Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Staff yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg mewn Prifysgolion yng Nghymru mewn cyfrifiadau Cyfwerth â Pherson Llawn yn ôl canolfan gost a gallu i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]DullMae dull cyflogaeth yn un o nodweddion y contract, yn hytrach na\'r person. Felly, bydd person yn cael ei gyfrif fel person cwbl ran-amser, hyd yn oed os oes ganddo amryw o gontractau rhan-amser sy\'n cyfrif fel un FTE. [Hidlwyd]
-
Dull 1[Hidlo]
[Lleihau]Addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg[Hidlwyd]
-
Addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 1[Hidlo]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
Sefydliad 1[Hidlo]
BlwyddynMae blynyddoedd academaidd yn rhedeg o 1 Awst yn y flwyddyn gychwynnol i 31 Gorffennaf yn y flwyddyn ganlynol.[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Gallu i ddefnyddio’r GymraegStaff sy\’n gallu i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.[Hidlo]
-
Gallu i ddefnyddio’r Gymraeg 1
[Lleihau]Canofan GostY maes y mae staff yn gweithio ynddo yn ôl Canolfan Gost HESA[Hidlwyd]
-
-
Canofan Gost 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliYn gallu addysgu drwy gyfrwng y GymraegCliciwch yma i ddidoliNid yw’n gallu addysgu drwy gyfrwng y GymraegCliciwch yma i ddidoliNi ofynnwyd am y wybodaeth eto
[Lleihau]Cyfanswm5,73040,6104,24550,595
CyfanswmGwasanaethau academaidd7529570445
Astudiaethau gweinyddol, busnes a chymdeithasol7705,3406156,725
Amaethyddiaeth, coedwigaeth a gwyddorau milfeddygol9556070735
Pensaernïaeth a chynllunio55585*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi655
Gwyddorau biolegol, mathemategol a ffisegol2605,3555556,175
Dylunio, celfyddydau creadigol a pherfformio8704,7201705,755
Addysg1,3102,000753,370
Peirianneg a thechnoleg2453,9901,0855,325
Dyniaethau ac astudiaethau sy'n seiliedig ar iaith ac archaeoleg1,0903,2701904,540
Y Gyfraith, Economeg a Gwleidyddiaeth1501,9951052,250
Meddygaeth, deintyddiaeth ac iechyd81512,5051,29514,620

Metadata

Teitl

Staff mewn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru mewn cyfrifiadau Cyfwerth â Pherson

Diweddariad diwethaf

19 Ionawr 2021 19 Ionawr 2021

Diweddariad nesaf

Ionawr 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Diweddariad diwethaf: 19 Ionawr 2021
Diweddariad nesaf: Ionawr 2022
Ffynhonnell: Cofnod Staff yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) .
Manylion cyswllt: Post16Ed.stats@gov.wales

Mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data ar fyfyrwyr, staff ac adnoddau Sefydliadau Addysg Uwch yn y DU. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am HESA a'u casgliadau data, gan gynnwys rhai tablau ar-lein, drwy fynd i'w gwefan, sef www.hesa.ac.uk

Y strategaeth talgrynnu
Mae'r ffigurau a gyflwynir yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth talgrynnu HESA. Bwriad y strategaeth yw sicrhau nad oes unrhyw wybodaeth bersonol am unigolyn yn cael ei datgelu. Yn ôl y strategaeth hon, mae'r holl rifau wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. Mae crynodeb o'r strategaeth i'w weld isod:
· Mae 0, 1, 2 wedi'u talgrynnu i 0 a'u cynrychioli â '*'.
· Mae'r holl rifau eraill wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf

Mae'r cyfansymiau hefyd wedi'u talgrynnu yn ôl y fethodoleg hon; ac fel canlyniad efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn gyfwerth yn union â'r cyfanswm a ddangosir.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)

Seilir y ffigurau ar Gofnod HESA o Staff. Mae angen data ar gyfer yr holl staff academaidd ac ar gyfer staff nad ydynt yn academaidd pan nad yw'r contract yn annodweddiadol. Hefyd nid oes angen dychwelyd data ar gyfer staff asiantaethau, staff hunan-gyflogedig, contractau anrhydeddus pan nad ystyrir bod y contract yn gontract cyflogaeth ac nid yw'r staff wedi'u cyflogi gan Sefydliad Addysg Uwch ond gan gwmni sy'n rhan o gyfrifon Sefydliad Addysg Uwch.
Nid yw staff â chontract cyfwerth i amser llawn (FTE) o sero wedi eu cyfrif yn y boblogaeth hon.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae poblogaeth staff contract HESA yn cynnwys contractau a oedd ar waith ar 1 Rhagfyr o fewn y cyfnod adrodd.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau a gyflwynir yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth talgrynnu HESA. Bwriad y strategaeth yw sicrhau nad oes unrhyw wybodaeth bersonol am unigolyn yn cael ei datgelu. Yn ôl y strategaeth hon, mae'r holl rifau wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. Mae crynodeb o'r strategaeth i'w weld isod:
· Mae 0, 1, 2 wedi'u talgrynnu i 0 a'u cynrychioli â '*'.
· Mae'r holl rifau eraill wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf

Mae'r cyfansymiau hefyd wedi'u talgrynnu yn ôl y fethodoleg hon; ac fel canlyniad efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn gyfwerth yn union â'r cyfanswm a ddangosir.

Ansawdd ystadegol

Seilir y ffigurau ar Gofnod HESA o Staff. Mae angen data ar gyfer yr holl staff academaidd ac ar gyfer staff nad ydynt yn academaidd pan nad yw'r contract yn annodweddiadol. Hefyd nid oes angen dychwelyd data ar gyfer staff asiantaethau, staff hunan-gyflogedig, contractau anrhydeddus pan nad ystyrir bod y contract yn gontract cyflogaeth ac nid yw'r staff wedi'u cyflogi gan Sefydliad Addysg Uwch ond gan gwmni sy'n rhan o gyfrifon Sefydliad Addysg Uwch.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y cofnod o staff ar gyfer 2015/16 yn niffiniadau HESA ar gyfer Staff mewn Addysg Uwch.
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/publications/staff-2015-16/definitions

Rhwng 2014/15 a 2015/16 roedd Prifysgol De Cymru wedi adrodd am ostyngiad sylweddol yn nifer y staff. Nodwyd mai'r rheswm am hynny oedd cyfuniad o newidiadau arferol i gontractau a throsiant gweithwyr, ailstrwythuro sefydliadol cyfyng, cyfuniad o systemau Adnoddau Dynol a chyflogres, ac ymarfer glanhau data.

Mae Caerdydd ac Abertawe wedi cyflwyno’u nifer diwygiedig o’u staff sy’n addysgu yn Gymraeg yn uniongyrchol i Lywodraeth Cymru (ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18). Nid yw’r diwygiadau cyfatebol wedi cael eu cyflwyno i HESA hyd yn hyn, er mai nhw yw ffynhonnell y data ar gyfer y tabl hwn. Nodwch felly na fod y niferoedd a ddangosir yma ar gyfer nifer y staff sy’n addysgu yn y Gymraeg ar gyfer Caerdydd ac Abertawe yn ddibynadwy.