Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Staff rheoli a darparu yn ôl awdurdod lleol a lefel cymhwyster
None
[Lleihau]Oriau GwaithNifer yr unigolion llawn amser / Rhan-amser a gweithwyr cyfwerth a llawn amser[Hidlwyd]
-
Oriau Gwaith 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
BlwyddynDiwedd Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
CymwysterauLefelau cymwysterau staff yng Ngwasanaeth Levenetid Cymru[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol22 awdurdod lleol a mynediad i Gymru gyfan[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliPob unigolynCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y rheini sydd â chymhwyster JNC o lefel 2 i fyny (gradd, diploma, NOCN3)JNC = Cyd-bwyllgor Trafod ar gyfer Gweithwyr Ieuenctid a ChymunedolCliciwch yma i ddidoliHeb gymhwyster JNC hyd at lefel 2, ond yn derbyn hyfforddiantJNC = Cyd-bwyllgor Trafod ar gyfer Gweithwyr Ieuenctid a ChymunedolCliciwch yma i ddidoliHeb gymhwyster JNC hyd at lefel 2, ac nid yw'n derbyn hyfforddiantJNC = Cyd-bwyllgor Trafod ar gyfer Gweithwyr Ieuenctid a Chymunedol
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru8,4657,205509733
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys MônNi ddarparwyd unrhyw ddata ar gyfer 2016-17. Nid oes data ar gyfer aelodaeth, achredu a lleoliadau ar gael ar gyfer 2014-15 neu 2015-16. Mae data ar gyfer 2013-14 a ddefnyddir ar gyfer 2015-16..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Gwynedd5344195956
Conwy218201161
Sir Ddinbych283255271
Sir y Flint4423742741
Wrecsam4534142217
Powys3672781673
Ceredigion787530
Sir Benfro4523352691
Sir Gaerfyrddin3833392815
Abertawe47529827133
Castell-nedd Port Talbot5404541373
Pen-y-bont ar Ogwr20919199
Bro Morgannwg3212781825
Rhondda Cynon Taf350320291
Merthyr Tudful258239316
Caerffili1,1931,0408073
Blaenau Gwent24223552
Tor-faen155132212
Sir Fynwy199168625
Casnewydd2932483213
Caerdydd7276472951

Metadata

Teitl

Gweithlu'r gwasanaeth ieuenctid - staff cyflwyno Rheoli ac yn ôl y cymhwyster

Diweddariad diwethaf

10 Mehefin 2021 10 Mehefin 2021

Diweddariad nesaf

Mehefin 2022


Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am y Gwasanaeth Ieuenctid, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a ddangosir yma yn dangos dadansoddiad o lefelau staffio yng Ngwasanaeth Ieuenctid Cymru yn ôl awdurdod lleol, math o gymwysterau ac oriau gwaith.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu drwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau lleol ar 31 Mawrth bob blwyddyn. Cyfeiriwch at y nodiadau cyfarwyddyd a'r ffurflen casglu data am ddisgrifiad o'r meini prawf ar gyfer pob cwestiwn a manylion y fformat a ddefnyddiwyd i gasglu'r data (gweler dolenni).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Ar gyfer arolygon 2010-11 a 2011-12, mae llawer o waith wedi'i wneud ar ganllawiau a diffiniadau i sicrhau dull cyson ymhlith awdurdodau, er mwyn egluro rhai problemau hysbys gydag arolygon cynharach, ac i adlewyrchu polisi cyfredol. Gan hynny, nid yw'r set ddata hon yn cynnwys unrhyw gymariaethau uniongyrchol â blynyddoedd cyn 2010-11, gan y byddai'n rhoi darlun anghywir o ran canlyniadau ansoddol ac effaith. Mae data ar gyfer blynyddoedd blaenorol i'w gweld yn yr is-ffolder 'Data hyd at 2009-10'.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, fel a welir o ddilyn y ddolen.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf dan sylw wedi'i ddiwygio ers ei gyhoeddi'n flaenorol. Defnyddir (r) i ddangos y diwygiadau yn y data. Gan fod y data hwn yn rhan o gasgliadau data eraill hefyd, er enghraifft cyfrifon o eiddo sy'n cydymffurio â Safon Ansawdd Tai Cymru, mae'n bosibl y gwneir mân ddiwygiadau i'r data maes o law. Os oes angen, er enghraifft lle mae diwygiadau sylweddol, bydd y diwygiadau hyn yn cael eu cynnwys hefyd wrth ryddhau data diwygiedig yn ffurfiol (gweler dolenni).

Ansawdd ystadegol

Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig fel a welir o ddilyn y ddolen. Mae ansawdd y data a gesglir drwy'r arolwg hwn yn parhau i ddatblygu, wrth i ni wella'r canllawiau a'r diffiniadau a ddefnyddir yn yr arolwg yn ganolog, ac wrth i wasanaethau ieuenctid wella eu systemau rheoli yn lleol, a brynwyd drwy ddefnyddio cyllid o ddyraniad grant refeniw Llywodraeth Cymru ar gyfer 2009-10, er mwyn sicrhau bod y data a gesglir ar gyfer yr archwiliad yn gadarn, cyfredol a chywir. Mae'r materion hyn yn effeithio ar gymaroldeb data o flwyddyn i flwyddyn.

Allweddeiriau

Gwasanaeth ieuenctid, Plant, Pobl Ifanc, Gweithlu, Aelodau cofrestredig, Cysylltiadau, Achrediadau, Incwm, Gwariant, Lleoliadau, Prosiectau