Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Staff yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg mewn Prifysgolion yng Nghymru mewn cyfrifiadau Cyfwerth ag Amser Llawn yn ôl canolfan gost a gallu i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg
None
[Lleihau]DullMae dull cyflogaeth yn un o nodweddion y contract, yn hytrach na\'r person. Felly, bydd person yn cael ei gyfrif fel person cwbl ran-amser, hyd yn oed os oes ganddo amryw o gontractau rhan-amser sy\'n cyfrif fel un FTE. [Hidlwyd]
-
Dull 1[Hidlo]
Sefydliad[Hidlo]
Sefydliad 1[Hidlo]
[Lleihau]Addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg[Hidlwyd]
-
Addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 1[Hidlo]
Rhyw[Hidlo]
Rhyw 1[Hidlo]
BlwyddynMae blynyddoedd academaidd yn rhedeg o 1 Awst yn y flwyddyn gychwynnol i 31 Gorffennaf yn y flwyddyn ganlynol.[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Gallu i ddefnyddio’r GymraegStaff sy\’n gallu i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.[Hidlo]
-
Gallu i ddefnyddio’r Gymraeg 1
[Lleihau]Canolfan GostY maes y mae staff yn gweithio ynddo yn ôl Canolfan Gost HESA[Hidlo]
-
-
Canolfan Gost 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliYn gallu addysgu drwy gyfrwng y GymraegCliciwch yma i ddidoliNid yw’n gallu addysgu drwy gyfrwng y GymraegCliciwch yma i ddidoliNi ofynnwyd am y wybodaeth eto
[Lleihau]Cyfanswm4,18035,8354,00044,010
CyfanswmGwasanaethau academaidd7531570465
Astudiaethau gweinyddol, busnes a chymdeithasol6155,1205506,290
Amaethyddiaeth, coedwigaeth a gwyddorau milfeddygol7550060645
Pensaernïaeth a chynllunio30570.Mae\'r eitem ddata wedi\'i dalgrynnu er mwyn osgoi datgelu615
Gwyddorau biolegol, mathemategol a ffisegol2555,4105506,210
Dylunio, celfyddydau creadigol a pherfformio5602,8451503,555
Addysg7201,265602,045
Peirianneg a thechnoleg2404,2401,1105,600
Dyniaethau ac astudiaethau sy'n seiliedig ar iaith ac archaeoleg7502,7251553,630
Y Gyfraith, Economeg a Gwleidyddiaeth1351,920902,135
Meddygaeth, deintyddiaeth ac iechyd72010,9101,18012,825
Adeiladau.Mae\'r eitem ddata wedi\'i dalgrynnu er mwyn osgoi datgelu.Mae\'r eitem ddata wedi\'i dalgrynnu er mwyn osgoi datgelu.Mae\'r eitem ddata wedi\'i dalgrynnu er mwyn osgoi datgelu.Mae\'r eitem ddata wedi\'i dalgrynnu er mwyn osgoi datgelu
Preswylfeydd ac Arlwyaeth.Mae\'r eitem ddata wedi\'i dalgrynnu er mwyn osgoi datgelu.Mae\'r eitem ddata wedi\'i dalgrynnu er mwyn osgoi datgelu.Mae\'r eitem ddata wedi\'i dalgrynnu er mwyn osgoi datgelu.Mae\'r eitem ddata wedi\'i dalgrynnu er mwyn osgoi datgelu

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Diweddariad diwethaf: 8 Chwefror 2022
Diweddariad nesaf: Ionawr 2023
Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)

Mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data ar fyfyrwyr, staff ac adnoddau Sefydliadau Addysg Uwch yn y DU. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am HESA a'u casgliadau data, gan gynnwys rhai tablau ar-lein, drwy fynd i'w gwefan, sef www.hesa.ac.uk

Y strategaeth talgrynnu
Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu HESA. Diben y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae'n golygu talgrynnu'r ffigurau i'r lluosrif agosaf o 5. Dyma grynodeb o'r strategaeth:
• Mae'r niferoedd sy'n llai na 3 wedi'u talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli fel '.'
• caiff pob ffigur arall eu talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5

Mae'r cyfansymiau hefyd wedi'u talgrynnu yn ôl y fethodoleg hon; ac fel canlyniad efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn gyfwerth yn union â'r cyfanswm a ddangosir.


Casgliad data a dull cyfrifo

Seilir y ffigurau ar Gofnod HESA o Staff. Mae angen data ar gyfer yr holl staff academaidd ac ar gyfer staff nad ydynt yn academaidd pan nad yw'r contract yn annodweddiadol. Hefyd nid oes angen dychwelyd data ar gyfer staff asiantaethau, staff hunan-gyflogedig, contractau anrhydeddus pan nad ystyrir bod y contract yn gontract cyflogaeth ac nid yw'r staff wedi'u cyflogi gan Sefydliad Addysg Uwch ond gan gwmni sy'n rhan o gyfrifon Sefydliad Addysg Uwch.
Nid yw staff â chontract cyfwerth i amser llawn (FTE) o sero wedi eu cyfrif yn y boblogaeth hon.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae poblogaeth staff contract HESA yn cynnwys contractau a oedd ar waith ar 1 Rhagfyr o fewn y cyfnod adrodd.

Ansawdd ystadegol

Seilir y ffigurau ar Gofnod HESA o Staff. Mae angen data ar gyfer yr holl staff academaidd ac ar gyfer staff nad ydynt yn academaidd pan nad yw'r contract yn annodweddiadol. Hefyd nid oes angen dychwelyd data ar gyfer staff asiantaethau, staff hunan-gyflogedig, contractau anrhydeddus pan nad ystyrir bod y contract yn gontract cyflogaeth ac nid yw'r staff wedi'u cyflogi gan Sefydliad Addysg Uwch ond gan gwmni sy'n rhan o gyfrifon Sefydliad Addysg Uwch.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y cofnod o staff ar gyfer 2015/16 yn niffiniadau HESA ar gyfer Staff mewn Addysg Uwch.
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/publications/staff-2015-16/definitions

Rhwng 2014/15 a 2015/16 roedd Prifysgol De Cymru wedi adrodd am ostyngiad sylweddol yn nifer y staff. Nodwyd mai'r rheswm am hynny oedd cyfuniad o newidiadau arferol i gontractau a throsiant gweithwyr, ailstrwythuro sefydliadol cyfyng, cyfuniad o systemau Adnoddau Dynol a chyflogres, ac ymarfer glanhau data.


Teitl

Staff mewn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru mewn cyfrifiadau Cyfwerth ag Amser Llawn

Diweddariad diwethaf

8 Chwefror 2022 8 Chwefror 2022

Diweddariad nesaf

Ionawr 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg