Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ceisiadau llwyddiannus ar gyfer Llywodraeth Cymru Dysgu Addysg Bellach y Cynulliad yn ôl dull astudio, incwm dros ben, blwyddyn academaidd a mesur
None
[Lleihau]Dull astudioLlawn amser, rhan-amser neu anhysbys[Hidlwyd]
-
Dull astudio 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn academaiddData a gasglwyd ar ddiwedd mis Gorffennaf yn dilyn y flwyddyn academaidd, oni nodir yn wahanol.[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Band IncwmCaiff incwm gweddilliol ei gyfrifo drwy gymryd yr incwm gros (y swm cyn tynnu\’r dreth ac Yswiriant Gwladol) a didynnu rhai lwfansau.[Hidlo]
-
-
Band Incwm 1
[Lleihau]2022/23Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2023[Lleihau]2021/22Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2022[Lleihau]2020/21Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2021[Lleihau]2019/20Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2020[Lleihau]2018/19Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2019[Lleihau]2017/18Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2018[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2016/17Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2017[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2015/16Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2016[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2014/15Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2015[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2013/14Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2014[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2012/13Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2013[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2011/12Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2012[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2010/11Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2011[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2009/10Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2010[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2008/09Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2009[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2007/08Fel y bu ar 27 Gorffennaf 2008[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2006/07Fel y bu ar 30 Medi 2007. O 2006/07 ymlaen roedd y cymhwystra o ran oedran myfyrwyr addysg bellach wedi codi o fyfyrwyr 18 oed a hyn i fyfyrwyr 19 oed a hyn ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd, oherwydd bod y Lwfans Cynhaliaeth Addysg wedi\'i estyn i gynnwys myfyrwyr 18 oed. Fel canlyniad, bydd y ffigurau ar gyfer ceisiadau a dyfarniadau myfyrwyr yn is ar gyfer 2006/07 nag y mae wedi bod mewn blynyddoedd blaenorol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2005/06Fel y bu ar 28 Gorffennaf 2006[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2004/05Fel y bu ar 29 Gorffennaf 2005[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2003/04Fel y bu ar 30 Gorffennaf 2004[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2002/03Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2003
