Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ceisiadau llwyddiannus ar gyfer Llywodraeth Cymru Dysgu Addysg Bellach y Cynulliad yn ôl y math o sefydliad, blwyddyn academaidd a dull astudio
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn academaiddData a gasglwyd ar ddiwedd mis Gorffennaf yn dilyn y flwyddyn academaidd, oni nodir yn wahanol.[Hidlo]
[Lleihau]Dull astudioLlawn amser, rhan-amser neu anhysbys[Hidlo]
-
Dull astudio 1(Esgynnol)
[Lleihau]SefydliadMae sefydliad yn cael ei ddyrannu i ranbarth daearyddol trwy gyfeirio at ganolfan weinyddol y sefydliad hwnnw. Efallai y bydd myfyrwyr wedi cofrestru mewn sefydliadau sy\'n astudio mewn rhanbarthau y tu allan i ganolfan weinyddol y sefydliad. Mae\'r Brifysgol Agored yn cyfrif fel sefydliad yn Lloegr. Mae\'r ganolfan weinyddol yn Lloegr, er bod y Brifysgol Agored yn addysgu ledled y DU.[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Sefydliad 1
-
-
Sefydliad 2
[Lleihau]2022/23Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2023[Lleihau]2021/22Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2022[Lleihau]2020/21Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2021[Lleihau]2019/20Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2020[Lleihau]2018/19Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2019[Lleihau]2017/18Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2018[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2016/17Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2017[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2015/16Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2016[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2014/15Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2015[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2013/14Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2014[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2012/13Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2013[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2011/12Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2012[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2010/11Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2011[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2009/10Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2010[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2008/09Fel y bu ar 31 Gorffennaf 2009[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2007/08Fel y bu ar 27 Gorffennaf 2008[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2006/07Fel y bu ar 30 Medi 2007. O 2006/07 ymlaen roedd y cymhwystra o ran oedran myfyrwyr addysg bellach wedi codi o fyfyrwyr 18 oed a hyn i fyfyrwyr 19 oed a hyn ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd, oherwydd bod y Lwfans Cynhaliaeth Addysg wedi\'i estyn i gynnwys myfyrwyr 18 oed.  Fel canlyniad, bydd y ffigurau ar gyfer ceisiadau a dyfarniadau myfyrwyr yn is ar gyfer 2006/07 nag y mae wedi bod mewn blynyddoedd blaenorol.
[Lleihau]Pob dullCliciwch yma i ddidoliPob dull[Lleihau]Pob dullCliciwch yma i ddidoliPob dull[Lleihau]Pob dullCliciwch yma i ddidoliPob dull[Lleihau]Pob dullCliciwch yma i ddidoliPob dull[Lleihau]Pob dullCliciwch yma i ddidoliPob dull[Lleihau]Pob dullCliciwch yma i ddidoliPob dull
Cliciwch yma i ddidoliAmser llawnCliciwch yma i ddidoliHeb ei nodiRoedd statws ceisiadau llwyddiannus nad yw\'r dull astudio yn hysbys wedi\'i nodi fel \'cymeradwywyd ond yn aros i\'w gwblhau\', ac nid oedd unrhyw grant wedi\'i dalu adeg y dyddiad cyfeirio.Cliciwch yma i ddidoliRhan-amserMae cyfanswm y ceisiadau rhan-amser yn cynnwys ceisiadau am gyrsiau lle bo\'r cwrs astudio yn llai na\'r trothwy ar gyfer oriau dysgu.Cliciwch yma i ddidoliAmser llawnCliciwch yma i ddidoliHeb ei nodiRoedd statws ceisiadau llwyddiannus nad yw\'r dull astudio yn hysbys wedi\'i nodi fel \'cymeradwywyd ond yn aros i\'w gwblhau\', ac nid oedd unrhyw grant wedi\'i dalu adeg y dyddiad cyfeirio.Cliciwch yma i ddidoliRhan-amserMae cyfanswm y ceisiadau rhan-amser yn cynnwys ceisiadau am gyrsiau lle bo\'r cwrs astudio yn llai na\'r trothwy ar gyfer oriau dysgu.Cliciwch yma i ddidoliAmser llawnCliciwch yma i ddidoliHeb ei nodiRoedd statws ceisiadau llwyddiannus nad yw\'r dull astudio yn hysbys wedi\'i nodi fel \'cymeradwywyd ond yn aros i\'w gwblhau\', ac nid oedd unrhyw grant wedi\'i dalu adeg y dyddiad cyfeirio.Cliciwch yma i ddidoliRhan-amserMae cyfanswm y ceisiadau rhan-amser yn cynnwys ceisiadau am gyrsiau lle bo\'r cwrs astudio yn llai na\'r trothwy ar gyfer oriau dysgu.Cliciwch yma i ddidoliAmser llawnCliciwch yma i ddidoliHeb ei nodiRoedd statws ceisiadau llwyddiannus nad yw\'r dull astudio yn hysbys wedi\'i nodi fel \'cymeradwywyd ond yn aros i\'w gwblhau\', ac nid oedd unrhyw grant wedi\'i dalu adeg y dyddiad cyfeirio.Cliciwch yma i ddidoliRhan-amserMae cyfanswm y ceisiadau rhan-amser yn cynnwys ceisiadau am gyrsiau lle bo\'r cwrs astudio yn llai na\'r trothwy ar gyfer oriau dysgu.Cliciwch yma i ddidoliAmser llawnCliciwch yma i ddidoliHeb ei nodiRoedd statws ceisiadau llwyddiannus nad yw\'r dull astudio yn hysbys wedi\'i nodi fel \'cymeradwywyd ond yn aros i\'w gwblhau\', ac nid oedd unrhyw grant wedi\'i dalu adeg y dyddiad cyfeirio.Cliciwch yma i ddidoliRhan-amserMae cyfanswm y ceisiadau rhan-amser yn cynnwys ceisiadau am gyrsiau lle bo\'r cwrs astudio yn llai na\'r trothwy ar gyfer oriau dysgu.Cliciwch yma i ddidoliAmser llawnCliciwch yma i ddidoliHeb ei nodiRoedd statws ceisiadau llwyddiannus nad yw\'r dull astudio yn hysbys wedi\'i nodi fel \'cymeradwywyd ond yn aros i\'w gwblhau\', ac nid oedd unrhyw grant wedi\'i dalu adeg y dyddiad cyfeirio.Cliciwch yma i ddidoliRhan-amserMae cyfanswm y ceisiadau rhan-amser yn cynnwys ceisiadau am gyrsiau lle bo\'r cwrs astudio yn llai na\'r trothwy ar gyfer oriau dysgu.
[Lleihau]Cyfanswm2,74552603,0153,120151703,3103,500152103,7254,085203254,4354,4301052504,7854,760403505,1455,3955,9906,9307,5157,5257,8257,3306,5505,2505,1354,730
Cyfanswm[Lleihau]Sefydliadau Cymru2,73552603,0053,115151653,2903,490152053,7054,070203204,4104,4151052504,7654,745353405,1255,3605,9656,8757,4557,4707,7707,2506,5005,2055,0804,695
Sefydliadau CymruSefydliadau Addysg Bellach Cymru2,73052502,9903,100151553,2703,480102053,6954,055203204,3954,4051052454,7504,715353355,0855,3155,8906,7307,0706,9807,4656,9956,3005,0554,9554,600
Sefydliadau Addysg Uwch Cymru000000000*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi000000000*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi5153565659010090756555
Canolfannau Dysgu Eraill Cymru5010151501025100010150*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi15100*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1530*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi10404055110320425215155110755545
[Lleihau]Sefydliadau LloegrSefydliadau Lloegr100*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1010*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi515100102015052015*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1515*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi5253525556055558050406035

