Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Y prif broblemau wrth gyfeirio ymhlith plant a phobl ifanc sy’n cael gwasanaeth cwnsela yn ôl Ardal a Phroblemau Wrth Gyfeirio
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Rhyw adeg geniCyn 2022/23 casglwyd yr eitem ddata fel rhywedd[Hidlo]
Rhyw adeg geni 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Cyflwyno Materion[Hidlo]
-
Cyflwyno Materion 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliCamdriniaeth (gan gynnwys rhywiol)Cliciwch yma i ddidoliAcademaiddCliciwch yma i ddidoliDicterCliciwch yma i ddidoliGorbryderCliciwch yma i ddidoliYmddygiadCliciwch yma i ddidoliProfedigaethCliciwch yma i ddidoliBwlioCliciwch yma i ddidoliCyfrifoldeb gofalCliciwch yma i ddidoliSeiberddiogelwch (gan gynnwys seiberfwlio ac anfon negeseuon rhywiol anweddus)Cliciwch yma i ddidoliIselderCliciwch yma i ddidoliCamdriniaeth ddomestigCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau bwytaCliciwch yma i ddidoliTeuluCliciwch yma i ddidoliPryderon ariannol / tlodiCliciwch yma i ddidoliSalwchCliciwch yma i ddidoliAnhysbysCliciwch yma i ddidoliPerthynas gyda chariadCliciwch yma i ddidoliPerthynas arallCliciwch yma i ddidoliPerthynas gydag athrawonCliciwch yma i ddidoliHunan-niweidioCliciwch yma i ddidoliHunan-werthCliciwch yma i ddidoliRhywiol (gan gynnwys cyfeiriadedd)Cliciwch yma i ddidoliStraenCliciwch yma i ddidoliCamddefnyddio sylweddauCliciwch yma i ddidoliHunanladdiadCliciwch yma i ddidoliMaterion trawsrywiolCliciwch yma i ddidoliArallCliciwch yma i ddidoliAnhysbys
[Lleihau]Cymru2,3584,36213,79729,6288,2658,7005,6829543038,6971,2751,53329,3673481,7851291,9059,3421,3567,30811,3941,40711,7005763,0669663,5852,061171,846
CymruYnys Môn a Gwyneddreolir gwasanaeth ar y cyd a data gorchuddion ddau awdurdod lleol a gyflenwir901535461,170495408255**552105901,407*105**462*4234355758239159***7,866
Conwy**32494525515381**153**678****26769114**210*****4,872
Sir Ddinbych111249426894150267180**315**756******207258*195*****4,632
Sir y Flint*5722878316219299**105**663***45**10860*******3,315
Wrecsam93*3571,227780354201**22869*1,239*75**276*255216*240***132906,162
Powys210*1,113**351399**693*165*****795*4531,398171**279***11,760
Ceredigion*276318702261180189**201**1,020***75408*213459*459*90*111*5,337
Sir Benfro1593633661,314333714504**50481902,11236195**1,10112628568769810*16272345*10,746
Sir Gaerfyrddin1925401,4313,2581,008873564336*7711831893,27363192*2311,4161381,0711,3561261,569*339*519*19,902
Abertawe1711891,4373,252591834393**1,380961382,865*****156*789*1,095*393***16,086
Castell-nedd Port Talbot1473339901,764444468390**378811171,725*111*93498*42673251780*273*249*10,335
Pen-y-bont ar Ogwr*54279*330240132**201**828****318*201**222*75*225*4,443
Bro Morgannwg*2765581,182177351240**249**1,053***51345*333516*444*96***6,411
Caerdydd1232049121,713*417318**549**1,299****258*249321*372****1777,734
Rhondda Cynon Taf3426001,572*1,2391,272579**720991563,885****1,3621268881,6681681,83060330*330*21,375
Merthyr Tudful**429900186276126**222**765****144**243*222*****4,326
Caerffili1802646511,203300345198**26160*921****258****462*48***5,565
Blaenau Gwent*96333582207243186**15342*816******153459*261*****4,128
Torfaen7515953492422231826133*393*75945*63**222*22842657324*162*78*5,781
Sir Fynwy**345840*186111**249**495******234366*204*****4,050
Casnewydd*1896451,287291267264**441*661,164****165*375570*471*141*138*7,041

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos y prif broblemau wrth gyfeirio ar gyfer y plant a’r bobl ifanc sydd wedi derbyn gwasanaeth cwnsela. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, problemau wrth gyfeirio a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.
Yn ogystal, dywedodd awdurdodau lleol nad oedd 322 rhai plant neu bobl ifanc a gafodd gwnsela yn nodi en bod yn wryw neu’n fenyw yn 2021/22. Bydd y ffurflen casglu data yn cael ei datblygu yn y dyfodol a bwdd yn cynnwys categoriau rhyw ychwanegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir. (2013/14, 2014/15 a 2015/16 Ystadegau Arbrofol Dynodedig)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Teitl

Y prif broblemau wrth gyfeirio ymhlith plant a phobl ifanc sy’n cael gwasanaeth cwnsela

Diweddariad diwethaf

27 Mawrth 2024 27 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Cwnsela