Neidio i'r cynnwys

Ysgolion ac athrawon

Mae'r setiau data manwl, gan gynnwys gwybodaeth ddethol ar lefel ysgol.

Mae mwy o wybodaeth am ysgolion ar gael drwy Fy Ysgol Leol . Gwefan yw hon i ddarparu data am berfformiad ysgolion ar gyfer rhieni ac eraill sydd â diddordeb, yn enwedig disgyblion a llywodraethwyr. Fe’i datblygwyd drwy ymgynghori â phartneriaid allweddol.

Mae cyfoeth o ddata ar y safle, o wybodaeth gyd-destunol, er enghraifft data ar niferoedd disgyblion a nodweddion amdanynt, i berfformiad ysgolion, lefelau presenoldeb a data am staffio a chyllid.

> Dolenni

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Fy Ysgol Leol