Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ceisiadau ar gyfer Llywodraeth Cymru Dysgu Addysg Bellach y Cynulliad yn ôl AALl, blwyddyn academaidd, dull astudio a chanlyniad y cais
None
Canlyniad[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn academaidd[Hidlo]
[Lleihau]Modd Astudio[Hidlo]
-
Modd Astudio 1(Esgynnol)
[Lleihau]LEA[Hidlo]
-
-
LEA 1
[Lleihau]2018/19[Lleihau]2017/18[Lleihau]2016/17[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2015/16[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2014/15[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2013/14[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2012/13[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2011/12[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2010/11[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2009/10[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2008/09[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2007/08[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2006/07[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2005/06[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2004/05[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2003/04[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2002/03
[Lleihau]Pob dullCliciwch yma i ddidoliPob dull[Lleihau]Pob dullCliciwch yma i ddidoliPob dull[Lleihau]Pob dullCliciwch yma i ddidoliPob dull
Cliciwch yma i ddidoliAmser llawnCliciwch yma i ddidoliHeb ei nodiCliciwch yma i ddidoliRhan-amserCliciwch yma i ddidoliAmser llawnCliciwch yma i ddidoliHeb ei nodiCliciwch yma i ddidoliRhan-amserCliciwch yma i ddidoliAmser llawnCliciwch yma i ddidoliHeb ei nodiCliciwch yma i ddidoliRhan-amser
[Lleihau]Cyfanswm4,4301052504,7854,760403505,1454,935953655,3955,9906,9307,5157,5257,8257,3306,5505,2505,1354,7306,0656,2255,8204,530
CyfanswmYnys Môn70*108590*1010095*10105951251401201401451201051108012513015585
Gwynedd110010125135*5145130*20150155180180230255205215180185150195210260165
Conwy170510190210*202302101025240290365345380345380350260275245360330240155
Sir Ddinbych175510190220*5225220510235270335355355335300295235230225280255170110
Sir y Fflint2250*225230**235260**265340385455460435390325265200210225170200170
Wrecsam165*10170195*10205240**245255340325315325350310255205200230180195205
Powys90**95105*511595**100120135155195210220210165140140120420250170
Ceredigion85**90105**11080**85105100130155140155145125135135130165150110
Sir Benfro1050*10595*5105105**110135155195190165180165135140135190195205195
Sir Gaerfyrddin185*25215220*30250210*20230255320340370370330335240210200265250290235
Abertawe3101055370340*704153502065435455520545505555555440380335335330310315295
Castell-nedd Port Talbot220510240205015220215*25240265345350375350330300255265235365355325195
Pen-y-bont ar Ogwr210**215235**240240**245250270295300325235200160160175275295250210
Bro Morgannwg195*5205180*101951850*185220270285305300270230180175195235220220180
Caerdydd67020257207201090820720151058409701,0951,2551,3151,2601,055860740790700880820700515
Rhondda Cynon Taf3955*405445*10460470510485540605700655855785690480440395545520550450
Merthyr Tudful1302020170115010125130*15140180185200140140170160120145135215220230180
Caerffili26055270295**300310*10320310335400345430465440365390290380455360350
Blaenau Gwent105*51151000*100120*0120145165210235255220220205210185215235235170
Tor-faen145*10155125*10135150010160165195185155195180150135135120140140155140
Sir Fynwy550560600*6075*5858080907595110105657050759010080
Casnewydd3451015370325*153403351020365370415375330325300270195190185290270260165
Arall000000000000********0*....
Heb ei nodi5005200*205**10101510515*50**....

