Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Y materion amlycaf i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gwasanaeth cwnsela yn ôl Materion Amlycaf a Blwyddyn
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
Materion Pennaf[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22
Cyfanswm19,02319,77320,33420,87421,77121,66918,67219,90524,792
Camdriniaeth (gan gynnwys rhywiol)300276273222306234225243354
Academaidd471411450501438576540750789
Dicter1,5001,5391,5331,6741,5751,8301,3021,0681,809
Gorbryder.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,3802,3702,7903,2793,2674,1285,067
Ymddygiad8911,0029729271,1191,038627549729
Profedigaeth1,0569481,0021,0711,0621,0239098971,176
Bwlio930921885861792723519396591
Cyfrifoldeb gofal.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol78117901149969132
Seiberddiogelwch (gan gynnwys seiberfwlio ac anfon negeseuon rhywiol anweddus).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol42393048455142
Iselder828876936822912933873867996
Camdriniaeth ddomestig195195189168126147138123216
Anhwylderau bwyta195192177111141129156195279
Teulu4,7644,6984,2814,3744,4824,0083,5073,3874,038
Pryderon ariannol / tlodi878475666339483369
Salwch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105165225219255219297
Anhysbys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol918918151518
Perthynas gyda chariad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol216438267315261414381
Perthynas arall1,4461,4941,4071,5781,5121,4941,2211,2661,482
Perthynas gydag athrawon318219306213285294147150180
Hunan-niweidio1,1191,005792633693744591756945
Hunan-werth1,8002,1781,9651,8931,9201,8841,5991,8572,250
Rhywiol (gan gynnwys cyfeiriadedd)192198201153123117126159204
Straen1,6112,1691,8511,3981,6831,5661,1581,1551,440
Camddefnyddio sylweddau11110887544848483645
Hunanladdiad270243306252309390351390366
Materion trawsrywiol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5163816993156159
Arall819903705558477309360342486
Anhysbys1171116013221678186228255

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos y materion amlycaf ar gyfer y plant a’r bobl ifanc a dderbyniodd wasanaeth cwnsela. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, materion amlycaf a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.
Yn ogystal, dywedodd awdurdodau lleol nad oedd rhai plant neu bobl 322 ifanc a gafodd gwnsela yn nodi en bod yn wryw neu’n fenyw yn 2021/22. Bydd y ffurflen casglu data yn cael ei datblygu yn y dyfodol a bwdd yn cynnwys categoriau rhyw ychwanegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir. (2013/14, 2014/15 a 2015/16 Ystadegau Arbrofol Dynodedig)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Teitl

Y materion amlycaf i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gwasanaeth cwnsela yn

Diweddariad diwethaf

30 Mawrth 2023 30 Mawrth 2023

Diweddariad nesaf

Mawrth 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cwnsela

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.