidoli2011/12Cliciwch yma i ddidoli2012/13Cliciwch yma i ddidoli2013/14Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16
[Lleihau]Pob pwnc1,015995965885740600
Pob pwncGwyddoniaeth Gyffredinol201515102020
Bioleg858570553035
Cemeg354040403520
Ffiseg403530302525
Mathemateg1009512011511075
Dylunio a Thechnoleg1109090703035
Systemau Gwybodaeth555545402515
Celf505550454535
Astudiaethau Busnes201515151510
Drama253030253015
Saesneg959010510511075
Daearyddiaeth454040352525
Hanes606055455050
Ieithoedd Modern706075754530
Cerddoriaeth304540353025
Addysg Gorfforol858065706560
Addysg Grefyddol404035303025
Cymraeg506050453525

Metadata

Teitl
Myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gyrsiau AGA yng Nghymru yn ôl pwnc

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2017 Mehefin 2017

Diweddariad nesaf
Mai 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru a Lloegr

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Diweddariad diwethaf: Mehefin 2017
Diweddariad nesaf: Mai 2018 (dros dro)
Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
Cyswllt: ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk

Mae'r tabl hwn yn cynnig gwybodaeth am y pynciau a gaiff eu hastudio gan fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon, sy'n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC), a ddarperir drwy sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

I addysgu fel athro cymwysedig mewn ysgol a gynhelir neu ysgol arbennig nas cynhelir yng Nghymru neu yn Lloegr, rhaid i fyfyrwyr fodloni safonau SAC. Gall myfyrwyr wneud hynny drwy naill ai gwneud cwrs gradd gyntaf sy'n cyfuno gradd - fel arfer BEd, BA neu BSc - â SAC, neu drwy gwblhau cwrs TAR sy'n arwain at SAC. Mae modd dilyn llwybrau eraill sy'n seiliedig ar gyflogaeth er mwyn ennill SAC, ond nid yw'r rhain wedi'u cynnwys yn y bwletin hwn.
Mae'r ffigurau'n cynrychioli'r nifer sydd wedi cofrestru ar gyfer pob blwyddyn, ac maent wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. O 2007/08 ymlaen, ni fydd y boblogaeth gofrestru'n cynnwys y myfyrwyr hynny sydd ar flwyddyn sabothol neu'n ysgrifennu eu traethodau.
Dylid cymryd gofal wrth gymharu data ar yr holl fyfyrwyr dros gyfnod o amser gan fod hyd cyrsiau'n gallu amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd gyntaf a oedd gynt yn bedair blynedd o hyd, bellach yn gyrsiau tair blynedd o hyd.


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
Cyswllt: post16ed.stats@wales.gsi.gov.uk

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae poblogaeth gofrestru safonol Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn cyfrif pawb a gofrestrodd o fewn y flwyddyn adrodd 1 Awst tan 31 Gorffennaf. Ni chaiff myfyrwyr sy’n gadael o fewn pythefnos i’w dyddiad dechrau, neu o fewn blwyddyn i’w dyddiad dechrau, ac sydd ar gwrs sy’n para mwy na phythefnos, eu cynnwys yn y boblogaeth gofrestru safonol. Mae myfyrwyr segur, myfyrwyr sy’n ymweld a myfyrwyr cyfnewid o dramor a myfyrwyr sy’n astudio eu rhaglen gyfan y tu allan i’r DU hefyd yn cael eu heithrio o’r niferoedd hyn.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae cyflwyniad y ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu HESA. Bwriad y strategaeth yw atal datgelu gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn. Mae’r strategaeth hon yn cynnwys talgrynnu’r holl rifau i’r 5 agosaf. Mae crynodeb o’r strategaeth hon fel a ganlyn:
Mae 0, 1, 2 yn cael eu talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli fel '*'.
Mae pob rhif arall yn cael eu talgrynnu i’r 5 agosaf

Ansawdd ystadegol
Care should be taken when comparing data on all students over time since courses lengths can vary. For example, many previously 4 year first degree courses are now 3 year courses.

Allweddeiriau
Initial teacher training, Initial teacher education, ITT, ITE, Teachers, subjects