Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Athrawon cyfwerth ag amser llawn yn ôl etholaeth Cynulliad a chategori
None
[Lleihau]Rhyw                              Male or Female<br />        <br />        <br />        [Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
CôdArdal[Hidlo]
Blwyddyn                    Calendar year <br />        <br />        [Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Categori[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Categori 1
-
Categori 2
[Lleihau]Etholaeth[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Etholaeth 1
-
-
Etholaeth 2
[Lleihau]Cyfanswm: AthrawonCliciwch yma i ddidoliCyfanswm: Athrawon
[Lleihau]Cyfanswm: athrawon cymwysedigCliciwch yma i ddidoliCyfanswm: athrawon cymwysedig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAthrawon eraillAthrawon eraill: heb statws SAC ond heb fod yn ‘anghymwysedig’ h.y. rheini y mae’r Rheoliadau Addysg Gwaith Penodedig a Chofrestru yn gymwys iddynt.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyfforddeion HCA (ITT)Athrawon dan hyfforddiant ar gyrsiau Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAthrawon peripatetigAthrawon peripatetig yn yr ysgol ar ddyddiad y cyfrifiad[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAthro cyflenwi parhaolAthro cyflenwi parhaol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeb gymhwysoAthrawon nad ydynt yn cael eu cydnabod fel rhai sydd wedi cymhwyso (e.e. myfyrwyr)
Cliciwch yma i ddidoliPenaethiaidCliciwch yma i ddidoliPenaethiaid dros droCliciwch yma i ddidoliDirprwy benaethiaidCliciwch yma i ddidoliPenaethiaid cynorthwyolCliciwch yma i ddidoliAthrawon cymwysedig eraill
[Lleihau]Cymru3,8653603,3503,03562,88073,4805051,22055*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75,260
Cymru[Lleihau]Gogledd CymruAberconwy75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60751,1051,320*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,350
Alun a Glannau Dyfrdwy90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.80801,5551,815*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,860
Arfon110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.90751,3501,630*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,655
De Clwyd105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.85601,1301,400*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,435
Gorllewin Clwyd115*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.65801,4001,665*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,695
Delyn120*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.751001,6001,895*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,955
Dyffryn Clwyd90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.75901,5951,855*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,885
Wrecsam85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70851,6551,90030*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,950
Ynys Môn135*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.65851,2901,565*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,595
[Lleihau]Canolbarth a Gorllewin CymruBrycheiniog a Sir Faesyfed100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.75601,1301,385*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,440
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.251151,3251,560*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,585
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.501101,5501,815*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,860
Ceredigion110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60901,3401,610*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,660
Dwyfor Meirionnydd140*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60759901,26520*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,295
Llanelli105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.751001,5601,855*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,900
Sir Drefaldwyn120*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70751,1901,465*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,505
Preseli Sir Benfro110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60751,5101,755*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,775
[Lleihau]Gorllewin De CymruAberafan60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.75301,1751,345*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,375
Pen-y-bont ar Ogwr85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.90601,7752,020*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,070
Gwyr95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.105401,5501,790*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,845
Castell-nedd95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.115551,6351,920*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,940
Ogwr901590751,7302,0002545*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,065
Dwyrain Abertawe90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.95751,7752,050*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,125
Gorllewin Abertawe70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.75301,3251,505*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,525
[Lleihau]Canol De CymruCanol Caerdydd80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.80701,6601,895*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,970
Gogledd Caerdydd75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.80902,1102,365*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,455
De Caerdydd a Phenarth130*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.140852,5502,905*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,985
Gorllewin Caerdydd120*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1101052,6152,9502545*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,020
Cwm Cynon115*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.105551,5501,840*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,875
Pontypridd90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.951051,7152,010*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,060
Rhondda95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.105801,3601,640*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,680
Bro Morgannwg110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1151002,1352,470*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,560
[Lleihau]Dwyrain De CymruBlaenau Gwent70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.75651,2351,450*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,470
Caerffili110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.115701,7302,035*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,110
Islwyn90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.95651,6101,865*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,900
Merthyr Tudful a Rhymni90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.100851,4101,700*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,715
Mynwy80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.80551,4301,645*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,690
Dwyrain Casnewydd80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.90601,6801,920*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,960
Gorllewin Casnewydd95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.110952,2502,555*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,620
Torfaen75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.85501,6001,82025*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,850

Metadata

Teitl

Athrawon cyfwerth ag amser-llawn yn ôl etholaeth Cynulliad a chategori

Diweddariad diwethaf

Medi 2023 Medi 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

EducationWorkforceData@gov.wales

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

* = ffigurau yn fwy na 0 ond llai na 5. Mae niferoedd athrawon wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.