Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu gwasanaeth cwnsela yn ôl Ardal a Blwyddyn
None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ethnigrwydd[Hidlwyd]
-
Ethnigrwydd 1[Hidlo]
Rhyw adeg geniCyn 2022/23 casglwyd yr eitem ddata fel rhywedd[Hidlo]
Rhyw adeg geni 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23
[Lleihau]Cymru10,53611,56811,33711,55911,36411,7549,63310,54512,41112,342
CymruYnys Môn a Gwyneddreolir gwasanaeth ar y cyd a data gorchuddion ddau awdurdod lleol a gyflenwir477534402513540522432429534576
Conwy297330309267363372165207303324
Sir Ddinbych255294336378333318264237330297
Sir y Flint390396402351345339225309546603
Wrecsam597480534531474561513561519513
Powys195414339294273279543483693864
Ceredigion261276285288285306261300399396
Sir Benfro675591609687669762660645723741
Sir Gaerfyrddin9309159159931,0261,1289841,0531,4971,437
Abertawe1,0711,5691,2541,2691,2991,3111,1581,8001,3891,260
Castell-nedd Port Talbot477528513591441501552480435657
Pen-y-bont ar Ogwr264504300402414399288303348309
Bro Morgannwg372423405402411480321264516462
Caerdydd690693798975858786633561705594
Rhondda Cynon Taf1,6021,6261,6081,2511,2931,3479481,2571,4851,434
Merthyr Tudful252231252219327372420384333330
Caerffili309279432453249345261321468489
Blaenau Gwent225219318336279216174207240174
Torfaen405402426492558564351363513432
Sir Fynwy315414411387420318159105198234
Casnewydd483444486474510522318276240216

Metadata

Teitl

Nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu gwasanaeth cwnsela

Diweddariad diwethaf

27 Mawrth 2024 27 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

March 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos y plant a’r bobl ifanc sydd wedi mynychu gwasanaeth cwnsela. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, ethnigrwydd a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.
Yn ogystal, dywedodd awdurdodau lleol nad oedd 322 rhai plant neu bobl ifanc a gafodd gwnsela yn nodi en bod yn wryw neu’n fenyw yn 2021/22. Bydd y ffurflen casglu data yn cael ei datblygu yn y dyfodol a bwdd yn cynnwys categoriau rhyw ychwanegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir. (2013/14, 2014/15 a 2015/16 Ystadegau Arbrofol Dynodedig)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Allweddeiriau

Cwnsela