Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Staff at Welsh HEIs by gender, institution, year, mode of employment, contract type and employment type
None
[Lleihau]Math o gyflogaeth[Hidlwyd]
-
Math o gyflogaeth 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math o gontract[Hidlo]
-
Math o gontract 1
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Dull[Hidlo]
-
Dull 1
[Lleihau]Sefydliad[Hidlo]
-
-
Sefydliad 1
[Lleihau]Pob MyfyriwrCliciwch yma i ddidoliPob Myfyriwr
[Lleihau]Contract academaidd[Lleihau]Nid yw'n gontract academaidd/Amherthnasol
[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau
[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliGwrywaidd[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliBenywaidd[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliGwrywaidd[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliBenywaidd
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob dull[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob dull[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob dull[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob dull
[Lleihau]Pob SAU yng Nghymru gan gynnwys y Brifysgol Agored16,31514,00030,32012,24020,44532,68562,995
Pob SAU yng Nghymru gan gynnwys y Brifysgol AgoredPrifysgol Bangor1,4301,6053,0351,3102,3053,6106,645
Prifysgol Glyndwr4403758153155959001,710
Prifysgol Aberystwyth1,4351,1452,5851,8452,1554,0056,580
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant9951,1002,0959851,5652,5504,640
Prifysgol Cymru707014560175235375
Prifysgol Abertawe2,4151,6804,1051,7253,1804,9109,005
Prifysgol De Cymru2,7902,3305,1201,5652,5304,0959,220
Prifysgol Caerdydd5,6854,57510,2603,5906,45510,04520,305
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd1,0601,1102,1758401,4952,3354,505

Metadata

Teitl
Staff Sefydliadau Addysg Uwch Cymru yn ôl rhyw, gweithgaredd a'r math o gyflogaeth

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2018 Mawrth 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Staff Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Y diweddariad diwethaf: Mawrth 2018
Ffynhonnell: Cofnod Staff yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) .
Manylion cyswllt: Post16Ed.stats@gov.wales

Mae'r cofnod newydd yn cynnwys yr holl staff academaidd a'r rheini nad ydynt yn academaidd sydd â chontract cyflogaeth â sefydliad addysg uwch yn y DU.

Nodwch fod ffigurau'r Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru'n cynnwys data staff a chyllid ar gyfer Cofrestrfa Prifysgol Cymru. Mae ffigurau'r staff yn ymwneud â staff sydd â chontractau sy'n weithredol ar 1 Rhagfyr yn y flwyddyn academaidd dan sylw.

Mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data ar fyfyrwyr, staff ac adnoddau Sefydliadau Addysg Uwch yn y DU. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am HESA a'u casgliadau data, gan gynnwys rhai tablau ar-lein, drwy fynd i'w gwefan, sef www.hesa.ac.uk

Y strategaeth talgrynnu
Mae'r ffigurau a gyflwynir yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth talgrynnu HESA. Bwriad y strategaeth yw sicrhau nad oes unrhyw wybodaeth bersonol am unigolyn yn cael ei datgelu. Yn ôl y strategaeth hon, mae'r holl rifau wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. Mae crynodeb o'r strategaeth i'w weld isod:
· Mae 0, 1, 2 wedi'u talgrynnu i 0 a'u cynrychioli â '*'.
· Mae'r holl rifau eraill wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf

Mae'r cyfansymiau hefyd wedi'u talgrynnu yn ôl y fethodoleg hon; ac fel canlyniad efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn gyfwerth yn union â'r cyfanswm a ddangosir.


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)
Cyswllt: post16ed.stats@gov.wales

Mae’r data hwn yn darparu gwybodaeth am gyllid Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r data'n cael ei gasglu gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn uniongyrchol o sefydliadau. Mae HESA yn cyhoeddi'r holl ddata ar gyfer SAUau yn y DU yn ei chyhoeddiad blynyddol: Resources of Higher Education Institutions.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data ar fyfyrwyr, staff ac adnoddau sefydliadau addysg uwch (SAUau) yn y DU. Mae'r data a gyflwynir yn y bwletin hwn yn dod o Gofnod HESA o Staff, sy'n cynnwys gwybodaeth am staff sy'n cael eu cyflogi gan Sefydliad Addysg Uwch. I gael mwy o wybodaeth am HESA a’i chasgliadau data, dilynwch y dolenni gwe

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau a gyflwynir yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth talgrynnu HESA. Bwriad y strategaeth yw sicrhau nad oes unrhyw wybodaeth bersonol am unigolyn yn cael ei datgelu. Yn ôl y strategaeth hon, mae'r holl rifau wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. Mae crynodeb o'r strategaeth i'w weld isod:
· Mae 0, 1, 2 wedi'u talgrynnu i 0 a'u cynrychioli â '*'.
· Mae'r holl rifau eraill wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf

Mae'r cyfansymiau hefyd wedi'u talgrynnu yn ôl y fethodoleg hon; ac fel canlyniad efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn gyfwerth yn union â'r cyfanswm a ddangosir.

Ansawdd ystadegol
Seilir y ffigurau ar Gofnod HESA o Staff. Mae angen data ar gyfer yr holl staff academaidd ac ar gyfer staff nad ydynt yn academaidd pan nad yw'r contract yn annodweddiadol. Hefyd nid oes angen dychwelyd data ar gyfer staff asiantaethau, staff hunan-gyflogedig, contractau anrhydeddus pan nad ystyrir bod y contract yn gontract cyflogaeth ac nid yw'r staff wedi'u cyflogi gan Sefydliad Addysg Uwch ond gan gwmni sy'n rhan o gyfrifon Sefydliad Addysg Uwch.
Gellir cael mwy o wybodaeth am y cofnod o staff ar gyfer 2015/16 yn niffiniadau HESA ar gyfer Staff mewn Addysg Uwch.
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/publications/staff-2015-16/definitions

Rhwng 2014/15 a 2015/16 roedd Prifysgol De Cymru wedi adrodd am ostyngiad sylweddol yn nifer y staff. Nodwyd mai'r rheswm am hynny oedd cyfuniad o newidiadau arferol i gontractau a throsiant gweithwyr, ailstrwythuro sefydliadol cyfyng, cyfuniad o systemau Adnoddau Dynol a chyflogres, ac ymarfer glanhau data.