Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Y materion amlycaf i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gwasanaeth cwnsela yn ôl Ardal a Materion Amlycaf
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Rhyw adeg geniCyn 2022/23 casglwyd yr eitem ddata fel rhywedd[Hidlo]
Rhyw adeg geni 1[Hidlo]
Measure2
Materion Pennaf[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliCamdriniaeth (gan gynnwys rhywiol)Cliciwch yma i ddidoliAcademaiddCliciwch yma i ddidoliDicterCliciwch yma i ddidoliGorbryderCliciwch yma i ddidoliYmddygiadCliciwch yma i ddidoliProfedigaethCliciwch yma i ddidoliBwlioCliciwch yma i ddidoliCyfrifoldeb gofalCliciwch yma i ddidoliSeiberddiogelwch (gan gynnwys seiberfwlio ac anfon negeseuon rhywiol anweddus)Cliciwch yma i ddidoliIselderCliciwch yma i ddidoliCamdriniaeth ddomestigCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau bwytaCliciwch yma i ddidoliTeuluCliciwch yma i ddidoliPryderon ariannol / tlodiCliciwch yma i ddidoliSalwchCliciwch yma i ddidoliAnhysbysCliciwch yma i ddidoliPerthynas gyda chariadCliciwch yma i ddidoliPerthynas arallCliciwch yma i ddidoliPerthynas gydag athrawonCliciwch yma i ddidoliHunan-niweidioCliciwch yma i ddidoliHunan-werthCliciwch yma i ddidoliRhywiol (gan gynnwys cyfeiriadedd)Cliciwch yma i ddidoliStraenCliciwch yma i ddidoliCamddefnyddio sylweddauCliciwch yma i ddidoliHunanladdiadCliciwch yma i ddidoliMaterion trawsrywiolCliciwch yma i ddidoliArallCliciwch yma i ddidoliAnhysbys
[Lleihau]Cymru133,6201,6953,9069,51923,8834,8246,3633,8825972495,4789151,14623,8203421,5631022,0828,7001,4014,50611,5201,0988,1993512,1099512,4301,983
CymruYnys Môn a Gwyneddreolir gwasanaeth ar y cyd a data gorchuddion ddau awdurdod lleol a gyflenwir7,185841955581,209255321276**46893661,209*72*54441*23158833645*99***
Conwy3,726**17167813510542**93**486****2465463**147***162*
Sir Ddinbych4,0687228836368411423115681*285**822*39*60*66129189*123***99*
Sir y Flint2,961*14119559410214199**165**516***72141*111135*90****168
Wrecsam5,86845210*95130023721639*162**1,002*42*1176278116553463459*48*4266
Powys9,387156*1,038**327339**55899162*66**207555*348972***234***
Ceredigion3,88560225189492129120102**108**771***60342*144480*306*48*63*
Sir Benfro8,8051352912491,17319855539987*31866691,773*195*1179549317169960645*9066330*
Sir Gaerfyrddin14,8291503669062,72459469334275*4411141172,59869171*1951,242936571,182871,161*24069423*
Abertawe14,0431651981,0653,153312666249**84057992,508*99***168*1,284*771*321117**
Castell-nedd Port Talbot7,443962046391,431285330222**18645751,392*87*1113935122268739507*1143915366
Pen-y-bont ar Ogwr3,534484819868723119572**1353645768***39252*123204*129*48*78*
Bro Morgannwg4,071*195264744108186117**84**774***36306*150381*195*60*72*
Caerdydd4,137721564141,017*216108**189**771*27**144**204*114****285
Rhondda Cynon Taf15,9392405251,0112,78187690638145*420511172,871*243*3271,1671355251,6231201,0173918990174*
Merthyr Tudful4,32345*456801*210159**171**690****120**456*216*****
Caerffili4,572871384861,059276258153**192**999*51*72312****321*30***
Blaenau Gwent2,547*661773427216290**8433*546******72354*141*****
Torfaen4,7225117125263610523717133*2043957903*57*120297*12061557237*11763**
Sir Fynwy2,643*90231483*99***126**366****12069177168*120*****
Casnewydd4,956*147363939177177120**252**873***66195*19551336303**36105*

Metadata

Teitl

Y materion amlycaf i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gwasanaeth cwnsela yn

Diweddariad diwethaf

27 Mawrth 2024 27 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Cwnsela

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos y materion amlycaf ar gyfer y plant a’r bobl ifanc a dderbyniodd wasanaeth cwnsela. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, materion amlycaf a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.
Yn ogystal, dywedodd awdurdodau lleol nad oedd rhai plant neu bobl 322 ifanc a gafodd gwnsela yn nodi en bod yn wryw neu’n fenyw yn 2021/22. Bydd y ffurflen casglu data yn cael ei datblygu yn y dyfodol a bwdd yn cynnwys categoriau rhyw ychwanegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir. (2013/14, 2014/15 a 2015/16 Ystadegau Arbrofol Dynodedig)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim