Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu mwy nag un sesiwn cwnsela yn ôl Ardal a Phennod
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]PenodauDiffinnir \'bennod\' fel cyfnod ar wahân o gwnsela gyda dechrau a diwedd clir[Hidlo]
-
Penodau 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer y sesiynau yr aethpwyd iddynt[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd nifer y sesiynau (a gyfrifir)[Lleihau]Cyfanswm (mwy nag un bennod) Cyfanswm (mwy nag 1 bennod)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm (mwy nag un bennod) Cyfanswm (mwy nag 1 bennod)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer y bobl ifanc na chadwodd apwyntiad cwnsela yn ystod y flwyddyn a ddaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer y sesiynau na aethpwyd iddynt[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDechrau'r gyfres sesiynau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDiwedd y gyfres sesiynau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoligwelliant cyfartalogDiwedd y bennod minws dechrau o bennod.  Cyfrifo data yn seiliedig ar ddata gwirioneddol yn hytrach na data crwn a gyflwynir[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliWyneb yn wyneb[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliO bell[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer cyfartalog yr wythnosau y mae disgyblion wedi aros I fynychu'r sesiwn gwnsela gyntaf?[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm (gyfres)
Cliciwch yma i ddidoliDwy gyfresCliciwch yma i ddidoliTair cyfresCliciwch yma i ddidoliPedair cyfresCliciwch yma i ddidoliPump neu fwy
[Lleihau]Cymru176,400162,07338760*2,7127,07112,090603821137,31329,862.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol167,172
CymruYnys Môn a Gwyneddreolir gwasanaeth ar y cyd a data gorchuddion ddau awdurdod lleol a gyflenwir8,88319108***1143186005040116,8762,007308,883
Conwy3,93614*****15696513418**26*
Sir Ddinbych4,67417189***3061412195837214,155519394,674
Sir y Flint5,9341539***42213189573026**50*
Wrecsam12,6512472***781622585938229,7532,8982912,651
Powys10,77019*****3395315737218,8981,8692010,770
Ceredigion5,6221875***841291985844144,4461,17695,622
Sir Benfro9,79214120***129781176138239,453*69,792
Sir Gaerfyrddin17,49315258***27332153758391915,3962,097917,493
Abertawe19,7041324975**3271,0441,944623924**12*
Castell-nedd Port Talbot9,2791939***39444921754332**19*
Pen-y-bont ar Ogwr5,6851878***934651,0596244184,851*55,685
Bro Morgannwg5,3461445***453546905541134,923420445,346
Caerdydd9,3241575***788701,0565743138,394*179,324
Rhondda Cynon Taf18,57915216***2256931,15560342613,7044,875518,579
Merthyr Tudful5,2741496***1503187806237254,1311,14675,274
Caerffili6,0121718***182794235333205,040*366,012
Blaenau Gwent3,09615*****1473215831262,667*323,096
Torfaen6,6931611418**1351562226841275,5291,164116,693
Sir Fynwy3,28822*****1773275337162,460822403,288
Casnewydd4,368161443015*1982644417044262,0702,295184,368

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos y plant a’r bobl ifanc sydd wedi mynychu mwy nag un sesiwn cwnsela. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, sesiwn a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.
Yn ogystal, dywedodd awdurdodau lleol nad oedd 322 rhai plant neu bobl ifanc a gafodd gwnsela yn nodi en bod yn wryw neu’n fenyw yn 2021/22. Bydd y ffurflen casglu data yn cael ei datblygu yn y dyfodol a bwdd yn cynnwys categoriau rhyw ychwanegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir. (2013/14, 2014/15 a 2015/16 Ystadegau Arbrofol Dynodedig)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod (ar wahân i ddechrau a diwedd pennod, sydd eisoes wedi'i gyfrifo fel cyfartaledd).

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Teitl

Nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu mwy nag un sesiwn cwnsela

Diweddariad diwethaf

30 Mawrth 2023 30 Mawrth 2023

Diweddariad nesaf

Mawrth 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cwnsela

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.