Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Y materion amlycaf i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gwasanaeth cwnsela yn ôl Materion Amlycaf a Blwyddyn
None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Rhyw adeg geniCyn 2022/23 casglwyd yr eitem ddata fel rhywedd[Hidlo]
Rhyw adeg geni 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
Materion Pennaf[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23
Cyfanswm19,02319,77320,33420,87421,77121,66919,35919,97425,22125,626
Camdriniaeth (gan gynnwys rhywiol)300276273222306234225240351339
Academaidd471411450501438576543753792804
Dicter1,5001,5391,5331,6741,5751,8301,3201,0681,8121,914
Gorbryder.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,3802,3702,7903,2793,3364,1225,0615,295
Ymddygiad8911,0029729271,1191,038633549729756
Profedigaeth1,0569481,0021,0711,0621,0239188971,1761,287
Bwlio930921885861792723522396591858
Cyfrifoldeb gofal.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7811790114996913293
Seiberddiogelwch (gan gynnwys seiberfwlio ac anfon negeseuon rhywiol anweddus).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4239304845514233
Iselder828876936822912933885867996885
Camdriniaeth ddomestig195195189168126147138123216165
Anhwylderau bwyta195192177111141129153195279249
Teulu4,7644,6984,2814,3744,4824,0083,5583,3844,0414,347
Pryderon ariannol / tlodi87847566633948336990
Salwch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105165225219255219297348
Anhysbys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol91891815151827
Perthynas gyda chariad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol216438267315261414381444
Perthynas arall1,4461,4941,4071,5781,5121,4941,2541,2661,4821,692
Perthynas gydag athrawon318219306213285294150150180342
Hunan-niweidio1,1191,005792633693744594753948774
Hunan-werth1,8002,1781,9651,8931,9201,8841,6741,8902,2591,893
Rhywiol (gan gynnwys cyfeiriadedd)192198201153123117126159204369
Straen1,6112,1691,8511,3981,6831,5661,1701,1521,4431,185
Camddefnyddio sylweddau11110887544848483642129
Hunanladdiad270243306252309390357390366297
Materion trawsrywiol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5163816993156159393
Arall819903705558477309366315495468
Anhysbys1171116013221678570309660150

Metadata

Teitl

Y materion amlycaf i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gwasanaeth cwnsela yn

Diweddariad diwethaf

27 Mawrth 2024 27 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Cwnsela

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos y materion amlycaf ar gyfer y plant a’r bobl ifanc a dderbyniodd wasanaeth cwnsela. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, materion amlycaf a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.
Yn ogystal, dywedodd awdurdodau lleol nad oedd rhai plant neu bobl 322 ifanc a gafodd gwnsela yn nodi en bod yn wryw neu’n fenyw yn 2021/22. Bydd y ffurflen casglu data yn cael ei datblygu yn y dyfodol a bwdd yn cynnwys categoriau rhyw ychwanegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir. (2013/14, 2014/15 a 2015/16 Ystadegau Arbrofol Dynodedig)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim