Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyllid SAUau yn ôl categori a blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Categori[Hidlo]
-
-
Categori 1
Cliciwch yma i ddidoli2007/08Cliciwch yma i ddidoli2008/09Cliciwch yma i ddidoli2009/10Cliciwch yma i ddidoli2010/11Cliciwch yma i ddidoli2011/12Cliciwch yma i ddidoli2012/13Cliciwch yma i ddidoli2013/14Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17Cliciwch yma i ddidoli2017/18
[Lleihau]Cyfanswm yr incwm (£ miloedd)1,090,1601,170,4231,234,6741,242,6661,274,1441,274,4261,378,7921,441,9091,514,4221,496,0611,567,526
Cyfanswm yr incwm (£ miloedd)Grantiau'r Cyngor Cyllido419,206440,375453,895415,676395,058268,500249,073186,893183,687173,571164,866
Ffioedd dysgu a grantiau a chontractau addysg286,594337,654378,957409,620432,178559,823652,986743,763798,388839,714874,154
Grantiau a chontractau ymchwil143,008156,652155,635164,500169,943175,151191,789212,398204,609190,362206,354
Incwm arall224,018223,235240,580246,086269,705262,387276,600287,372311,997274,303306,293
Incwm gwaddol a buddsoddi18,95213,6196,6238,1008,4558,5658,34411,48315,74118,11115,859
[Lleihau]Cyfanswm y gwariant (£ miloedd)1,060,8291,149,3801,199,5141,211,6861,244,2611,257,4641,333,6321,462,3871,448,6381,521,3071,574,496
Cyfanswm y gwariant (£ miloedd)Costau staff632,778686,120709,177712,252723,834733,412778,994849,386832,129857,434882,480
Treuliau gweithredu eraill368,410396,374417,415431,077446,622449,355474,917508,925483,047505,904544,266
Dibrisiant50,37151,07153,35754,81160,73462,83968,89575,84995,641116,744106,532
Y llog sy'n daladwy9,27015,81519,56513,54613,07111,85810,82628,22737,82141,22541,218

Metadata

Teitl
Cyllid Sefydliadau Addysg Uwch, yn ôl incwm a'r math o wariant

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2019 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
Mawrth 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Cyllid Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ffynhonnell: Cofnod Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).
Cyswllt: Post16Ed.stats@gov.wales

Mae’r data hwn yn darparu gwybodaeth am gyllid Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r data'n cael ei gasglu gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn uniongyrchol o sefydliadau. Mae HESA yn cyhoeddi'r holl ddata ar gyfer SAUau yn y DU yn ei chyhoeddiad blynyddol: Resources of Higher Education Institutions.

Mae'r Cyfanswm Incwm yn hepgor grwpiau a chyfrannau mentrau ar y cyd. Bydd hyn yn golygu efallai na fydd swm y categorïau incwm yn cyfateb i'r cyfanswm a ddangosir yn y tabl.

Noder bod y ffigurau ar gyfer SAUau yng Nghymru yn cynnwys staff a data cyllid ar gyfer Cofrestrfa Prifysgol Cymru.

Mae’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data ar fyfyrwyr, staff ac adnoddau sefydliadau addysg uwch (SAUau) yn y DU. I gael mwy o wybodaeth am HESA a’i chasgliadau data, ewch i’w gwefan yn www.hesa.ac.uk

Mae'r ffigurau wedi'u cyflwyno i'r mil o bunnoedd agosaf. Mae'r cyfansymiau yn amodol ar y fethodoleg dalgrynnu hon hefyd; o ganlyniad, efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn yn cyfateb i’r cyfanswm a ddangosir.
Lle gwneir cymariaethau rhwng y flwyddyn ariannol ddiweddaraf a blwyddyn flaenorol, dylid nodi bod y ffigurau ar gyfer y flwyddyn flaenorol wedi'u hailnodi yn y cyfriflenni ariannol diweddaraf sydd ar gael; bydd unrhyw eithriadau wedi'u nodi'n glir.


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)
Cyswllt: post16ed.stats@gov.wales

Mae’r data hwn yn darparu gwybodaeth am gyllid Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r data'n cael ei gasglu gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn uniongyrchol o sefydliadau. Mae HESA yn cyhoeddi'r holl ddata ar gyfer SAUau yn y DU yn ei chyhoeddiad blynyddol: Resources of Higher Education Institutions.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data ar fyfyrwyr, staff ac adnoddau sefydliadau addysg uwch (SAUau) yn y DU. Mae’r data a gyflwynir yn y bwletin hwn yn deillio o Gofnod Myfyrwyr HESA, sy’n cynnwys gwybodaeth am bob myfyriwr sydd wedi ymrestru ar gyrsiau credyd mewn SAUau yn y DU. I gael mwy o wybodaeth am HESA a’i chasgliadau data, dilynwch y dolenni gwe

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae ffigurau wedi'u talgrynnu i'r mil o bunnoedd agosaf. Mae cyfansymiau yn amodol ar y fethodoleg dalgrynnu hon hefyd; o ganlyniad, efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn yn cyfateb i’r cyfanswm a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Yn eu datganiadau ar gyfer 2015/16 fe wnaeth Prifysgol Bangor gynnwys costau ailstrwythuro staff o dan bennawd costau staffio. Yn 2016/17 fe wnaethon nhw newid hyn i gostau Ailstrwythuro Sylfaenol.

Ansawdd ystadegol
Lle gwneir cymariaethau rhwng y flwyddyn ariannol ddiweddaraf a blwyddyn flaenorol, dylid nodi bod y ffigurau ar gyfer y flwyddyn flaenorol wedi'u hailnodi yn y cyfriflenni ariannol diweddaraf sydd ar gael; bydd unrhyw eithriadau wedi'u nodi'n glir

Allweddeiriau
Finance