Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Y prif broblemau wrth gyfeirio ymhlith plant a phobl ifanc sy’n cael gwasanaeth cwnsela yn ôl Problemau Wrth Gyfeirio a Blwyddyn
None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Rhyw adeg geniCyn 2022/23 casglwyd yr eitem ddata fel rhywedd[Hidlo]
Rhyw adeg geni 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Cyflwyno Materion[Hidlo]
-
-
Cyflwyno Materion 1
Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23
[Lleihau]Cyfanswm19,14319,21219,38021,32121,56120,49918,99019,35925,41625,320
CyfanswmCamdriniaeth (gan gynnwys rhywiol)333312264237336258276264378345
Academaidd486384435471441549504624690648
Dicter1,8181,7401,8721,8361,7461,8211,4341,1281,9232,037
Gorbryder.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,4072,6522,7843,4293,4954,4465,7305,685
Ymddygiad1,1581,2361,1431,1581,3681,107867735975912
Profedigaeth1,0809699661,1281,1011,0388791,0141,2031,371
Bwlio1,065993867900810696579399585846
Cyfrifoldeb gofal.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75114939910281288102
Seiberddiogelwch (gan gynnwys seiberfwlio ac anfon negeseuon rhywiol anweddus).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3045303642483339
Iselder1,0141,0891,0381,0651,1161,0951,0771,0471,1581,101
Camdriniaeth ddomestig159198171138147126129129234201
Anhwylderau bwyta237207168138135123165210312282
Teulu4,4224,3893,9484,1134,0443,6303,1952,8323,6633,942
Pryderon ariannol / tlodi66423945422742306657
Salwch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105165222216219216300342
Anhysbys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol181812912152421
Perthynas gyda chariad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol120279246219186264294297
Perthynas arall1,2601,2271,0831,2691,3591,1131,1521,0561,1071,203
Perthynas gydag athrawon23119222514721918912099108249
Hunan-niweidio1,4041,1528678108048617779751,1761,038
Hunan-werth1,3171,5121,3921,5931,4791,2031,1581,2901,7281,551
Rhywiol (gan gynnwys cyfeiriadedd)165180174168117285117147168231
Straen1,6022,0431,8121,5991,8391,4131,1881,0981,5271,224
Camddefnyddio sylweddau111102577863117633651111
Hunanladdiad306282309291423378384420474387
Materion trawsrywiol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3954697881138144363
Arall822855702645414288249300516471
Anhysbys90111571599996504312564270

Metadata

Teitl

Y prif broblemau wrth gyfeirio ymhlith plant a phobl ifanc sy’n cael gwasanaeth cwnsela

Diweddariad diwethaf

27 Mawrth 2024 27 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos y prif broblemau wrth gyfeirio ar gyfer y plant a’r bobl ifanc sydd wedi derbyn gwasanaeth cwnsela. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, problemau wrth gyfeirio a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.
Yn ogystal, dywedodd awdurdodau lleol nad oedd 322 rhai plant neu bobl ifanc a gafodd gwnsela yn nodi en bod yn wryw neu’n fenyw yn 2021/22. Bydd y ffurflen casglu data yn cael ei datblygu yn y dyfodol a bwdd yn cynnwys categoriau rhyw ychwanegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir. (2013/14, 2014/15 a 2015/16 Ystadegau Arbrofol Dynodedig)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Allweddeiriau

Cwnsela

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.