Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dysgwyr Twf Swyddi Cymru Plws yn ôl Grŵp Ethnig a Mesur
None
Elfen[Hidlwyd]
Rhyw[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
Ethnigrwydd[Hidlo]
[Lleihau]2022-23[Lleihau]2023-24
Cliciwch yma i ddidoliNifer a ddechreuwydY rhai a ddechreuodd gwrs Twf Swyddi Cymru+Cliciwch yma i ddidoliWedi dod i ben (nifer)Yn cynnwys y rhai a gwblhaodd eu rhaglen a’r rhai a adawodd heb ei chwblhauCliciwch yma i ddidoliWedi eu cwblhau (nifer)Pawb a gwblhaodd y cwrsCliciwch yma i ddidoliCyfradd Cynnydd Cadarnhaol (%)O fis Ionawr 2024, y rhai a aeth ymlaen i gyrchfan gadarnhaol o fewn wyth wythnos o adael y rhaglen. Rhwng mis Ebrill 2022 a mis Rhagfyr 2023 roedd hyn yn cynrychioli\'r rhai a aeth ymlaen i gyrchfan gadarnhaol o fewn pedair wythnos o adael y rhaglen.Cliciwch yma i ddidoliNifer a ddechreuwydY rhai a ddechreuodd gwrs Twf Swyddi Cymru+Cliciwch yma i ddidoliWedi dod i ben (nifer)Yn cynnwys y rhai a gwblhaodd eu rhaglen a’r rhai a adawodd heb ei chwblhauCliciwch yma i ddidoliWedi eu cwblhau (nifer)Pawb a gwblhaodd y cwrsCliciwch yma i ddidoliCyfradd Cynnydd Cadarnhaol (%)O fis Ionawr 2024, y rhai a aeth ymlaen i gyrchfan gadarnhaol o fewn wyth wythnos o adael y rhaglen. Rhwng mis Ebrill 2022 a mis Rhagfyr 2023 roedd hyn yn cynrychioli\'r rhai a aeth ymlaen i gyrchfan gadarnhaol o fewn pedair wythnos o adael y rhaglen.
All ethnic groupsYn cynnwys achosion lle gwrthodwyd rhoi gwybodaeth am ethnigrwydd neu nad yw\'n hysbys.5,3453,2402,145595,1204,5352,99560
Asian / Asian British / Asian Welsh5535305675654555
Black / African / Caribbean / Black British / Black Welsh8035256275755565
Mixed / Multiple ethnic groups80452552115906069
White4,9452,9751,975594,7654,2152,79060
Other ethnic groups9570404265603051
Unknown / Information refused9075507220301563

Metadata

Teitl

Dysgwyr Twf Swyddi Cymru Plws yn ôl Grwp Ethnig a Mesur

Diweddariad diwethaf

27 Mehefin 2024 27 Mehefin 2024

Diweddariad nesaf

Mehefin 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r tabl hwn yn darparu data blynyddoedd ariannol ar Twf Swyddi Cymru Plws.
Pwrpas Rhaglen Ieuenctid Twf Swyddi Cymru Plws yw darparu hyfforddiant, cyfleoedd datblygu a chymorth cyflogadwyedd cyfunol wedi’i deilwra i’r unigolyn ar gyfer pobl ifanc 16 i 19 oed sy’n cael eu hasesu’n NEET (Nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant) wrth ddechrau’r rhaglen.
O ddechrau rhaglen Twf Swyddi Cymru Plws ym mis Ebrill 2022 tan ddiwedd Rhagfyr 2023, roedd cyrchfannau’r rhai a oedd yn gadael y rhaglen yn cynrychioli’r cyrchfannau o fewn pedair wythnos i adael y rhaglen. O fis Ionawr 2024, mae hyn wedi’i addasu i fesur cyrchfannau o fewn wyth wythnos i adael y rhaglen.
Mae deilliant cadarnhaol yn golygu un ai symud ymlaen i ddysgu lefel uwch, symud ymlaen i gyflogaeth (amser llawn, rhan-amser neu hunangyflogaeth) neu symud ymlaen i brentisiaeth. I ddysgwyr anabl a/neu sydd ag anhawster dysgu, ystyrir cyflogaeth o lai nag 16 awr yr wythnos hefyd yn ddeilliant cadarnhaol.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Allweddeiriau

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru LLWR Twf Swyddi Cymru +

Ansawdd ystadegol

Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.