Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Myfyrwyr cymwysedig cyrsiau AGA yng Nghymru yn ôl rhanbarth cartref a lefel ysgol
None
Sylw<br />          <br />          Rhwng 2008/09 a 2012/13 cyfrifwyd y \'Brifysgol Agored\' yn ôl nifer y myfyrwyr yn y Brifysgol Agored a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Fel arall, cant eu cyfrif fel myfyrwyr sy\'n hanu o Gymru sy\'n astudio yn y Brifysgol Agored<br /><br />        <br />        <br />        <br />        [Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfrwng y Gymraeg<br />          P\'un a yw\'r cwrs yn galluogi\'r myfyriwr i addysgu\'n ddwyieithog<br />        [Hidlwyd]
-
Cyfrwng y Gymraeg 1[Hidlo]
[Lleihau]Dosbarth gradd          Dosbarth gradd myfyrwyr cymwysedig nad oeddent un gwneud TAR ac a oedd ar gyrsiau AGA <br />        [Hidlwyd]
-
Dosbarth gradd 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw<br />          O 2007/08, mae cyfanswm y personau\'n cynnwys y rheini o ryw amhenodol ac yn anhysbys; ac o 2013 mae\'n cynnwys y rheini a gategoreiddiwyd fel \'Arall\' o 2012/13. <br />        [Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhanbarth Cartref          Cyfeiriad parhaol cyn dechrau cwrs (domisil)<br />        [Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhanbarth Cartref 1[Hidlo]
-
Rhanbarth Cartref 2[Hidlo]
[Lleihau]Siaradwr Cymraeg                    A yw\’r myfyriwr yn ystyried ei hun yn siaradwr Cymraeg.<br />        <br />        [Hidlwyd]
-
Siaradwr Cymraeg 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Lefel Ysgol          A adnabyddir hefyd fel \'Cyfnod Ysgol\'<br /><br />        [Hidlo]
-
[Lleihau]Lefel Ysgol 1
-
Lefel Ysgol 2
[Lleihau]Math o Radd[Hidlo]
-
-
Math o Radd 1
[Lleihau]Pob MyfyrwyrCliciwch yma i ddidoliPob Myfyrwyr
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYsgol Gynradd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYsgol Uwchradd
[Lleihau]Pob Myfyrwyr6406301,270
Pob MyfyrwyrTARTAR yn cynnwys Tystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion a Diploma Addysg i Raddedigion4706101,080
Gradd ArallGradd arall sy\'n arwain at SAC17520190

Metadata

Teitl

Myfyrwyr cymwysedig cyrsiau AGA yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

26ain Mai 2022 26ain Mai 2022

Diweddariad nesaf

Mai 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru a Lloegr

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cynnig gwybodaeth am y cymwysterau a enillwyd gan fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA), sy'n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC), a ddarperir drwy sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

I addysgu fel athro cymwysedig mewn ysgol a gynhelir neu ysgol arbennig nas cynhelir yng Nghymru neu yn Lloegr, rhaid i fyfyrwyr fodloni safonau SAC. Gall myfyrwyr wneud hynny drwy naill ai gwneud cwrs gradd gyntaf sy'n cyfuno gradd - fel arfer BEd, BA neu BSc - â SAC, neu drwy gwblhau cwrs TAR sy'n arwain at SAC. Mae modd dilyn llwybrau eraill sy'n seiliedig ar gyflogaeth er mwyn ennill SAC, ond nid yw'r rhain wedi'u cynnwys yn y bwletin hwn.
Mae'r ffigurau'n cynrychioli'r nifer sydd wedi cofrestru ar gyfer pob blwyddyn, ac maent wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. O 2007/08 ymlaen, ni fydd y boblogaeth gofrestru'n cynnwys y myfyrwyr hynny sydd ar flwyddyn sabothol neu'n ysgrifennu eu traethodau.
Dylid cymryd gofal wrth gymharu data ar yr holl fyfyrwyr dros gyfnod o amser gan fod hyd cyrsiau'n gallu amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd gyntaf a oedd gynt yn bedair blynedd o hyd, bellach yn gyrsiau tair blynedd o hyd.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cofnod Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae poblogaeth gofrestru safonol Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn cyfrif pawb a gofrestrodd o fewn y flwyddyn adrodd 1 Awst tan 31 Gorffennaf. Ni chaiff myfyrwyr sy’n gadael o fewn pythefnos i’w dyddiad dechrau, neu o fewn blwyddyn i’w dyddiad dechrau, ac sydd ar gwrs sy’n para mwy na phythefnos, eu cynnwys yn y boblogaeth gofrestru safonol. Mae myfyrwyr segur, myfyrwyr sy’n ymweld a myfyrwyr cyfnewid o dramor a myfyrwyr sy’n astudio eu rhaglen gyfan y tu allan i’r DU hefyd yn cael eu heithrio o’r niferoedd hyn.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu HESA. Diben y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae'n golygu talgrynnu'r ffigurau i'r lluosrif agosaf o 5. Dyma grynodeb o'r strategaeth:
• Mae'r niferoedd sy'n llai na 3 wedi'u talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli fel '.'
• Caiff pob ffigur arall eu talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5

Ansawdd ystadegol

Dylid bod yn ofalus wrth gymharu data ar gyfer pob myfyriwr dros amser oherwydd gall hyd cyrsiau amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd cyntaf a arferai fod yn 4 blynedd bellach yn 3 blynedd o hyd.


Allweddeiriau

AGA Addysg Gychwynnol i Athrawon Cymru SAC Statws Athro Cymwysedig TAR Addysg