Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gyrsiau AGA yng Nghymru yn ôl math o radd, lefel ysgol a blwyddyn
None
SylwAr gyfer data rhwng 2008/09 a 2012/13, cofnodir myfyrwyr yn y Brifysgol Agored yng Nghymru fel myfyrwyr yn y Brifysgol Agored sy\'n cael eu hariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Rhwng 2013/14 a 2019/20, fe\'u cofnodir fel myfyrwyr sy\'n hanu o Gymru sy\'n astudio yn y Brifysgol Agored. O 2020/21 ymlaen, maent yn cael eu cyfrif fel myfyrwyr sydd wedi\'u cofrestru yng nghanolfan genedlaethol Cymru\'r Brifysgol Agored.[Hidlwyd]
[Lleihau]DomisilMyfyrwyr sy\'n hanu o Gymru yw\'r rhai sydd fel arfer yn byw yn y DU, gan gynnwys Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Domisil 1[Hidlo]
-
Domisil 2[Hidlo]
[Lleihau]Blwyddyn astudio[Hidlwyd]
-
Blwyddyn astudio 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfrwng CymraegP\'un a yw\'r cwrs yn galluogi\'r myfyriwr i addysgu\'n ddwyieithog<br />        [Hidlwyd]
-
Cyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
[Lleihau]RhywO 2007/08, mae cyfanswm y personau\'n cynnwys y rheini o ryw amhenodol ac yn anhysbys; ac mae\'n cynnwys y rheini a gategoreiddiwyd fel \'Arall\' o 2012/13.<br />        [Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Siaradwr CymraegA yw\’r myfyriwr yn ystyried ei hun yn siaradwr Cymraeg.[Hidlwyd]
-
Siaradwr Cymraeg 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]LefelTystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) neu Radd Gyntaf sy\'n arwain at Statws Athro Cymwysedig[Hidlo]
-
-
Lefel 1
[Lleihau]Lefel YsgolA adnabyddir hefyd fel \'Cyfnod Ysgol\'<br /><br />        [Hidlo]
-
-
[Lleihau]Lefel Ysgol 1
-
-
Lefel Ysgol 2
Cliciwch yma i ddidoli2010/11Cliciwch yma i ddidoli2011/12Cliciwch yma i ddidoli2012/13Cliciwch yma i ddidoli2013/14Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17Cliciwch yma i ddidoli2017/18Cliciwch yma i ddidoli2018/19Cliciwch yma i ddidoli2019/20Cliciwch yma i ddidoli2020/21Cliciwch yma i ddidoli2021/22
[Lleihau]Pob Myfyrwyr1,7801,7601,7401,6501,5001,3101,2451,2001,0651,0801,6801,610
Pob MyfyrwyrTARTAR[Lleihau]Pob Myfyrwyr1,3701,3601,3401,2851,1651,0009559208258751,3951,315
Pob Myfyrwyr[Ehangu]Ysgol Gynradd430460470465465440425430375420635645
[Ehangu]Ysgol Uwchradd940900870820695560530495450455760670
Gradd ArallGradd arall sy\'n arwain at SAC[Lleihau]Pob Myfyrwyr415400405365335305290280240205285300
Pob Myfyrwyr[Ehangu]Ysgol Gynradd335310305300290270270245210190285295
[Ehangu]Ysgol Uwchradd75959565453520353010.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys5