Cliciwch yma i ddidoliNiferMae\'r data wedi\'u talgrynnu i\'r pump agosaf. Oherwydd i\'r data gael eu talgrynnu, mae\'n bosibl na fydd symiau\'r rhesi neu\'r colofnau\'n adio i wneud y cyfanswm a roddir. Yn cynnwys ceisiadau llwyddiannus na dderbyniwyd tâl amdanynt.Cliciwch yma i ddidoliGwerth (£000s)Dangosir y swm a dalwyd ar gyfer ceisiadau llwyddiannus mewn mil o bunnoedd.Cliciwch yma i ddidoliNiferMae\'r data wedi\'u talgrynnu i\'r pump agosaf. Oherwydd i\'r data gael eu talgrynnu, mae\'n bosibl na fydd symiau\'r rhesi neu\'r colofnau\'n adio i wneud y cyfanswm a roddir. Yn cynnwys ceisiadau llwyddiannus na dderbyniwyd tâl amdanynt.Cliciwch yma i ddidoliGwerth (£000s)Dangosir y swm a dalwyd ar gyfer ceisiadau llwyddiannus mewn mil o bunnoedd.Cliciwch yma i ddidoliNiferMae\'r data wedi\'u talgrynnu i\'r pump agosaf. Oherwydd i\'r data gael eu talgrynnu, mae\'n bosibl na fydd symiau\'r rhesi neu\'r colofnau\'n adio i wneud y cyfanswm a roddir. Yn cynnwys ceisiadau llwyddiannus na dderbyniwyd tâl amdanynt.Cliciwch yma i ddidoliGwerth (£000s)Dangosir y swm a dalwyd ar gyfer ceisiadau llwyddiannus mewn mil o bunnoedd.Cliciwch yma i ddidoliNiferMae\'r data wedi\'u talgrynnu i\'r pump agosaf. Oherwydd i\'r data gael eu talgrynnu, mae\'n bosibl na fydd symiau\'r rhesi neu\'r colofnau\'n adio i wneud y cyfanswm a roddir. Yn cynnwys ceisiadau llwyddiannus na dderbyniwyd tâl amdanynt.Cliciwch yma i ddidoliGwerth (£000s)Dangosir y swm a dalwyd ar gyfer ceisiadau llwyddiannus mewn mil o bunnoedd.Cliciwch yma i ddidoliNiferMae\'r data wedi\'u talgrynnu i\'r pump agosaf. Oherwydd i\'r data gael eu talgrynnu, mae\'n bosibl na fydd symiau\'r rhesi neu\'r colofnau\'n adio i wneud y cyfanswm a roddir. Yn cynnwys ceisiadau llwyddiannus na dderbyniwyd tâl amdanynt.Cliciwch yma i ddidoliGwerth (£000s)Dangosir y swm a dalwyd ar gyfer ceisiadau llwyddiannus mewn mil o bunnoedd.Cliciwch yma i ddidoliNiferMae\'r data wedi\'u talgrynnu i\'r pump agosaf. Oherwydd i\'r data gael eu talgrynnu, mae\'n bosibl na fydd symiau\'r rhesi neu\'r colofnau\'n adio i wneud y cyfanswm a roddir. Yn cynnwys ceisiadau llwyddiannus na dderbyniwyd tâl amdanynt.Cliciwch yma i ddidoliGwerth (£000s)Dangosir y swm a dalwyd ar gyfer ceisiadau llwyddiannus mewn mil o bunnoedd.
[Lleihau]Cyfanswm3,0153,3253,3053,6433,7254,2254,4354,8974,7855,1265,1455,551
Cyfanswmband incwm isTrothwyon incwm gweddilliol aelwydydd y mae ymgeiswyr yn gymwys i gael Grant Dysgu\'r Cynulliad - sy\'n £1500 yn achos y rheini sy\'n astudio cwrs amser llawn, ac yn £750 yn achos y rheini sy\'n astudio cwrs rhan-amser. Dyma\'r trothwyon ar gyfer pob blwyddyn academaidd:                                 <br />2011/12+ £0 - £6,120<br />2010/11 £0 - £5,895<br />2009/10 £0 - £5,895   <br />2008/09 £0 - £5,7452,3752,9842,4703,1772,7303,6443,2904,2343,7704,5994,0104,956
band incwm canolTrothwyon incwm gweddilliol aelwydydd y mae ymgeiswyr yn gymwys i gael Grant Dysgu\'r Cynulliad - sy\'n £750 yn achos y rheini sy\'n astudio cwrs amser llawn, ac yn £450 yn achos y rheini sy\'n astudio cwrs rhan-amser. Dyma\'r trothwyon ar gyfer pob blwyddyn academaidd:                                 <br />2011/12+ £6,121 - £12,235<br />2010/11 £5,896 - £11,790<br />2009/10 £5,896 - £11,790   <br />2008/09 £5,746 - £11,490410254580367685460780523650394715438
band incwm uchafTrothwyon incwm gweddilliol aelwydydd y mae ymgeiswyr yn gymwys i gael Grant Dysgu\'r Cynulliad - sy\'n £450 yn achos y rheini sy\'n astudio cwrs amser llawn, ac yn £300 yn achos y rheini sy\'n astudio cwrs rhan-amser. Dyma\'r trothwyon ar gyfer pob blwyddyn academaidd:                                 <br />2011/12+ £12,236 - £18,370<br />2010/11 £11,791 - £17,700<br />2009/10 £11,791 - £17,700<br />2008/09 £11,491 - £17,25023086255100315121360140360133420156

