Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Staff rheoli a darparu yn ôl awdurdod lleol a lefel cymhwyster
None
[Lleihau]Oriau Gwaith[Hidlwyd]
-
Oriau Gwaith 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Cymwysterau[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliPob unigolynCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y rheini sydd â chymhwyster JNC o lefel 2 i fyny (gradd, diploma, NOCN3)Cliciwch yma i ddidoliHeb gymhwyster JNC hyd at lefel 2, ond yn derbyn hyfforddiantCliciwch yma i ddidoliHeb gymhwyster JNC hyd at lefel 2, ac nid yw'n derbyn hyfforddiant
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru7,1886,140420610
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn........
Gwynedd4843923953
Conwy196183121
Sir Ddinbych230215150
Sir y Flint3903242739
Wrecsam3863501917
Powys3102451253
Ceredigion625930
Sir Benfro3842882571
Sir Gaerfyrddin3152831615
Abertawe38924227103
Castell-nedd Port Talbot4513831157
Pen-y-bont ar Ogwr16415059
Bro Morgannwg2812381825
Rhondda Cynon Taf293265271
Merthyr Tudful219202314
Caerffili1,0118777064
Blaenau Gwent19719052
Tor-faen128110162
Sir Fynwy162139320
Casnewydd2462053110
Caerdydd6545852643

Metadata

Teitl
Gweithlu'r gwasanaeth ieuenctid - staff cyflwyno Rheoli ac yn ôl y cymhwyster

Diweddariad diwethaf
24 Hydref 2019 24 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020


Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am y Gwasanaeth Ieuenctid, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a ddangosir yma yn dangos dadansoddiad o lefelau staffio yng Ngwasanaeth Ieuenctid Cymru yn ôl awdurdod lleol, math o gymwysterau ac oriau gwaith.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu drwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau lleol ar 31 Mawrth bob blwyddyn. Cyfeiriwch at y nodiadau cyfarwyddyd a'r ffurflen casglu data am ddisgrifiad o'r meini prawf ar gyfer pob cwestiwn a manylion y fformat a ddefnyddiwyd i gasglu'r data (gweler dolenni).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Ar gyfer arolygon 2010-11 a 2011-12, mae llawer o waith wedi'i wneud ar ganllawiau a diffiniadau i sicrhau dull cyson ymhlith awdurdodau, er mwyn egluro rhai problemau hysbys gydag arolygon cynharach, ac i adlewyrchu polisi cyfredol. Gan hynny, nid yw'r set ddata hon yn cynnwys unrhyw gymariaethau uniongyrchol â blynyddoedd cyn 2010-11, gan y byddai'n rhoi darlun anghywir o ran canlyniadau ansoddol ac effaith. Mae data ar gyfer blynyddoedd blaenorol i'w gweld yn yr is-ffolder 'Data hyd at 2009-10'.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, fel a welir o ddilyn y ddolen.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf dan sylw wedi'i ddiwygio ers ei gyhoeddi'n flaenorol. Defnyddir (r) i ddangos y diwygiadau yn y data. Gan fod y data hwn yn rhan o gasgliadau data eraill hefyd, er enghraifft cyfrifon o eiddo sy'n cydymffurio â Safon Ansawdd Tai Cymru, mae'n bosibl y gwneir mân ddiwygiadau i'r data maes o law. Os oes angen, er enghraifft lle mae diwygiadau sylweddol, bydd y diwygiadau hyn yn cael eu cynnwys hefyd wrth ryddhau data diwygiedig yn ffurfiol (gweler dolenni).

Ansawdd ystadegol
Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig fel a welir o ddilyn y ddolen. Mae ansawdd y data a gesglir drwy'r arolwg hwn yn parhau i ddatblygu, wrth i ni wella'r canllawiau a'r diffiniadau a ddefnyddir yn yr arolwg yn ganolog, ac wrth i wasanaethau ieuenctid wella eu systemau rheoli yn lleol, a brynwyd drwy ddefnyddio cyllid o ddyraniad grant refeniw Llywodraeth Cymru ar gyfer 2009-10, er mwyn sicrhau bod y data a gesglir ar gyfer yr archwiliad yn gadarn, cyfredol a chywir. Mae'r materion hyn yn effeithio ar gymaroldeb data o flwyddyn i flwyddyn.

Allweddeiriau
Gwasanaeth ieuenctid, Plant, Pobl Ifanc, Gweithlu, Aelodau cofrestredig, Cysylltiadau, Achrediadau, Incwm, Gwariant, Lleoliadau, Prosiectau