Metadata

Teitl
Ceisiadau am Grantiau Dysgu Llywodraeth Cymru gan fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru mewn Addysg Bellach (AALl, blwyddyn academaidd, dull astudio, canlyniad y cais)

Diweddariad diwethaf
24 Hydref 2019 24 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ffynhonnell: Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr
Cyswllt: Post16ed.stats@gov.wales

Mae'r data hwn yn darparu gwybodaeth am nifer y Grantiau Llywodraeth Cymru (WGLGs) a ddyfernir i fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru mewn addysg bellach. Roedd y rhain yn arfer cael eu galw'n Grantiau Dysgu'r Cynulliad (ALGs) cyn 2014/15


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data wedi'i echdynnu o gronfa ddata swyddogol y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae ffigurau 2018/19 yn seiliedig ar geisiadau a ddaeth i law erbyn 31 Gorffennaf 2019

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae’r data ar gyfer 2013/14 a 2014/15 wedi’u diwygio er mwyn eithrio rhaglenni sydd wedi’u tynnu oddi yno. Doedd hyn ddim yn bosibl o’r blaen. Yn ogystal, mae cyfansymiau'n cynnwys rhai sefydliadau yn Lloegr, felly efallai na fydd symiau rhesi neu golofnau yn ychwanegu at y cyfanswm a roddir.

Cyn blwyddyn academaidd 2006/07, roedd data ar geisiadau am ALG gan fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru mewn AB yn cael ei gasglu gan Awdurdodau Lleol. Ers 2006/07, mae'r holl ddata ar fyfyrwyr mewn sefydliadau Addysg Bellach wedi'i gael gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC). Ar gyfer 2002/03 a 2003/04, ar gyfer rhai AALlau, efallai bod data o ffurflen mis Mawrth wedi'i ddefnyddio; rhoddir nodiadau yn yr achosion hyn.

Cafodd ALGs eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru o flwyddyn academaidd 2002/03 ymlaen i ddarparu arian ychwanegol i fyfyrwyr a fyddai'n cael anhawster ariannol fel arall wrth ddilyn cyrsiau iraddedig addysg uwch neu ôl-orforol. Roedd y grant ar gael i fyfyrwyr israddedig llawn a rhan-amser a ddechreuodd eu cyrsiau yn 2002/03 a oedd yn hanu o Gymru ac yn astudio mewn coleg a ariennir yn gyhoeddus yn y DU. Ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, roedd rhaid i'w cwrs gynnig o leiaf 30 credyd i fod yn gymwys.

Roedd cynllun 2002/03 ond yn cynnwys myfyrwyr sy'n astudio mewn Sefydliadau Addysg Bellach neu Sefydliadau Addysg Uwch. Yn 2003/04, cafodd y cynllun ei ymestyn i gynnwys myfyrwyr ym mhob canolfan ddysgu (e.e. ysgolion) sy'n darparu cyrsiau a hwylusir gan ELWa neu AALl.

Yn 2006/07, cafodd y cyfrifoldeb dros weinyddu ceisiadau am ALGs ar gyfer myfyrwyr mewn Sefydliadau Addysg Bellach ei drosglwyddo o ALlau i'r SLC.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r rhan fwyaf o'r data wedi'i dalgrynnu i'r 5 agosaf. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd symiau'r rhesi neu'r colofnau'n ychwanegu at y cyfanswm a roddir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r data ar gyfer 2013/14 a 2014/15 wedi’u diwygio er mwyn eithrio rhaglenni sydd wedi’u tynnu oddi yno. Doedd hyn ddim yn bosibl o’r blaen.

Ansawdd ystadegol
Mae Ystadegau Gwladol wedi'u cynhyrchu i safonau proffesiynol uchel a amlinellir yn y Cod Ymarfer Ystadegau Gwladol. Maent yn destun adolygiadau sicrhau ansawdd rheolaidd i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion cwsmeriaid. Maent yn cael eu cynhyrchu heb unrhyw ymyrraeth wleidyddol. Mae'r adran hon yn darparu crynodeb o wybodaeth am yr allbwn hwn yn erbyn pum dimensiwn ansawdd: Perthnasedd, Cywirdeb, Amseroldeb a Phrydlondeb, Hygyrchedd ac Eglurder, a Chymaradwyedd.

Allweddeiriau
GDLC; Grant Dysgu'r Llywodraeth Cymru; GDC; Grant Dysgu'r Cynulliad; Cymorth i Fyfyrwyr; addysg ôl-16; addysg bellach; AB