Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu mwy nag un sesiwn cwnsela yn ôl Ardal a Phennod
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Penodau[Hidlo]
-
Penodau 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Cyfanswm (mwy nag un bennod) Cyfanswm (mwy nag 1 bennod)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm (mwy nag un bennod) Cyfanswm (mwy nag 1 bennod)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer y sesiynau yr aethpwyd iddynt[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer y bobl ifanc na chadwodd apwyntiad cwnsela yn ystod y flwyddyn a ddaeth[Lleihau]Nifer y sesiynau na aethpwyd iddynt[Lleihau]Dechrau'r gyfres sesiynau[Lleihau]Diwedd y gyfres sesiynau
Cliciwch yma i ddidoliDwy gyfresCliciwch yma i ddidoliTair cyfresCliciwch yma i ddidoliPedair cyfresCliciwch yma i ddidoliPump neu fwyCliciwch yma i ddidoliArallCliciwch yma i ddidoliNifer y sesiynau na aethpwyd iddyntCliciwch yma i ddidoliDechrau'r gyfres sesiynauCliciwch yma i ddidoliDiwedd y gyfres sesiynau
[Lleihau]Cymru744429*.79558,9862,6763,888404249
CymruYnys Môn a Gwynedd453**.482,92854571713
Conwy9***.91,37115301810
Sir Ddinbych51***.541,959901501810
Sir y Flint9***.91,635108180189
Wrecsam45***.483,984901621912
Powys15***.151,89624931910
Ceredigion183**.211,88457842013
Sir Benfro45***.483,17136481912
Sir Gaerfyrddin6612**.785,736781262012
Abertawe4266*.546,1622313962113
Castell-nedd Port Talbot6***.62,091871381913
Pen-y-bont ar Ogwr24***.242,4602164771812
Bro Morgannwg36***.392,07375991813
Caerdydd54***.574,6266576572015
Rhondda Cynon Taf30***.305,3942343511911
Merthyr Tudful93**.121,545871562011
Caerffili6***.61,6861021801611
Blaenau Gwent6***.61,01796213189
Torfaen513**.542,58666932215
Sir Fynwy153***.1531,854135*2314
Casnewydd21***.212,9281381952313

Metadata

Teitl
Nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu mwy nag un sesiwn cwnsela

Diweddariad diwethaf
29 Mawrth 2019 29 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
Mawrth 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos y plant a’r bobl ifanc sydd wedi mynychu mwy nag un sesiwn cwnsela. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, sesiwn a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir. (2013/14, 2014/15 a 2015/16 Ystadegau Arbrofol Dynodedig)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod (ar wahân i ddechrau a diwedd pennod, sydd eisoes wedi'i gyfrifo fel cyfartaledd).

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Allweddeiriau
Cwnsela

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.