Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu gwasanaeth cwnsela yn ôl Ardal ac Ethnigrwydd
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Rhyw adeg geniCyn 2022/23 casglwyd yr eitem ddata fel rhywedd[Hidlo]
Rhyw adeg geni 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Ethnigrwydd[Hidlo]
-
Ethnigrwydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliGwynCliciwch yma i ddidoliO Dras CymysgCliciwch yma i ddidoliAsiaidd neu Asiaidd PrydeinigCliciwch yma i ddidoliDu neu Ddu PrydeinigCliciwch yma i ddidoliTsieineaidd neu Dsieineaidd PrydeinigCliciwch yma i ddidoliUnrhyw gefndir ethnig arallCliciwch yma i ddidoliAnhysbys
[Lleihau]Cymru22,8275582761562730960324,753
CymruYnys Môn a Gwyneddreolir gwasanaeth ar y cyd a data gorchuddion ddau awdurdod lleol a gyflenwir1,086156****1,110
Conwy59412****12627
Sir Ddinbych5859****21627
Sir y Flint84318***62731,149
Wrecsam954**12*45121,032
Powys1,45221****601,557
Ceredigion75024***9*795
Sir Benfro1,43196****1,464
Sir Gaerfyrddin2,82648186*12*2,934
Abertawe2,361636351*108*2,649
Castell-nedd Port Talbot1,065189****1,092
Pen-y-bont ar Ogwr60012*****657
Bro Morgannwg8882721**18*978
Caerdydd9841146042*42481,299
Rhondda Cynon Taf2,7904518126*392,919
Merthyr Tudful59442*****663
Caerffili90021****30957
Blaenau Gwent393******414
Torfaen91224*****945
Sir Fynwy420******432
Casnewydd3933318****456

Metadata

Teitl

Nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu gwasanaeth cwnsela

Diweddariad diwethaf

27 Mawrth 2024 27 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

March 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos y plant a’r bobl ifanc sydd wedi mynychu gwasanaeth cwnsela. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, ethnigrwydd a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.
Yn ogystal, dywedodd awdurdodau lleol nad oedd 322 rhai plant neu bobl ifanc a gafodd gwnsela yn nodi en bod yn wryw neu’n fenyw yn 2021/22. Bydd y ffurflen casglu data yn cael ei datblygu yn y dyfodol a bwdd yn cynnwys categoriau rhyw ychwanegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir. (2013/14, 2014/15 a 2015/16 Ystadegau Arbrofol Dynodedig)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Allweddeiriau

Cwnsela

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.