Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Staff rheoli a darparu yn ôl oriau gwaith a lefel cymhwyster
None
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod Lleol 1[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Cymwysterau[Hidlo]
[Lleihau]Oriau Gwaith[Hidlo]
-
-
Oriau Gwaith 1
Cliciwch yma i ddidoliPob unigolynCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y rheini sydd â chymhwyster JNC o lefel 2 i fyny (gradd, diploma, NOCN3)Cliciwch yma i ddidoliHeb gymhwyster JNC hyd at lefel 2, ond yn derbyn hyfforddiantCliciwch yma i ddidoliHeb gymhwyster JNC hyd at lefel 2, ac nid yw'n derbyn hyfforddiant
[Lleihau]Cyfanswm nifer yr unigolionGwallGwallGwallGwall
Cyfanswm nifer yr unigolionNifer yr unigolion amser llawnGwallGwallGwallGwall
Nifer yr unigolion rhan amserGwallGwallGwallGwall
Nifer y staff sy'n gyfwerth ag amser llawn staff rhan amserGwallGwallGwallGwall
Cyfanswm nifer y staff sy'n gyfwerth ag amser llawnGwallGwallGwallGwall

Metadata

Teitl
Gweithlu'r gwasanaeth ieuenctid - staff cyflwyno Rheoli ac yn ôl y cymhwyster

Diweddariad diwethaf
24 Hydref 2019 24 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020


Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am y Gwasanaeth Ieuenctid, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a ddangosir yma yn dangos dadansoddiad o lefelau staffio yng Ngwasanaeth Ieuenctid Cymru yn ôl awdurdod lleol, math o gymwysterau ac oriau gwaith.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu drwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau lleol ar 31 Mawrth bob blwyddyn. Cyfeiriwch at y nodiadau cyfarwyddyd a'r ffurflen casglu data am ddisgrifiad o'r meini prawf ar gyfer pob cwestiwn a manylion y fformat a ddefnyddiwyd i gasglu'r data (gweler dolenni).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Ar gyfer arolygon 2010-11 a 2011-12, mae llawer o waith wedi'i wneud ar ganllawiau a diffiniadau i sicrhau dull cyson ymhlith awdurdodau, er mwyn egluro rhai problemau hysbys gydag arolygon cynharach, ac i adlewyrchu polisi cyfredol. Gan hynny, nid yw'r set ddata hon yn cynnwys unrhyw gymariaethau uniongyrchol â blynyddoedd cyn 2010-11, gan y byddai'n rhoi darlun anghywir o ran canlyniadau ansoddol ac effaith. Mae data ar gyfer blynyddoedd blaenorol i'w gweld yn yr is-ffolder 'Data hyd at 2009-10'.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, fel a welir o ddilyn y ddolen.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf dan sylw wedi'i ddiwygio ers ei gyhoeddi'n flaenorol. Defnyddir (r) i ddangos y diwygiadau yn y data. Gan fod y data hwn yn rhan o gasgliadau data eraill hefyd, er enghraifft cyfrifon o eiddo sy'n cydymffurio â Safon Ansawdd Tai Cymru, mae'n bosibl y gwneir mân ddiwygiadau i'r data maes o law. Os oes angen, er enghraifft lle mae diwygiadau sylweddol, bydd y diwygiadau hyn yn cael eu cynnwys hefyd wrth ryddhau data diwygiedig yn ffurfiol (gweler dolenni).

Ansawdd ystadegol
Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig fel a welir o ddilyn y ddolen. Mae ansawdd y data a gesglir drwy'r arolwg hwn yn parhau i ddatblygu, wrth i ni wella'r canllawiau a'r diffiniadau a ddefnyddir yn yr arolwg yn ganolog, ac wrth i wasanaethau ieuenctid wella eu systemau rheoli yn lleol, a brynwyd drwy ddefnyddio cyllid o ddyraniad grant refeniw Llywodraeth Cymru ar gyfer 2009-10, er mwyn sicrhau bod y data a gesglir ar gyfer yr archwiliad yn gadarn, cyfredol a chywir. Mae'r materion hyn yn effeithio ar gymaroldeb data o flwyddyn i flwyddyn.

Allweddeiriau
Gwasanaeth ieuenctid, Plant, Pobl Ifanc, Gweithlu, Aelodau cofrestredig, Cysylltiadau, Achrediadau, Incwm, Gwariant, Lleoliadau, Prosiectau

Enw
YTHS0011