Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Myfyrwyr cymwysedig o Gymru ar gyrsiau AGA yn y DU yn ôl gwlad astudio a lefel ysgol
None
[Lleihau]Dosbarth GraddDosbarth gradd myfyrwyr cymwysedig nad oeddent yn gwneud TAR ac a oedd ar gyrsiau AGA[Hidlwyd]
-
Dosbarth Gradd 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhanbarth CartrefCyfeiriad parhaol cyn dechrau cwrs (domisil)[Hidlwyd]
-
Rhanbarth Cartref 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Math o RaddTystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) neu Radd Gyntaf sy\'n arwain at Statws Athro Cymwysedig[Hidlwyd]
-
Math o Radd 1[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
RhywO 2007/08, mae cyfanswm y personau\'n cynnwys y rheini o ryw amhenodol ac yn anhysbys; ac o 2013 mae\'n cynnwys y rheini a gategoreiddiwyd fel \'Arall\' o 2012/13. [Hidlo]
Rhyw 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Lefel YsgolA adnabyddir hefyd fel \'Cyfnod Ysgol\'[Hidlo]
-
[Lleihau]Lefel Ysgol 1
-
Lefel Ysgol 2
[Lleihau]Gwlad astudioMae\'r gwlad astudio yn dibynnu ar ganolfan weinyddol y sefydliad y mae\'r myfyriwr wedi\'i gofrestru ynddo.[Hidlo]
-
-
Gwlad astudio 1
[Lleihau]Pob MyfyrwyrCliciwch yma i ddidoliPob Myfyrwyr
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYsgol Gynradd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYsgol Uwchradd
[Lleihau]Y CyfanswmMae\'r cyfanswm yn cynnwys nifer fach o fyfyrwyr o sefydliadau yng Ngogledd Iwerddon a\'r Alban..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Y CyfanswmMae\'r cyfanswm yn cynnwys nifer fach o fyfyrwyr o sefydliadau yng Ngogledd Iwerddon a\'r Alban.Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Lloegr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol

Metadata

Teitl

Myfyrwyr cymwysedig o Gymru ar gyrsiau AGA yn y DU

Diweddariad diwethaf

25ain Mai 2024 25ain Mai 2024

Diweddariad nesaf

Mai 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru a Lloegr

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cynnig gwybodaeth am y cymwysterau a enillwyd gan fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA), sy'n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC), a ddarperir drwy sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

I addysgu fel athro cymwysedig mewn ysgol a gynhelir neu ysgol arbennig nas cynhelir yng Nghymru neu yn Lloegr, rhaid i fyfyrwyr fodloni safonau SAC. Gall myfyrwyr wneud hynny drwy naill ai gwneud cwrs gradd gyntaf sy'n cyfuno gradd - fel arfer BEd, BA neu BSc - â SAC, neu drwy gwblhau cwrs TAR sy'n arwain at SAC. Mae modd dilyn llwybrau eraill sy'n seiliedig ar gyflogaeth er mwyn ennill SAC, ond nid yw'r rhain wedi'u cynnwys yn y bwletin hwn.

Mae'r ffigurau'n cynrychioli'r nifer sydd wedi cofrestru ar gyfer pob blwyddyn, ac maent wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. O 2007/08 ymlaen, ni fydd y boblogaeth gofrestru'n cynnwys y myfyrwyr hynny sydd ar flwyddyn sabothol neu'n ysgrifennu eu traethodau.
Dylid cymryd gofal wrth gymharu data ar yr holl fyfyrwyr dros gyfnod o amser gan fod hyd cyrsiau'n gallu amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd gyntaf a oedd gynt yn bedair blynedd o hyd, bellach yn gyrsiau tair blynedd o hyd.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cofnod Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae’r cofnod o’r nifer sydd wedi ennill cymwysterau HESA yn nodi nifer y myfyrwyr sy’n gysylltiedig â dyfarniad cymhwyster Addysg Uwch (heb gynnwys credydau sefydliadau Addysg Uwch) yn ystod cyfnod adrodd HESA rhwng 1 Awst a 31 Gorffennaf. Mae hyn yn cynnwys cymwysterau a ddyfarnwyd i’r rhai a oedd wedi gohirio eu hastudiaethau (e.e. yn cymryd saib) ac a oedd wedi cyrraedd y pwynt lle roeddent yn barod i ysgrifennu am eu gwaith ymchwil. Nid yw’n cynnwys dyfarniadau i fyfyrwyr gwadd a chyfnewid, myfyrwyr sy’n astudio dramor gan mwyaf, na chymwysterau a ddyfernir sydd â dyddiad cwblhau fwy na 3 blynedd cyn y cyfnod adrodd.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu HESA. Diben y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae'n golygu talgrynnu'r ffigurau i'r lluosrif agosaf o 5. Dyma grynodeb o'r strategaeth:
• Mae cyfrifiadau o bobl yn cael eu talgrynnu i’r lluosrif o 5 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Er mwyn sicrhau y gellir cymharu data ynghylch cofrestru a chymhwyso ar gyrsiau Hyfforddiant Athrawon Cychwynnol, cafodd data Schools Direct eu tynnu o’r tablau cymhwyso rhwng 2012/13 a 2015/16.

Cyn cyhoeddi data 2021/22, cafodd myfyrwyr ar gyrsiau 'Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon y Blynyddoedd Cynnar' eu cynnwys yn y data. Nid yw'r myfyrwyr hyn bellach yn cael eu trin fel myfyrwyr ar gyrsiau sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC), ac felly maent yn cael eu tynnu o’r data. Adolygwyd ffigurau 2020/21 i adlewyrchu'r newid hwn. Mae'n ymddangos bod effaith y newid hwn yn fach iawn.

Cyn cyhoeddi data 2021/22, roedd myfyrwyr ar gyrsiau 'Diploma Ôl-raddedig mewn Addysg' yn cael eu trin yn anghywir fel myfyrwyr TAR. Arweiniodd hynny at orgofnodi myfyrwyr ar gyrsiau TAR. Mae'r myfyrwyr hyn bellach yn cael eu trin fel myfyrwyr ar gyrsiau gradd 'Eraill' sy’n arwain at SAC. Diwygiwyd data 2020/21 i adlewyrchu'r newid hwn. Mae'n ymddangos bod effaith y newid hwn yn fach iawn.


Ansawdd ystadegol

Dylid bod yn ofalus wrth gymharu data ar gyfer pob myfyriwr dros amser oherwydd gall hyd cyrsiau amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd cyntaf a arferai fod yn 4 blynedd bellach yn 3 blynedd o hyd.


Allweddeiriau

AGA Addysg Gychwynnol i Athrawon Cymru SAC Statws Athro Cymwysedig TAR Addysg