Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dysgwyr Twf Swyddi Cymru Plws yn ôl Rhyw, Elfen a Mesur
None
Darparwr[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
Rhyw[Hidlo]
Elfen[Hidlo]
[Lleihau]2022-23[Lleihau]2023-24
Cliciwch yma i ddidoliNifer a ddechreuwydThose who started a JGW+ course.Cliciwch yma i ddidoliWedi dod i ben (nifer)Includes both those who completed and those who left without completing.Cliciwch yma i ddidoliWedi eu cwblhau (nifer)All those who completed the course.Cliciwch yma i ddidoliCyfradd Cynnydd Cadarnhaol (%)Those whose progress was positive after leaving a Jobs Growth Wales+ programme within 8 weeks from 1 January 2024. Although this measure was for positive destinations for leavers within 4 weeks, for the period 1st April 2022 – 31st Dec 2023.Cliciwch yma i ddidoliNifer a ddechreuwydThose who started a JGW+ course.Cliciwch yma i ddidoliWedi dod i ben (nifer)Includes both those who completed and those who left without completing.Cliciwch yma i ddidoliWedi eu cwblhau (nifer)All those who completed the course.Cliciwch yma i ddidoliCyfradd Cynnydd Cadarnhaol (%)Those whose progress was positive after leaving a Jobs Growth Wales+ programme within 8 weeks from 1 January 2024. Although this measure was for positive destinations for leavers within 4 weeks, for the period 1st April 2022 – 31st Dec 2023.
[Lleihau]Pob dysgwrPob dysgwr5,3453,2402,145595,1204,5352,99560
Ymgysylltu3,2002,1051,350583,6253,1452,05561
Datblygu2,0801,095775601,4201,32090058
Cyflogaeth6535208375704069
[Lleihau]GwrywPob dysgwr2,7901,6901,175602,7052,4051,61559
Ymgysylltu1,6451,080715591,9401,6601,08560
Datblygu1,1155904506272571050558
Cyflogaeth3520108740352067
[Lleihau]BenywPob dysgwr2,5051,520950582,3752,0851,35561
Ymgysylltu1,5151,000620571,6601,45595062
Datblygu9605053205868060039058
Cyflogaeth3020108035301572
[Lleihau]ArallPob dysgwr5030155835453056
Ymgysylltu4030155825352056
Datblygu10*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi10105*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Cyflogaeth000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi

Metadata

Teitl

Dysgwyr Twf Swyddi Cymru Plws yn ôl Rhyw, Elfen a Mesur

Diweddariad diwethaf

27 Mehefin 2024 27 Mehefin 2024

Diweddariad nesaf

Mehefin 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r tabl hwn yn darparu data blynyddoedd ariannol ar Twf Swyddi Cymru Plws.
Pwrpas Rhaglen Ieuenctid Twf Swyddi Cymru Plws yw darparu hyfforddiant, cyfleoedd datblygu a chymorth cyflogadwyedd cyfunol wedi’i deilwra i’r unigolyn ar gyfer pobl ifanc 16 i 19 oed sy’n cael eu hasesu’n NEET (Nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant) wrth ddechrau’r rhaglen.
O ddechrau rhaglen Twf Swyddi Cymru Plws ym mis Ebrill 2022 tan ddiwedd Rhagfyr 2023, roedd cyrchfannau’r rhai a oedd yn gadael y rhaglen yn cynrychioli’r cyrchfannau o fewn pedair wythnos i adael y rhaglen. O fis Ionawr 2024, mae hyn wedi’i addasu i fesur cyrchfannau o fewn wyth wythnos i adael y rhaglen.
Mae deilliant cadarnhaol yn golygu un ai symud ymlaen i ddysgu lefel uwch, symud ymlaen i gyflogaeth (amser llawn, rhan-amser neu hunangyflogaeth) neu symud ymlaen i brentisiaeth. I ddysgwyr anabl a/neu sydd ag anhawster dysgu, ystyrir cyflogaeth o lai nag 16 awr yr wythnos hefyd yn ddeilliant cadarnhaol.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol

Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Allweddeiriau

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru LLWR Twf Swyddi Cymru +