Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyllid SAUau yn ôl categori a blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
BlwyddynMae\'r data ariannol yn ymwneud â\'r sefydliadau addysg uwch blwyddyn ariannol, h.y. ar gyfer 2011/12, Awst 1, 2011 hyd 31 Gorffennaf 2012[Hidlwyd]
[Lleihau]CategoriIncwm a gwariant yn cael ei chyflwyno mewn £ mil. Cyfanswm yr incwm a gwariant yn cael ei rhannau i gategorïau amrywiol. Gellir cael manylion am yr hyn ei gynnwys yn y categorïau penodol yn cael eu darparu ar gais neu ar-lein yn y dolenni isod.[Hidlo]
-
-
Categori 1
Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17Cliciwch yma i ddidoli2017/18Cliciwch yma i ddidoli2018/19
[Lleihau]Cyfanswm yr incwm (£ miloedd)1,514,4221,496,0611,567,5261,637,305
Cyfanswm yr incwm (£ miloedd)Grantiau'r Cyngor Cyllido183,687173,571164,866190,488
Ffioedd dysgu a grantiau a chontractau addysg798,388839,714874,399892,330
Grantiau a chontractau ymchwil204,609190,362206,354260,447
Incwm arall311,997274,303306,048278,358
Incwm gwaddol a buddsoddi15,74118,11115,85915,682
[Lleihau]Cyfanswm y gwariant (£ miloedd)1,448,6381,521,3071,575,2361,853,484
Cyfanswm y gwariant (£ miloedd)Costau staffYn 2014/15 cyflwynwyd fframwaith cyfrifo newydd. Mae\'n bosibl na fydd modd cymharu data  o\'r flwyddyn honno neu ar ôl hynny yn uniongyrchol â data 2013/14 neu cyn hynny.832,129857,434879,4751,123,902
Treuliau gweithredu eraillMae costau ailstrwythuro sylfaenol wedi’u cynnwys yn y costau gweithredu eraill.483,047505,904548,011571,845
Dibrisiant95,641116,744106,532115,760
Y llog sy'n daladwy37,82141,22541,21841,977

Metadata

Teitl

Cyllid Sefydliadau Addysg Uwch, yn ôl incwm a'r math o wariant

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2020 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf

Mawrth 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Cyllid Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ffynhonnell: Cofnod Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).
Cyswllt: Post16Ed.stats@gov.wales

Mae’r data hwn yn darparu gwybodaeth am gyllid Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r data'n cael ei gasglu gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn uniongyrchol o sefydliadau. Mae HESA yn cyhoeddi'r holl ddata ar gyfer SAUau yn y DU yn ei chyhoeddiad blynyddol: Resources of Higher Education Institutions.

Mae'r Cyfanswm Incwm yn hepgor grwpiau a chyfrannau mentrau ar y cyd. Bydd hyn yn golygu efallai na fydd swm y categorïau incwm yn cyfateb i'r cyfanswm a ddangosir yn y tabl.

Noder bod y ffigurau ar gyfer SAUau yng Nghymru yn cynnwys staff a data cyllid ar gyfer Cofrestrfa Prifysgol Cymru.

Mae’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data ar fyfyrwyr, staff ac adnoddau sefydliadau addysg uwch (SAUau) yn y DU. I gael mwy o wybodaeth am HESA a’i chasgliadau data, ewch i’w gwefan yn www.hesa.ac.uk

Mae'r ffigurau wedi'u cyflwyno i'r mil o bunnoedd agosaf. Mae'r cyfansymiau yn amodol ar y fethodoleg dalgrynnu hon hefyd; o ganlyniad, efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn yn cyfateb i’r cyfanswm a ddangosir.
Lle gwneir cymariaethau rhwng y flwyddyn ariannol ddiweddaraf a blwyddyn flaenorol, dylid nodi bod y ffigurau ar gyfer y flwyddyn flaenorol wedi'u hailnodi yn y cyfriflenni ariannol diweddaraf sydd ar gael; bydd unrhyw eithriadau wedi'u nodi'n glir.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)
Cyswllt: post16ed.stats@gov.wales

Mae’r data hwn yn darparu gwybodaeth am gyllid Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r data'n cael ei gasglu gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn uniongyrchol o sefydliadau. Mae HESA yn cyhoeddi'r holl ddata ar gyfer SAUau yn y DU yn ei chyhoeddiad blynyddol: Resources of Higher Education Institutions.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data ar fyfyrwyr, staff ac adnoddau sefydliadau addysg uwch (SAUau) yn y DU. Mae’r data a gyflwynir yn y bwletin hwn yn deillio o Gofnod Myfyrwyr HESA, sy’n cynnwys gwybodaeth am bob myfyriwr sydd wedi ymrestru ar gyrsiau credyd mewn SAUau yn y DU. I gael mwy o wybodaeth am HESA a’i chasgliadau data, dilynwch y dolenni gwe

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae ffigurau wedi'u talgrynnu i'r mil o bunnoedd agosaf. Mae cyfansymiau yn amodol ar y fethodoleg dalgrynnu hon hefyd; o ganlyniad, efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn yn cyfateb i’r cyfanswm a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Yn eu datganiadau ar gyfer 2015/16 fe wnaeth Prifysgol Bangor gynnwys costau ailstrwythuro staff o dan bennawd costau staffio. Yn 2016/17 fe wnaethon nhw newid hyn i gostau Ailstrwythuro Sylfaenol.

Ansawdd ystadegol

Lle gwneir cymariaethau rhwng y flwyddyn ariannol ddiweddaraf a blwyddyn flaenorol, dylid nodi bod y ffigurau ar gyfer y flwyddyn flaenorol wedi'u hailnodi yn y cyfriflenni ariannol diweddaraf sydd ar gael; bydd unrhyw eithriadau wedi'u nodi'n glir

Allweddeiriau

Finance