Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ceisiadau llwyddiannus ar gyfer Llywodraeth Cymru Dysgu Addysg Bellach y Cynulliad yn ôl dull astudio, incwm dros ben, blwyddyn academaidd a mesur
None
[Lleihau]Dull astudio[Hidlwyd]
-
Dull astudio 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn academaidd[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Band Incwm[Hidlo]
-
-
Band Incwm 1
[Lleihau]2017/18[Lleihau]2016/17[Lleihau]2015/16[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2014/15[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2013/14[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2012/13[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2011/12[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2010/11[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2009/10[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2008/09[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2007/08[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2006/07[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2005/06[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2004/05[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2003/04[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2002/03
Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliCanranCliciwch yma i ddidoliGwerth (£000s)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliCanranCliciwch yma i ddidoliGwerth (£000s)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliCanranCliciwch yma i ddidoliGwerth (£000s)
[Lleihau]Cyfanswm5,1451005,5515,3951005,7775,9901006,317
Cyfanswmband incwm is4,010784,9564,150775,1304,615775,617
band incwm canol715144388001548986014519
band incwm uchaf420815644081585109182

Metadata

Teitl
Ceisiadau llwyddiannus am Grantiau Dysgu Llywodraeth Cymru gan fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru mewn Addysg Bellach (incwm gweddilliol, dull astudio, blwyddyn academaidd, mesur)

Diweddariad diwethaf
25 Hydref 2018 25 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ffynhonnell: Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr
Cyswllt: Post16ed.stats@gov.wales

Mae'r data hwn yn darparu gwybodaeth am nifer y Grantiau Llywodraeth Cymru (WGLGs) a ddyfernir i fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru mewn addysg bellach. Roedd y rhain yn arfer cael eu galw'n Grantiau Dysgu'r Cynulliad (ALGs) cyn 2014/15


Casgliad data a dull cyfrifo
Cyn blwyddyn academaidd 2006/07, roedd data ar geisiadau am ALG gan fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru mewn AB yn cael ei gasglu gan Awdurdodau Lleol. Ers 2006/07, mae'r holl ddata ar fyfyrwyr mewn sefydliadau Addysg Bellach wedi'i gael gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC). Ar gyfer 2002/03 a 2003/04, ar gyfer rhai AALlau, efallai bod data o ffurflen mis Mawrth wedi'i ddefnyddio; rhoddir nodiadau yn yr achosion hyn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae ffigurau 2017/18 yn seiliedig ar geisiadau hyd at 31 Gorffennaf 2018

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Cafodd ALGs eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru o flwyddyn academaidd 2002/03 ymlaen i ddarparu arian ychwanegol i fyfyrwyr a fyddai'n cael anhawster ariannol fel arall wrth ddilyn cyrsiau iraddedig addysg uwch neu ôl-orforol. Roedd y grant ar gael i fyfyrwyr israddedig llawn a rhan-amser a ddechreuodd eu cyrsiau yn 2002/03 a oedd yn hanu o Gymru ac yn astudio mewn coleg a ariennir yn gyhoeddus yn y DU. Ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, roedd rhaid i'w cwrs gynnig o leiaf 30 credyd i fod yn gymwys.

Roedd cynllun 2002/03 ond yn cynnwys myfyrwyr sy'n astudio mewn Sefydliadau Addysg Bellach neu Sefydliadau Addysg Uwch. Yn 2003/04, cafodd y cynllun ei ymestyn i gynnwys myfyrwyr ym mhob canolfan ddysgu (e.e. ysgolion) sy'n darparu cyrsiau a hwylusir gan ELWa neu AALl.

Yn 2006/07, cafodd y cyfrifoldeb dros weinyddu ceisiadau am ALGs ar gyfer myfyrwyr mewn Sefydliadau Addysg Bellach ei drosglwyddo o ALlau i'r SLC.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r rhan fwyaf o'r data wedi'i dalgrynnu i'r 5 agosaf. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd symiau'r rhesi neu'r colofnau'n ychwanegu at y cyfanswm a roddir.

Ansawdd ystadegol
Mae Ystadegau Gwladol wedi'u cynhyrchu i safonau proffesiynol uchel a amlinellir yn y Cod Ymarfer Ystadegau Gwladol. Maent yn destun adolygiadau sicrhau ansawdd rheolaidd i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion cwsmeriaid. Maent yn cael eu cynhyrchu heb unrhyw ymyrraeth wleidyddol. Mae'r adran hon yn darparu crynodeb o wybodaeth am yr allbwn hwn yn erbyn pum dimensiwn ansawdd: Perthnasedd, Cywirdeb, Amseroldeb a Phrydlondeb, Hygyrchedd ac Eglurder, a Chymaradwyedd.

Allweddeiriau
GDLC; Grant Dysgu'r Llywodraeth Cymru; GDC; Grant Dysgu'r Cynulliad; addysg ôl-16; addysg bellach; AB;Cymorth i Fyfyrwyr