Metadata

Teitl

Ceisiadau llwyddiannus am Grantiau Dysgu Llywodraeth Cymru gan fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru mewn Addysg Bellach (math o sefydliad, dull astudio, blwyddyn academaidd)

Diweddariad diwethaf

30 Ionawr 2024 30 Ionawr 2024

Diweddariad nesaf

Tachwedd 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ffynhonnell: Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr
Cyswllt: HigherEducationAndStudentFinance.Stats@gov.wales

Mae'r data hwn yn darparu gwybodaeth am nifer y Grantiau Llywodraeth Cymru (WGLGs) a ddyfernir i fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru mewn addysg bellach. Roedd y rhain yn arfer cael eu galw'n Grantiau Dysgu'r Cynulliad (ALGs) cyn 2014/15


Casgliad data a dull cyfrifo

Cyn blwyddyn academaidd 2006/07, roedd data ar geisiadau am ALG gan fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru mewn AB yn cael ei gasglu gan Awdurdodau Lleol. Ers 2006/07, mae'r holl ddata ar fyfyrwyr mewn sefydliadau Addysg Bellach wedi'i gael gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC). Ar gyfer 2002/03 a 2003/04, ar gyfer rhai AALlau, efallai bod data o ffurflen mis Mawrth wedi'i ddefnyddio; rhoddir nodiadau yn yr achosion hyn.

