Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dysgwyr Twf Swyddi Cymru Plws yn ôl Prif Anabledd Dysgu a Mesur
None
Rhyw[Hidlwyd]
Elfen[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
Prif AAD[Hidlo]
[Lleihau]2022-23[Lleihau]2023-24
Cliciwch yma i ddidoliDechreuadauThose who started a JGW+ course.Cliciwch yma i ddidoliDod i benIncludes both those who completed and those who left without completing.Cliciwch yma i ddidoliWedi'u cwblhauAll those who completed the course.Cliciwch yma i ddidoliCanlyniad cadarnhaolThose whose progress was positive after leaving a Jobs Growth Wales+ programme within 8 weeks from 1 January 2024. Although this measure was for positive destinations for leavers within 4 weeks, for the period 1st April 2022 – 31st Dec 2023.Cliciwch yma i ddidoliDechreuadauThose who started a JGW+ course.Cliciwch yma i ddidoliDod i benIncludes both those who completed and those who left without completing.Cliciwch yma i ddidoliWedi'u cwblhauAll those who completed the course.Cliciwch yma i ddidoliCanlyniad cadarnhaolThose whose progress was positive after leaving a Jobs Growth Wales+ programme within 8 weeks from 1 January 2024. Although this measure was for positive destinations for leavers within 4 weeks, for the period 1st April 2022 – 31st Dec 2023.
Pob dysgwr5,3453,2402,145595,1204,5352,99560
Nam ar y golwg2515106415151079
Nam ar y clyw4020155935302062
Anawsterau corfforol a / neu feddygol9050305585806068
Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol19012070481751408052
Nam amlsynhwyraidd*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig245150906026522014058
Anawsterau iaith, lleferydd a chyfathrebu201010*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi25201539
Anawsterau dysgu cymedrol / cyffredinol12075456175855564
Anawsterau dysgu difrifol105*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi10101050
Anawsterau dysgu dwys a lluosog5*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1510*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Anawsterau dysgu penodol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Dyslecsia315185955527024516063
Dyscalculia10*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1010567
Dyspracsia2515157315151079
Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)17510055402151959548
Information Refused2351901155915503557
AnhysbysYn cynnwys yr holl achosion lle mae\'r dysgwr yn barnu bod ganddo anhawster a/neu anabledd dysgu ond nad yw\'r math yn hysbys neu nad yw wedi\'i ddatgan.500.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol500.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Amherthnasol3,8352,3001,590613,8853,4052,30061

Metadata

Teitl

Dysgwyr Twf Swyddi Cymru Plws yn ôl Prif Anabledd Dysgu a Mesur

Diweddariad diwethaf

27 Mehefin 2024 27 Mehefin 2024

Diweddariad nesaf

Mehefin 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru LLWR Twf Swyddi Cymru +

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r tabl hwn yn darparu data blynyddoedd ariannol ar Twf Swyddi Cymru Plws.
Pwrpas Rhaglen Ieuenctid Twf Swyddi Cymru Plws yw darparu hyfforddiant, cyfleoedd datblygu a chymorth cyflogadwyedd cyfunol wedi’i deilwra i’r unigolyn ar gyfer pobl ifanc 16 i 19 oed sy’n cael eu hasesu’n NEET (Nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant) wrth ddechrau’r rhaglen.
O ddechrau rhaglen Twf Swyddi Cymru Plws ym mis Ebrill 2022 tan ddiwedd Rhagfyr 2023, roedd cyrchfannau’r rhai a oedd yn gadael y rhaglen yn cynrychioli’r cyrchfannau o fewn pedair wythnos i adael y rhaglen. O fis Ionawr 2024, mae hyn wedi’i addasu i fesur cyrchfannau o fewn wyth wythnos i adael y rhaglen.
Mae deilliant cadarnhaol yn golygu un ai symud ymlaen i ddysgu lefel uwch, symud ymlaen i gyflogaeth (amser llawn, rhan-amser neu hunangyflogaeth) neu symud ymlaen i brentisiaeth. I ddysgwyr anabl a/neu sydd ag anhawster dysgu, ystyrir cyflogaeth o lai nag 16 awr yr wythnos hefyd yn ddeilliant cadarnhaol.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol

Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.