Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyllid SAUau yn ôl categori a blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
BlwyddynMae\'r data ariannol yn ymwneud â\'r sefydliadau addysg uwch blwyddyn ariannol, h.y. ar gyfer 2011/12, Awst 1, 2011 hyd 31 Gorffennaf 2012[Hidlwyd]
[Lleihau]CategoriIncwm a gwariant yn cael ei chyflwyno mewn £ mil. Cyfanswm yr incwm a gwariant yn cael ei rhannau i gategorïau amrywiol. Gellir cael manylion am yr hyn ei gynnwys yn y categorïau penodol yn cael eu darparu ar gais neu ar-lein yn y dolenni isod.[Hidlo]
-
-
Categori 1
Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17Cliciwch yma i ddidoli2017/18Cliciwch yma i ddidoli2018/19Cliciwch yma i ddidoli2019/20Cliciwch yma i ddidoli2020/21
[Lleihau]Cyfanswm yr incwm (£ miloedd)1,514,4221,496,0611,567,5261,637,2291,637,5971,783,363
Cyfanswm yr incwm (£ miloedd)Grantiau cyrff ariannu183,687173,571164,866190,488219,867332,214
Ffioedd dysgu a chontractau addysg798,388839,714874,399892,330930,953969,697
Grantiau a chontractau ymchwil204,609190,362206,354260,447217,562230,025
Incwm arall311,997274,303306,048278,282255,554239,182
Incwm gwaddol a buddsoddi15,74118,11115,85915,68213,66112,245
[Lleihau]Cyfanswm y gwariant (£ miloedd)1,448,6381,521,3071,575,2361,853,6091,524,4361,709,492
Cyfanswm y gwariant (£ miloedd)Costau staffYn 2014/15 cyflwynwyd fframwaith cyfrifo newydd. Mae\'n bosibl na fydd modd cymharu data  o\'r flwyddyn honno neu ar ôl hynny yn uniongyrchol â data 2013/14 neu cyn hynny.832,129857,434879,4751,123,919830,942970,332
Treuliau gweithredu eraillMae costau ailstrwythuro sylfaenol wedi’u cynnwys yn y costau gweithredu eraill.483,047505,904548,011571,729527,402572,002
Dibrisiant ac amorteiddiad95,641116,744106,532115,984118,567125,956
Llog a chostau ariannu eraill37,82141,22541,21841,97747,52541,202

Metadata

Teitl

Cyllid Sefydliadau Addysg Uwch, yn ôl incwm a'r math o wariant

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2021 Mehefin 2021

Diweddariad nesaf

Mehefin 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Cyllid Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ffynhonnell: Cofnod Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).
Cyswllt: addysguwchachyllidmyfyrwyr.yst@llyw.cymru

Mae’r data hwn yn darparu gwybodaeth am gyllid Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r data'n cael ei gasglu gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn uniongyrchol o sefydliadau. Mae HESA yn cyhoeddi'r holl ddata ar gyfer SAUau yn y DU yn ei chyhoeddiad blynyddol: Resources of Higher Education Institutions.

Mae'r Cyfanswm Incwm yn hepgor grwpiau a chyfrannau mentrau ar y cyd. Bydd hyn yn golygu efallai na fydd swm y categorïau incwm yn cyfateb i'r cyfanswm a ddangosir yn y tabl.

Noder bod y ffigurau ar gyfer SAUau yng Nghymru yn cynnwys staff a data cyllid ar gyfer Cofrestrfa Prifysgol Cymru.

Mae’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data ar fyfyrwyr, staff ac adnoddau sefydliadau addysg uwch (SAUau) yn y DU. I gael mwy o wybodaeth am HESA a’i chasgliadau data, ewch i’w gwefan yn www.hesa.ac.uk

Mae'r ffigurau wedi'u cyflwyno i'r mil o bunnoedd agosaf. Mae'r cyfansymiau yn amodol ar y fethodoleg dalgrynnu hon hefyd; o ganlyniad, efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn yn cyfateb i’r cyfanswm a ddangosir.
Lle gwneir cymariaethau rhwng y flwyddyn ariannol ddiweddaraf a blwyddyn flaenorol, dylid nodi bod y ffigurau ar gyfer y flwyddyn flaenorol wedi'u hailnodi yn y cyfriflenni ariannol diweddaraf sydd ar gael; bydd unrhyw eithriadau wedi'u nodi'n glir.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)
Cyswllt: addysguwchachyllidmyfyrwyr.yst@llyw.cymru

Mae’r data hwn yn darparu gwybodaeth am gyllid Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r data'n cael ei gasglu gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn uniongyrchol o sefydliadau. Mae HESA yn cyhoeddi'r holl ddata ar gyfer SAUau yn y DU yn ei chyhoeddiad blynyddol: Resources of Higher Education Institutions.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data ar fyfyrwyr, staff ac adnoddau sefydliadau addysg uwch (SAUau) yn y DU. Mae’r data a gyflwynir yn y bwletin hwn yn deillio o Gofnod Myfyrwyr HESA, sy’n cynnwys gwybodaeth am bob myfyriwr sydd wedi ymrestru ar gyrsiau credyd mewn SAUau yn y DU. I gael mwy o wybodaeth am HESA a’i chasgliadau data, dilynwch y dolenni gwe

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae ffigurau wedi'u talgrynnu i'r mil o bunnoedd agosaf. Mae cyfansymiau yn amodol ar y fethodoleg dalgrynnu hon hefyd; o ganlyniad, efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn yn cyfateb i’r cyfanswm a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Yn eu datganiadau ar gyfer 2015/16 fe wnaeth Prifysgol Bangor gynnwys costau ailstrwythuro staff o dan bennawd costau staffio. Yn 2016/17 fe wnaethon nhw newid hyn i gostau Ailstrwythuro Sylfaenol.

Allweddeiriau

Finance

Ansawdd ystadegol

Mae'r ffigurau’r flwyddyn ddiweddaraf yn rai dros dro a byddant yn cael eu diwygio gyda diweddariad y flwyddyn nesaf. Dylid nodi, lle gwneir cymariaethau rhwng y flwyddyn ariannol ddiweddaraf a blwyddyn flaenorol, bod y ffigurau ar gyfer y flwyddyn flaenorol fel y'u hailddatganwyd yn y datganiadau ariannol diweddaraf sydd ar gael; nodir unrhyw eithriadau yn glir. Ni fydd rhai tablau a gyhoeddwyd ar www.hesa.ac.uk yn cynnwys y datganiadau ariannol diweddaraf ar gyfer y flwyddyn flaenorol ac felly efallai y bydd rhai anghysondebau bach.