Cafodd ALGs eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru o flwyddyn academaidd 2002/03 ymlaen i ddarparu arian ychwanegol i fyfyrwyr a fyddai'n cael anhawster ariannol fel arall wrth ddilyn cyrsiau iraddedig addysg uwch neu ôl-orforol. Roedd y grant ar gael i fyfyrwyr israddedig llawn a rhan-amser a ddechreuodd eu cyrsiau yn 2002/03 a oedd yn hanu o Gymru ac yn astudio mewn coleg a ariennir yn gyhoeddus yn y DU. Ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, roedd rhaid i'w cwrs gynnig o leiaf 30 credyd i fod yn gymwys.

Roedd cynllun 2002/03 ond yn cynnwys myfyrwyr sy'n astudio mewn Sefydliadau Addysg Bellach neu Sefydliadau Addysg Uwch. Yn 2003/04, cafodd y cynllun ei ymestyn i gynnwys myfyrwyr ym mhob canolfan ddysgu (e.e. ysgolion) sy'n darparu cyrsiau a hwylusir gan ELWa neu AALl.

Yn 2006/07, cafodd y cyfrifoldeb dros weinyddu ceisiadau am ALGs ar gyfer myfyrwyr mewn Sefydliadau Addysg Bellach ei drosglwyddo o ALlau i'r SLC.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae ffigurau 2022/23 yn seiliedig ar geisiadau hyd at 31 Gorffennaf 2023

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Cafodd ALGs eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru o flwyddyn academaidd 2002/03 ymlaen i ddarparu arian ychwanegol i fyfyrwyr a fyddai'n cael anhawster ariannol fel arall wrth ddilyn cyrsiau iraddedig addysg uwch neu ôl-orforol. Roedd y grant ar gael i fyfyrwyr israddedig llawn a rhan-amser a ddechreuodd eu cyrsiau yn 2002/03 a oedd yn hanu o Gymru ac yn astudio mewn coleg a ariennir yn gyhoeddus yn y DU. Ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, roedd rhaid i'w cwrs gynnig o leiaf 30 credyd i fod yn gymwys.

Roedd cynllun 2002/03 ond yn cynnwys myfyrwyr sy'n astudio mewn Sefydliadau Addysg Bellach neu Sefydliadau Addysg Uwch. Yn 2003/04, cafodd y cynllun ei ymestyn i gynnwys myfyrwyr ym mhob canolfan ddysgu (e.e. ysgolion) sy'n darparu cyrsiau a hwylusir gan ELWa neu AALl.

Yn 2006/07, cafodd y cyfrifoldeb dros weinyddu ceisiadau am ALGs ar gyfer myfyrwyr mewn Sefydliadau Addysg Bellach ei drosglwyddo o ALlau i'r SLC.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r rhan fwyaf o'r data wedi'i dalgrynnu i'r 5 agosaf. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd symiau'r rhesi neu'r colofnau'n ychwanegu at y cyfanswm a roddir.

Ansawdd ystadegol

Mae Ystadegau Gwladol wedi'u cynhyrchu i safonau proffesiynol uchel a amlinellir yn y Cod Ymarfer Ystadegau Gwladol. Maent yn destun adolygiadau sicrhau ansawdd rheolaidd i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion cwsmeriaid. Maent yn cael eu cynhyrchu heb unrhyw ymyrraeth wleidyddol. Mae'r adran hon yn darparu crynodeb o wybodaeth am yr allbwn hwn yn erbyn pum dimensiwn ansawdd: Perthnasedd, Cywirdeb, Amseroldeb a Phrydlondeb, Hygyrchedd ac Eglurder, a Chymaradwyedd.

Allweddeiriau

GDLC; Grant Dysgu'r Llywodraeth Cymru; GDC; Grant Dysgu'r Cynulliad; addysg ôl-16; addysg bellach; AB; Cymorth i Fyfyrwyr