Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu mwy nag un sesiwn cwnsela yn ôl Ardal a Phennod
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Rhyw adeg geniCyn 2022/23 casglwyd yr eitem ddata fel rhywedd[Hidlo]
Rhyw adeg geni 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]PenodauDiffinnir \'bennod\' fel cyfnod ar wahân o gwnsela gyda dechrau a diwedd clir[Hidlo]
-
Penodau 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer y sesiynau yr aethpwyd iddynt[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd nifer y sesiynau (a gyfrifir)[Lleihau]Cyfanswm (mwy nag un bennod) Cyfanswm (mwy nag 1 bennod)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm (mwy nag un bennod) Cyfanswm (mwy nag 1 bennod)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer y bobl ifanc na chadwodd apwyntiad cwnsela yn ystod y flwyddyn a ddaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer y sesiynau na aethpwyd iddynt[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDechrau'r gyfres sesiynau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDiwedd y gyfres sesiynau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoligwelliant cyfartalogDiwedd y bennod minws dechrau o bennod.  Cyfrifo data yn seiliedig ar ddata gwirioneddol yn hytrach na data crwn a gyflwynir[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliWyneb yn wyneb[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliO bell[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer cyfartalog yr wythnosau y mae disgyblion wedi aros I fynychu'r sesiwn gwnsela gyntaf?[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm (gyfres)
Cliciwch yma i ddidoliDwy gyfresCliciwch yma i ddidoliTair cyfresCliciwch yma i ddidoliPedair cyfresCliciwch yma i ddidoliPump neu fwy
[Lleihau]Cymru251,415223,07853451*3,69310,13717,949785127211,66531,488.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol243,153
CymruYnys Môn a Gwyneddreolir gwasanaeth ar y cyd a data gorchuddion ddau awdurdod lleol a gyflenwir12,46525138***14741172665531310,4522,0133412,465
Conwy5,68822*****1082344329145,388*145,688
Sir Ddinbych6,62423192***3092313998051296,069552486,624
Sir y Flint9,4592163***69414558683533**59*
Wrecsam16,2813196***10520431577492813,2363,0453716,281
Powys17,97927*****46871475492615,9781,9982617,979
Ceredigion7,7732399***1321502287860186,5221,254107,773
Sir Benfro14,14520183***19810215081513013,803*814,145
Sir Gaerfyrddin26,68521543***60061896676522424,5822,1031426,685
Abertawe26,09718450141**5911,6623,213835430**16*
Castell-nedd Port Talbot13,1732563***635761,125985741**24*
Pen-y-bont ar Ogwr7,72525105***1236541,5368258246,891*77,725
Bro Morgannwg7,6021954***545731,1767455197,176423627,602
Caerdydd12,5432090***931,0831,44376581811,613*2312,543
Rhondda Cynon Taf26,64921312***3278731,42280453521,3965,253626,649
Merthyr Tudful6,79819144***2134651,0148352315,6131,19196,798
Caerffili8,7572336***394026246843257,608*448,757
Blaenau Gwent4,29321*****3246817743343,828*454,293
Torfaen9,8222418933**2312493368856328,5111,311189,822
Sir Fynwy5,19030*****2404927249234,314867525,190
Casnewydd5,664221745118*2523275889057333,1022,562255,664

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos y plant a’r bobl ifanc sydd wedi mynychu mwy nag un sesiwn cwnsela. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, sesiwn a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.
Yn ogystal, dywedodd awdurdodau lleol nad oedd 322 rhai plant neu bobl ifanc a gafodd gwnsela yn nodi en bod yn wryw neu’n fenyw yn 2021/22. Bydd y ffurflen casglu data yn cael ei datblygu yn y dyfodol a bwdd yn cynnwys categoriau rhyw ychwanegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir. (2013/14, 2014/15 a 2015/16 Ystadegau Arbrofol Dynodedig)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod (ar wahân i ddechrau a diwedd pennod, sydd eisoes wedi'i gyfrifo fel cyfartaledd).

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Teitl

Nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu mwy nag un sesiwn cwnsela

Diweddariad diwethaf

27 Mawrth 2024 27 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cwnsela

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.