Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Addysgu'r Gymraeg mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chategori
None
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
Blwyddyn<br />                    Academic year <br />        <br />        [Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math[Hidlo]
-
Math 1
[Lleihau]ALlRhanbarth                                        There are four formal Education consortia in Wales covering: North Wales, South West and Mid Wales, Central South Wales, South East Wales. <br />        <br />        <br />        <br />        [Hidlo]
-
-
[Lleihau]ALlRhanbarth 1
-
-
ALlRhanbarth 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliAthrawon cymwysedig sy’n addysgu’r Gymraeg fel iaith gyntafCliciwch yma i ddidoliAthrawon cymwysedig sy’n addysgu’r Gymraeg fel ail iaith yn unigCliciwch yma i ddidoliAthrawon cymwysedig sy’n addysgu pynciau eraill trwy gyfrwng y GymraegCliciwch yma i ddidoliAthrawon cymwysedig sy’n gallu addysgu’r Gymraeg neu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, ond nad ydynt yn gwneud hynnyCliciwch yma i ddidoliAthrawon nad ydynt yn gymwysedig i addysgu’r Gymraeg neu drwy gyfrwng y Gymraeg
[Lleihau]Cymru10,14529,3306,8602,77026,33575,450
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru3,7405,3002,5357804,49516,855
Gogledd CymruSir Ynys Môn83580490651201,585
Gwynedd1,665509601352003,015
Conwy4156904851709002,660
Sir Ddinbych4758402751109152,615
Sir y Fflint1402,0351201151,4453,850
Wrecsam2101,6102001859203,125
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru3,5557,4902,3857506,64520,825
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys3001,2002651551,1153,040
Sir Ceredigion6451855901102151,745
Sir Benfro4251,135175709202,720
Sir Gaerfyrddin1,4709407702151,0754,465
Abertawe4352,6253451102,1005,610
Castell-nedd Port Talbot2801,405240951,2153,230
[Lleihau]Canol De Cymru1,9609,9551,4907409,58523,730
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr1501,5201501201,7253,655
Bro Morgannwg2201,5252501301,5703,700
Rhondda Cynon Taf6402,0754802002,3055,710
Merthyr Tudful110690.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol355351,365
Caerdydd8354,1456102503,4559,295
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru8906,5854555005,61014,050
De-ddwyrain CymruCaerffili5201,8702252151,5404,360
Blaenau Gwent30695.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.6001,365
Torfaen125985145808302,170
Sir Fynwy60870.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol708901,890
Casnewydd1502,160801101,7454,255

Metadata

Teitl

Addysgu'r Gymraeg mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chategori

Diweddariad diwethaf

Medi 2023 Medi 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

EducationWorkforceData@gov.wales

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

* = ffigurau yn fwy na 0 ond llai na 5. Mae niferoedd athrawon wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.