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cynnig gwybodaeth am gofrestriadau ar gyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA), sy'n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC), a ddarperir drwy sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.
I addysgu fel athro cymwysedig mewn ysgol a gynhelir neu ysgol arbennig nas cynhelir yng Nghymru neu yn Lloegr, rhaid i fyfyrwyr fodloni safonau SAC. Gall myfyrwyr wneud hynny drwy naill ai gwneud cwrs gradd gyntaf sy'n cyfuno gradd - fel arfer BEd, BA neu BSc - â SAC, neu drwy gwblhau cwrs TAR sy'n arwain at SAC. Mae modd dilyn llwybrau eraill sy'n seiliedig ar gyflogaeth er mwyn ennill SAC, ond nid yw'r rhain wedi'u cynnwys yn y bwletin hwn.
Mae'r ffigurau'n cynrychioli'r nifer sydd wedi cofrestru ar gyfer pob blwyddyn, ac maent wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. O 2007/08 ymlaen, ni fydd y boblogaeth gofrestru'n cynnwys y myfyrwyr hynny sydd ar flwyddyn sabothol neu'n ysgrifennu eu traethodau.
Dylid cymryd gofal wrth gymharu data ar yr holl fyfyrwyr dros gyfnod o amser gan fod hyd cyrsiau'n gallu amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd gyntaf a oedd gynt yn bedair blynedd o hyd, bellach yn gyrsiau tair blynedd o hyd.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae poblogaeth gofrestru safonol Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn cyfrif pawb a gofrestrodd o fewn y flwyddyn adrodd 1 Awst tan 31 Gorffennaf. Ni chaiff myfyrwyr sy’n gadael o fewn pythefnos i’w dyddiad dechrau, neu o fewn blwyddyn i’w dyddiad dechrau, ac sydd ar gwrs sy’n para mwy na phythefnos, eu cynnwys yn y boblogaeth gofrestru safonol. Mae myfyrwyr segur, myfyrwyr sy’n ymweld a myfyrwyr cyfnewid o dramor a myfyrwyr sy’n astudio eu rhaglen gyfan y tu allan i’r DU hefyd yn cael eu heithrio o’r niferoedd hyn.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu HESA. Diben y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae'n golygu talgrynnu'r ffigurau i'r lluosrif agosaf o 5. Dyma grynodeb o'r strategaeth:
• Mae'r niferoedd sy'n llai na 3 wedi'u talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli fel '.'
• Caiff pob ffigur arall eu talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ar hyn o bryd mae'r Brifysgol Agored yn cofnodi pob myfyriwr ar gyrsiau AGA yng nghanolfan genedlaethol Cymru'r Brifysgol Agored fel myfyrwyr sy’n hyfforddi i addysgu yn Gymraeg. Arweiniodd hyn at orgofnodi nifer y myfyrwyr a oedd yn hyfforddi i addysgu'n ddwyieithog yn 2020/21. Mae'r ffigurau hyn wedi cael eu diwygio ers hynny yn dilyn gwaith gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a'r Brifysgol Agored. Mae Llywodraeth Cymru bellach yn cael gwybodaeth am fyfyrwyr sy'n hyfforddi i addysgu'n ddwyieithog yn uniongyrchol gan y Brifysgol Agored, er mwyn darparu ffigurau diwygiedig bob blwyddyn.

Teitl

Myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gyrsiau AGA yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

25ain Mai 2023 25ain Mai 2023

Diweddariad nesaf

Mai 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Rhanbarthau addysg Llywodraeth Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

AGA Addysg Gychwynnol i Athrawon Cymru SAC Statws Athro Cymwysedig TAR Addysg


Ansawdd ystadegol

Dylid bod yn ofalus wrth gymharu data ar gyfer pob myfyriwr dros amser oherwydd gall hyd cyrsiau amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd cyntaf a arferai fod yn 4 blynedd bellach yn 3 blynedd o hyd.

Ar hyn o bryd mae’r Brifysgol Agored yn cofnodi pob myfyriwr sy’n hanu o Gymru sy’n astudio cyrsiau addysg gychwynnol athrawon fel rhai sy’n hyfforddi i addysgu yn Gymraeg. Mae hyn yn golygu bod nifer y myfyrwyr sy’n hyfforddi i addysgu yn Gymraeg yn debygol o gael ei or-adrodd ar gyfer 2020/21 wrth gynnwys myfyrwyr o’r Brifysgol Agored. Mae Llywodraeth Cymru yn ymchwilio i sut gellir adrodd am y myfyrwyr hyn mewn ffordd fwy cywir.