Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Myfyrwyr ar gyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA), ar 1 Rhagfyr, yn ôl y math o radd a blwyddyn
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Sylw[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhanbarth cartref[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhanbarth cartref 1[Hidlo]
-
Rhanbarth cartref 2[Hidlo]
[Lleihau]Canolfan Addysg[Hidlwyd]
-
Canolfan Addysg 1[Hidlo]
[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Hidlwyd]
-
Cyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
[Lleihau]Blwyddyn astudio[Hidlwyd]
-
Blwyddyn astudio 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Math o Radd[Hidlo]
-
Math o Radd 1
[Lleihau]Lefel ysgol[Hidlo]
-
[Lleihau]Lefel ysgol 1
-
Lefel ysgol 2
Blwyddyn(Esgynnol)[Hidlo]
[Lleihau]Pob MyfyrwyrCliciwch yma i ddidoliPob Myfyrwyr
[Lleihau]TAR[Lleihau]Gradd Arall
[Lleihau]Pob MyfyrwyrCliciwch yma i ddidoliPob Myfyrwyr[Lleihau]Pob MyfyrwyrCliciwch yma i ddidoliPob Myfyrwyr
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYsgol Gynradd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYsgol Uwchradd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYsgol Gynradd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYsgol Uwchradd
1994/95..1,330..3,8855,215
1995/96..1,345..3,7455,090
1996/97..1,400..3,3504,750
1997/98..1,365..3,0604,425
1998/99..1,340..2,9654,305
1999/00..1,410..2,3553,765
2000/01..1,545..2,3103,860
2001/02..1,505..2,3503,855
2002/03..1,540..2,3253,865
2003/04..1,575..2,2353,810
2004/05..1,545..2,2303,775
2005/06..1,525..2,2153,740
2006/07..1,485..2,1353,620
2007/08..1,440..1,9503,390
2008/09..1,425..1,8153,240
2009/10..1,435..1,5803,015
2010/114359201,3551,1451951,3402,695
2011/124609151,3759601951,1502,525
2012/134758301,3108602001,0602,370
2013/144657601,2258451801,0252,255
2014/154756401,1158151459602,075
2015/164455109557751008751,830
2016/17435520955790708601,810

Metadata

Teitl
Students on ITE courses in Wales, as at 1 December

Diweddariad diwethaf
Mai 2018 Mai 2018

Diweddariad nesaf
Mai 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r tabl hwn yn rhoi gwybodaeth am fyfyrwyr o Gymru sy’n astudio ar 1 Rhagfyr gyrsiau Hyfforddiant Athrawon Cychwynnol yn arwain at Statws Athro Cymwysedig sy’n cael eu darparu drwy sefydliadau addysg uwch y Deyrnas Unedig.
Mae’r data sydd wedi’u cynnwys yma wedi’u codi o Gofnod Myfyrwyr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ac yn cwmpasu myfyrwyr sydd wedi’u cofrestru ar 1 Rhagfyr. O 2007/08 ymlaen nid oedd y boblogaeth ym mis Rhagfyr yn cynnwys y myfyrwyr hynny oedd ar gyfnod sabothol neu’n cwblhau gwaith ysgrifenedig.


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch


Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Cyfrif poblogaeth Rhagfyr HESA yw’r cyfrif o’r holl elfennau gweithredol ar gyfer myfyrwyr ar 1 Rhagfyr yn ystod y cyfnod adrodd. Nid yw myfyrwyr sy’n gadael cyn y dyddiad hwn, neu sy’n cofrestru ar ôl y dyddiad hwn, yn cael eu cynnwys yng nghyfrif y boblogaeth ar gyfer mis Rhagfyr. Mae myfyrwyr segur, myfyrwyr sy’n dod i mewn ar ymweliad a myfyrwyr cyfnewid o dramor a myfyrwyr sy’n astudio’u rhaglen astudio yn gyfan gwbl y tu allan i’r Deyrnas Unedig hefyd wedi’u heithrio o’r boblogaeth hon.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae’r ffordd y caiff y ffigurau eu cyflwyno yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth talgrynnu Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. Bwriad y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae’r strategaeth hon yn cynnwys talgrynnu pob rhif i’r 5 agosaf. Dyma grynodeb o’r strategaeth hon:
• 0, 1, 2 yn cael eu talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli gan '*'.
• Pob rhif arall yn cael eu talgrynnu i’r 5 agosaf


Ansawdd ystadegol
Dylid bod yn ofalus wrth gymharu data ar gyfer pob myfyriwr dros amser oherwydd gall hyd cyrsiau amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd cyntaf a arferai fod yn 4 blynedd bellach yn 3 blynedd o hyd.

Allweddeiriau
Teaching training