Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Y materion amlycaf i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gwasanaeth cwnsela yn ôl Materion Amlycaf a Blwyddyn
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
Materion Pennaf[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18
Cyfanswm19,02319,77320,33420,87421,771
Camdriniaeth (gan gynnwys rhywiol)300276273222306
Academaidd471411450501438
Dicter1,5001,5391,5331,6741,575
Gorbryder..1,3802,3702,790
Ymddygiad8911,0029729271,119
Profedigaeth1,0569481,0021,0711,062
Bwlio930921885861792
Cyfrifoldeb gofal..7811790
Seiberddiogelwch (gan gynnwys seiberfwlio ac anfon negeseuon rhywiol anweddus)..423930
Iselder828876936822912
Camdriniaeth ddomestig195195189168126
Anhwylderau bwyta195192177111141
Teulu4,7644,6984,2814,3744,482
Pryderon ariannol / tlodi8784756663
Salwch..105165225
Anhysbys..9189
Perthynas gyda chariad..216438267
Perthynas arall1,4461,4941,4071,5781,512
Perthynas gydag athrawon318219306213285
Hunan-niweidio1,1191,005792633693
Hunan-werth1,8002,1781,9651,8931,920
Rhywiol (gan gynnwys cyfeiriadedd)192198201153123
Straen1,6112,1691,8511,3981,683
Camddefnyddio sylweddau111108875448
Hunanladdiad270243306252309
Materion trawsrywiol..516381
Arall819903705558477
Anhysbys11711160132216

Metadata

Teitl
Y materion amlycaf i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gwasanaeth cwnsela yn

Diweddariad diwethaf
29 Mawrth 2019 29 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
Mawrth 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos y materion amlycaf ar gyfer y plant a’r bobl ifanc a dderbyniodd wasanaeth cwnsela. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, materion amlycaf a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir. (2013/14, 2014/15 a 2015/16 Ystadegau Arbrofol Dynodedig)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Cwnsela