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Ffynhonnell: Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr
Cyswllt: HigherEducationAndStudentFinance.Stats@gov.wales

Mae'r data hwn yn darparu gwybodaeth am nifer y Grantiau Llywodraeth Cymru (WGLGs) a ddyfernir i fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru mewn addysg bellach. Roedd y rhain yn arfer cael eu galw'n Grantiau Dysgu'r Cynulliad (ALGs) cyn 2014/15


Casgliad data a dull cyfrifo

Cyn blwyddyn academaidd 2006/07, roedd data ar geisiadau am ALG gan fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru mewn AB yn cael ei gasglu gan Awdurdodau Lleol. Ers 2006/07, mae'r holl ddata ar fyfyrwyr mewn sefydliadau Addysg Bellach wedi'i gael gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC). Ar gyfer 2002/03 a 2003/04, ar gyfer rhai AALlau, efallai bod data o ffurflen mis Mawrth wedi'i ddefnyddio; rhoddir nodiadau yn yr achosion hyn.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae ffigurau 2022/23 yn seiliedig ar geisiadau hyd at 31 Gorffennaf 2023.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Cafodd ALGs eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru o flwyddyn academaidd 2002/03 ymlaen i ddarparu arian ychwanegol i fyfyrwyr a fyddai'n cael anhawster ariannol fel arall wrth ddilyn cyrsiau iraddedig addysg uwch neu ôl-orforol. Roedd y grant ar gael i fyfyrwyr israddedig llawn a rhan-amser a ddechreuodd eu cyrsiau yn 2002/03 a oedd yn hanu o Gymru ac yn astudio mewn coleg a ariennir yn gyhoeddus yn y DU. Ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, roedd rhaid i'w cwrs gynnig o leiaf 30 credyd i fod yn gymwys.

Roedd cynllun 2002/03 ond yn cynnwys myfyrwyr sy'n astudio mewn Sefydliadau Addysg Bellach neu Sefydliadau Addysg Uwch. Yn 2003/04, cafodd y cynllun ei ymestyn i gynnwys myfyrwyr ym mhob canolfan ddysgu (e.e. ysgolion) sy'n darparu cyrsiau a hwylusir gan ELWa neu AALl.

Yn 2006/07, cafodd y cyfrifoldeb dros weinyddu ceisiadau am ALGs ar gyfer myfyrwyr mewn Sefydliadau Addysg Bellach ei drosglwyddo o ALlau i'r SLC.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r rhan fwyaf o'r data wedi'i dalgrynnu i'r 5 agosaf. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd symiau'r rhesi neu'r colofnau'n ychwanegu at y cyfanswm a roddir.

Teitl

Ceisiadau llwyddiannus am Grantiau Dysgu Llywodraeth Cymru gan fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru mewn Addysg Bellach (incwm gweddilliol, dull astudio, blwyddyn academaidd, mesur)

Diweddariad diwethaf

30 Ionawr 2024 30 Ionawr 2024

Diweddariad nesaf

Tachwedd 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae Ystadegau Gwladol wedi'u cynhyrchu i safonau proffesiynol uchel a amlinellir yn y Cod Ymarfer Ystadegau Gwladol. Maent yn destun adolygiadau sicrhau ansawdd rheolaidd i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion cwsmeriaid. Maent yn cael eu cynhyrchu heb unrhyw ymyrraeth wleidyddol. Mae'r adran hon yn darparu crynodeb o wybodaeth am yr allbwn hwn yn erbyn pum dimensiwn ansawdd: Perthnasedd, Cywirdeb, Amseroldeb a Phrydlondeb, Hygyrchedd ac Eglurder, a Chymaradwyedd.

Allweddeiriau

GDLC; Grant Dysgu'r Llywodraeth Cymru; GDC; Grant Dysgu'r Cynulliad; addysg ôl-16; addysg bellach; AB;Cymorth i Fyfyrwyr