Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Recriwtio athrawon: nifer y ceisiadau a dderbyniwyd yn ôl pwnc a blwyddyn
None
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
[Lleihau]Cyfnod[Hidlwyd]
-
Cyfnod 1[Hidlo]
[Lleihau]Math[Hidlwyd]
-
Math 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Pwnc[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Pwnc 1
-
-
Pwnc 2
Cliciwch yma i ddidoliIon-Rha 2007Cliciwch yma i ddidoliIon-Rha 2008Cliciwch yma i ddidoliIon-Rha 2009Cliciwch yma i ddidoliIon-Rha 2010Cliciwch yma i ddidoliIon-Rha 2011Cliciwch yma i ddidoliIon-Rha 2012Cliciwch yma i ddidoliIon-Rha 2013Cliciwch yma i ddidoliIon-Rha 2014Cliciwch yma i ddidoliIon-Rha 2015Cliciwch yma i ddidoliIon-Rha 2016Cliciwch yma i ddidoliIon-Rha 2017Cliciwch yma i ddidoliIon-Rha 2018Cliciwch yma i ddidoliIon-Rha 2019
[Lleihau]Cyfanswm22,59725,02221,70222,84926,92429,87621,77221,24920,13518,38320,46817,29116,992
Cyfanswm[Lleihau]CynraddCynradd13,36915,42813,83115,19016,70919,31613,20513,85212,72711,01313,16111,47611,826
[Lleihau]Cyfanswm Uwchradd9,2289,5947,8717,65910,21510,5608,5677,3977,4087,3707,3075,8155,166
Cyfanswm UwchraddCelf497536528564365349252236197204203255263
Bioleg319133116125158184978513968554620
Cemeg13712666145212192200869690593234
Dylunio a Thechnoleg599490544603708669457530314253314230206
Saesneg1,1861,2951,3601,0341,4541,7091,1201,0321,1759251,146891583
Daearyddiaeth389371241285370323360294262134143172243
Hanes390575291290434512340331373272347182170
Technoleg Gwybodaeth39418929931466152749815420820014412785
Mathemateg8389498128401,3681,2811,2641,110955913947621672
Ieithoedd Tramor Modern433546363300335360326346212275360122182
Cerddoriaeth19234835992347277187235209176218128120
Addysg Gorfforol868739510436553697427571274716730499314
Ffiseg162135981251659168468287577754
Addysg Grefyddol302217202258412230181242319427238252171
Gwyddoniaeth8311,0941,062695891873907602841767743591568
Cymraeg iaith gyntaf10589835758151120936263655253
Cymraeg ail iaith220336219135292351247324300317261207111
Cydlynydd AAA10174633758637913961329569
Pwnc arall1,1831,0024591,0251,2211,4031,0287891,1461,3609741,1361,168
Anhysbys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25605730.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1551.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12
Pennaeth/ddirprwy bennaeth etce.e swydd wag ar gyfer pennaeth neu ddirprwy bennaeth nad yw’n addysgu o gwbl.823921532461062954511851546227110068

Metadata

Teitl

Recriwtio athrawon: Nifer y ceisiadau a dderbyniwyd yn ôl pwnc a blwyddyn

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

EducationWorkforceData@gov.wales

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Ers 2007

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol. Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.