Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Myfyrwyr ar gyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA), ar 1 Rhagfyr, yn ôl y math o radd a blwyddyn - Wedi ei archifo - Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach
None
SylwAr gyfer data rhwng 2008/09 a 2012/13, cofnodir myfyrwyr yn y Brifysgol Agored yng Nghymru fel myfyrwyr yn y Brifysgol Agored sy\'n cael eu hariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Rhwng 2013/14 a 2019/20, fe\'u cofnodir fel myfyrwyr sy\'n hanu o Gymru sy\'n astudio yn y Brifysgol Agored. O 2020/21 ymlaen, maent yn cael eu cyfrif fel myfyrwyr sydd wedi\'u cofrestru yng nghanolfan genedlaethol Cymru\'r Brifysgol Agored.[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhanbarth CartrefCyfeiriad parhaol cyn dechrau cwrs (domisil)[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhanbarth Cartref 1[Hidlo]
-
Rhanbarth Cartref 2[Hidlo]
[Lleihau]Cyfrwng CymraegP\'un a yw\'r cwrs yn galluogi\'r myfyriwr i addysgu\'n ddwyieithog<br />[Hidlwyd]
-
Cyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
[Lleihau]CynfodA adnabyddir hefyd fel \'Cyfnod Ysgol\'<br /><br />        [Hidlwyd]
-
[Lleihau]Cynfod 1[Hidlo]
-
Cynfod 2[Hidlo]
[Lleihau]RhywO 2007/08, mae cyfanswm y personau\'n cynnwys y rheini o ryw amhenodol ac yn anhysbys; ac mae\'n cynnwys y rheini a gategoreiddiwyd fel \'Arall\' o 2012/13.<br />        [Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Blwyddyn astudio[Hidlwyd]
-
Blwyddyn astudio 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Math o RaddTystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) neu Radd Gyntaf sy\'n arwain at Statws Athro Cymwysedig[Hidlo]
-
-
Math o Radd 1
Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17Cliciwch yma i ddidoli2017/18Cliciwch yma i ddidoli2018/19Cliciwch yma i ddidoli2019/20Cliciwch yma i ddidoli2020/21Cliciwch yma i ddidoli2021/22
[Lleihau]Pob Myfyrwyr2,0751,8301,8101,7101,5301,5302,0752,205
Pob MyfyrwyrTARTAR1,1159559559208158751,4001,470
Gradd ArallGradd arall sy\'n arwain at SAC960875860790715655675735

Metadata

Teitl

Students on ITE courses in Wales, as at 1 December

Diweddariad diwethaf

25ain Mai 2023 25ain Mai 2023

Diweddariad nesaf

Wedi ei archifo – Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r tabl hwn yn rhoi gwybodaeth am fyfyrwyr o Gymru sy’n astudio ar 1 Rhagfyr gyrsiau Hyfforddiant Athrawon Cychwynnol yn arwain at Statws Athro Cymwysedig sy’n cael eu darparu drwy sefydliadau addysg uwch y Deyrnas Unedig.
Mae’r data sydd wedi’u cynnwys yma wedi’u codi o Gofnod Myfyrwyr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ac yn cwmpasu myfyrwyr sydd wedi’u cofrestru ar 1 Rhagfyr. O 2007/08 ymlaen nid oedd y boblogaeth ym mis Rhagfyr yn cynnwys y myfyrwyr hynny oedd ar gyfnod sabothol neu’n cwblhau gwaith ysgrifenedig.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Cyfrif poblogaeth Rhagfyr HESA yw’r cyfrif o’r holl elfennau gweithredol ar gyfer myfyrwyr ar 1 Rhagfyr yn ystod y cyfnod adrodd. Nid yw myfyrwyr sy’n gadael cyn y dyddiad hwn, neu sy’n cofrestru ar ôl y dyddiad hwn, yn cael eu cynnwys yng nghyfrif y boblogaeth ar gyfer mis Rhagfyr. Mae myfyrwyr segur, myfyrwyr sy’n dod i mewn ar ymweliad a myfyrwyr cyfnewid o dramor a myfyrwyr sy’n astudio’u rhaglen astudio yn gyfan gwbl y tu allan i’r Deyrnas Unedig hefyd wedi’u heithrio o’r boblogaeth hon.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu HESA. Diben y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae'n golygu talgrynnu'r ffigurau i'r lluosrif agosaf o 5. Dyma grynodeb o'r strategaeth:
• Mae'r niferoedd sy'n llai na 3 wedi'u talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli fel '.'
• Caiff pob ffigur arall eu talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5


Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ar hyn o bryd mae'r Brifysgol Agored yn cofnodi pob myfyriwr ar gyrsiau AGA yng nghanolfan genedlaethol Cymru'r Brifysgol Agored fel myfyrwyr sy’n hyfforddi i addysgu yn Gymraeg. Arweiniodd hyn at orgofnodi nifer y myfyrwyr a oedd yn hyfforddi i addysgu'n ddwyieithog yn 2020/21. Mae'r ffigurau hyn wedi cael eu diwygio ers hynny yn dilyn gwaith gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a'r Brifysgol Agored. Mae Llywodraeth Cymru bellach yn cael gwybodaeth am fyfyrwyr sy'n hyfforddi i addysgu'n ddwyieithog yn uniongyrchol gan y Brifysgol Agored, er mwyn darparu ffigurau diwygiedig bob blwyddyn.

Allweddeiriau

Teaching training

Ansawdd ystadegol

Dylid bod yn ofalus wrth gymharu data ar gyfer pob myfyriwr dros amser oherwydd gall hyd cyrsiau amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd cyntaf a arferai fod yn 4 blynedd bellach yn 3 blynedd o hyd.