Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu gwasanaeth cwnsela yn ôl Ardal a Blwyddyn
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Ethnigrwydd[Hidlwyd]
-
Ethnigrwydd 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17
[Lleihau]Cymru10,53611,56811,33711,559
CymruYnys Môn a Gwynedd477534402513
Conwy297330309267
Sir Ddinbych255294336378
Sir y Flint390396402351
Wrecsam597480534531
Powys195414339294
Ceredigion261276285288
Sir Benfro675591609687
Sir Gaerfyrddin930915915993
Abertawe1,0711,5691,2541,269
Castell-nedd Port Talbot477528513591
Pen-y-bont ar Ogwr264504300402
Bro Morgannwg372423405402
Caerdydd690693798975
Rhondda Cynon Taf1,6021,6261,6081,251
Merthyr Tudful252231252219
Caerffili309279432453
Blaenau Gwent225219318336
Torfaen405402426492
Sir Fynwy315414411387
Casnewydd483444486474

Metadata

Teitl
Nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu gwasanaeth cwnsela

Diweddariad diwethaf
28 Mawrth 2018 28 Mawrth 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos y plant a’r bobl ifanc sydd wedi mynychu gwasanaeth cwnsela. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, ethnigrwydd a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Cwnsela