Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Staff rheoli a darparu yn ôl awdurdod lleol ac oriau gwaith
None
[Lleihau]Cymwysterau[Hidlwyd]
-
Cymwysterau 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Oriau Gwaith[Hidlo]
-
Oriau Gwaith 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm nifer yr unigolionCliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer yr unigolion
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr unigolion amser llawnCliciwch yma i ddidoliNifer yr unigolion rhan amserCliciwch yma i ddidoliNifer y staff sy'n gyfwerth ag amser llawn staff rhan amserCliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer y staff sy'n gyfwerth ag amser llawn
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru1,7874,2239702,7576,010
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn..........
Gwynedd363993874435
Conwy571171370174
Sir Ddinbych331492053182
Sir y Flint362914177327
Wrecsam10422267171326
Powys8417061145254
Ceredigion381144249
Sir Benfro8722445132311
Sir Gaerfyrddin13911421160253
Abertawe15814950208307
Castell-nedd Port Talbot10526517122370
Pen-y-bont ar Ogwr973613110133
Bro Morgannwg4719662109243
Rhondda Cynon Taf1786211189240
Merthyr Tudful7610037113176
Caerffili13469596230829
Blaenau Gwent82781496160
Tor-faen822419101106
Sir Fynwy795122101130
Casnewydd2516994119194
Caerdydd73502200273575

Metadata

Teitl
Gweithlu'r gwasanaeth ieuenctid - staff cyflwyno Rheoli ac yn ôl y cymhwyster

Diweddariad diwethaf
17 Hydref 2018 17 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
Hydref 2019


Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am y Gwasanaeth Ieuenctid, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a ddangosir yma yn dangos dadansoddiad o lefelau staffio yng Ngwasanaeth Ieuenctid Cymru yn ôl awdurdod lleol, math o gymwysterau ac oriau gwaith.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu drwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau lleol ar 31 Mawrth bob blwyddyn. Cyfeiriwch at y nodiadau cyfarwyddyd a'r ffurflen casglu data am ddisgrifiad o'r meini prawf ar gyfer pob cwestiwn a manylion y fformat a ddefnyddiwyd i gasglu'r data (gweler dolenni).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Ar gyfer arolygon 2010-11 a 2011-12, mae llawer o waith wedi'i wneud ar ganllawiau a diffiniadau i sicrhau dull cyson ymhlith awdurdodau, er mwyn egluro rhai problemau hysbys gydag arolygon cynharach, ac i adlewyrchu polisi cyfredol. Gan hynny, nid yw'r set ddata hon yn cynnwys unrhyw gymariaethau uniongyrchol â blynyddoedd cyn 2010-11, gan y byddai'n rhoi darlun anghywir o ran canlyniadau ansoddol ac effaith. Mae data ar gyfer blynyddoedd blaenorol i'w gweld yn yr is-ffolder 'Data hyd at 2009-10'.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, fel a welir o ddilyn y ddolen.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf dan sylw wedi'i ddiwygio ers ei gyhoeddi'n flaenorol. Defnyddir (r) i ddangos y diwygiadau yn y data. Gan fod y data hwn yn rhan o gasgliadau data eraill hefyd, er enghraifft cyfrifon o eiddo sy'n cydymffurio â Safon Ansawdd Tai Cymru, mae'n bosibl y gwneir mân ddiwygiadau i'r data maes o law. Os oes angen, er enghraifft lle mae diwygiadau sylweddol, bydd y diwygiadau hyn yn cael eu cynnwys hefyd wrth ryddhau data diwygiedig yn ffurfiol (gweler dolenni).

Ansawdd ystadegol
Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig fel a welir o ddilyn y ddolen. Mae ansawdd y data a gesglir drwy'r arolwg hwn yn parhau i ddatblygu, wrth i ni wella'r canllawiau a'r diffiniadau a ddefnyddir yn yr arolwg yn ganolog, ac wrth i wasanaethau ieuenctid wella eu systemau rheoli yn lleol, a brynwyd drwy ddefnyddio cyllid o ddyraniad grant refeniw Llywodraeth Cymru ar gyfer 2009-10, er mwyn sicrhau bod y data a gesglir ar gyfer yr archwiliad yn gadarn, cyfredol a chywir. Mae'r materion hyn yn effeithio ar gymaroldeb data o flwyddyn i flwyddyn.

Allweddeiriau
Gwasanaeth ieuenctid, Plant, Pobl Ifanc, Gweithlu, Aelodau cofrestredig, Cysylltiadau, Achrediadau, Incwm, Gwariant, Lleoliadau, Prosiectau