Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Y prif broblemau wrth gyfeirio ymhlith plant a phobl ifanc sy’n cael gwasanaeth cwnsela yn ôl Problemau Wrth Gyfeirio a Blwyddyn
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Cyflwyno Materion[Hidlo]
-
-
Cyflwyno Materion 1
Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22
[Lleihau]Cyfanswm19,14319,21219,38021,32121,56120,49918,33019,14324,939
CyfanswmCamdriniaeth (gan gynnwys rhywiol)333312264237336258276264378
Academaidd486384435471441549498624684
Dicter1,8181,7401,8721,8361,7461,8211,4071,1311,917
Gorbryder.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,4072,6522,7843,4293,4204,4525,724
Ymddygiad1,1581,2361,1431,1581,3681,107855735972
Profedigaeth1,0809699661,1281,1011,0388761,0171,203
Bwlio1,065993867900810696576399582
Cyfrifoldeb gofal.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75114939910281288
Seiberddiogelwch (gan gynnwys seiberfwlio ac anfon negeseuon rhywiol anweddus).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30453036424833
Iselder1,0141,0891,0381,0651,1161,0951,0681,0471,152
Camdriniaeth ddomestig159198171138147126126129234
Anhwylderau bwyta237207168138135123165210312
Teulu4,4224,3893,9484,1134,0443,6303,1442,8353,630
Pryderon ariannol / tlodi664239454227423066
Salwch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105165222216219216300
Anhysbys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1818129121524
Perthynas gyda chariad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol120279246219186264294
Perthynas arall1,2601,2271,0831,2691,3591,1131,1281,0561,095
Perthynas gydag athrawon23119222514721918911499102
Hunan-niweidio1,4041,1528678108048617719751,161
Hunan-werth1,3171,5121,3921,5931,4791,2031,1161,2751,719
Rhywiol (gan gynnwys cyfeiriadedd)165180174168117285114147168
Straen1,6022,0431,8121,5991,8391,4131,1701,1011,494
Camddefnyddio sylweddau111102577863117633651
Hunanladdiad306282309291423378378420468
Materion trawsrywiol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3954697881138144
Arall822855702645414288240303504
Anhysbys9011157159999614490240

Metadata

Teitl

Y prif broblemau wrth gyfeirio ymhlith plant a phobl ifanc sy’n cael gwasanaeth cwnsela

Diweddariad diwethaf

30 Mawrth 2023 30 Mawrth 2023

Diweddariad nesaf

Mawrth 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos y prif broblemau wrth gyfeirio ar gyfer y plant a’r bobl ifanc sydd wedi derbyn gwasanaeth cwnsela. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, problemau wrth gyfeirio a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.
Yn ogystal, dywedodd awdurdodau lleol nad oedd 322 rhai plant neu bobl ifanc a gafodd gwnsela yn nodi en bod yn wryw neu’n fenyw yn 2021/22. Bydd y ffurflen casglu data yn cael ei datblygu yn y dyfodol a bwdd yn cynnwys categoriau rhyw ychwanegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir. (2013/14, 2014/15 a 2015/16 Ystadegau Arbrofol Dynodedig)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Cwnsela