Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Gwaith ieuenctid

Cyfres o ddata sy'n cael ei ddefnyddio i fonitro tueddiadau yng ngweithlu, prosiectau ac aelodau a chyllid y Gwaith Ieuenctid statudol yng Nghymru, fel y maent yn cael eu rheoli a'u gweithredu gan yr awdurdodau lleol.